10.Sınıf Edebİyat Yazılı Soruları Cevapları (2011-2012)10.Sınıf Edebİyat Yazılı Soruları Cevapları (2011-2012) – Lise 2 Edebiyat Yazılı Soruları Cevapları

Edebiyat Yazılı Soruları ve Cevaplarını Sizlerle Paylaşmaya Devam ediyoruz.
PAYAS
ANADOLU TEKNİK LİSESİ, ANADOLU MESLEK LİSESİ,
TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

FORM : A
ADI SOYADI:
……………………………..
NO:
……….
SINIF:
……….
DERSİN ADI:
TÜRK EDEBİYATI (10. SINIF)
SINAV TARİHİ
… / … / 2006
SORU DEĞERLENDİRME BAREMİ

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15

Sorunun değeri:
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Öğrenci puanı:

Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılar dilerim.
SORU – CEVAP KAĞIDI FORMU

SORULAR
S-1-) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız
– Sagu sözlü edebiyat döneminde görülen bir türdür.( )
– Destanlarda milletlere ait özellikler yoktur. ( )
– Sözlü edebiyat ürünleri yazının olduğu bir dönemde ortaya çıkmıştır. ( )
– Türk Edebiyatı’nın yazılı dönemi Göktürk metinleriyle başlar. ( )
– Divan-ı Lügati’t-Türk, Türkçenin bilinen ilk dilbilgisi kitabıdır. ( )

S-2-)Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasında doğrudan etkili olmuştur?
I- İstanbul’un Fethi
II- İslamiyet’in kabulü
III- Batılılaşma hareketleri
IV- Matbaanın kullanılması
A)Yalnız I B) I ve III C) I ve II D) II ve III E) I ve IV

S-3-) Aşağıdaki dörtlüğün kafiyesini, kafiye şemasını ve ölçüsünü gösteriniz.
Geh eserim yiller gibi
Geh tozarım yollar gibi
Geh akarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi
Yunus Emre

S-4-) Aşağıdaki dizelerde geçen kişileştirme sanatını tespit ederek açıklayınız.
Feleğin adeti böyledir işte!
Bundan başkası da bahanedir zaten.

S-5-) Aşağıdakilerden hangisi destan dönemi sözlü edebiyat ürünlerinden biri değildir?
A)Destan B) Sav C) Sagu D) Mesnevi E) Koşuk

S-6-) Aşağıda noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.
-Homeros Truva savaşlarını ………………………………………… destanında anlatır.
-Ergenekon’dan çıkışın anıldığı ve bahar bayramı olarak da kutlanan güne …………………… denir.
-İran şairi Firdevsi’nin Şehname adlı eserinde geçen Saka Türklerinin büyük hükümdarı ……………………………….dır.
– Destanlar oluşumları bakımından ……………………… ve ………..……………… olmak üzere ikiye ayrılırlar.

S-7-).– Kutadgu Bilig’de ismi geçen aşağıdaki kişilerin isimlerinin karşısına temsil ettikleri sembolleri yazınız.
Kün Togdu: ………………………………………………………….. Ögdülmüş:……………………………………………………………
Ay Toldu: ……………………………………………………………… Odgurmuş: ………………………………………………………….
S-8-) İslamiyet Öncesi Türk edebiyatı kaça ayrılır? İsimlerini yazınız.

S-9) İslamiyet Öncesi Türk edebiyatına ait destan kahramanlarının özellikleri hakkında bilgi veriniz.

S-10-) İslamiyet Öncesi Türk edebiyatına ait yazılı eserler, Göktürk Yazıtlarından başka Uygur dönemine ait metinler de bulunmaktadır. Buna rağmen sadece Köktürklerin metinlerinin anılmasının sebebi nedir?

Not: Cevapları sorularını üstünde ve altlarındaki boşluklara yapınız. Toplam süreniz bir ders saatidir. Her sorunun değeri yukarıdaki çizelgede belirtilmiştir.

Hatice AKHARMAN Kasım KARACA Gülseren KAVAK Elif DEMİR

PAYAS
ANADOLU TEKNİK LİSESİ, ANADOLU MESLEK LİSESİ,
TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

FORM : A
SORU – CEVAP KAĞIDI FORMU

ADI SOYADI:
……………………………..
NO:
……….
SINIF:
……….
DERSİN ADI:
TÜRK EDEBİYATI (10. SINIF)
SINAV TARİHİ
… / … / 2006
SORU DEĞERLENDİRME BAREMİ

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15

Sorunun değeri:
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Öğrenci puanı:

Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılar dilerim.

SORULAR
CEVAPLAR
S-1-) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız
– Sagu sözlü edebiyat döneminde görülen bir türdür.( D )
– Destanlarda milletlere ait özellikler yoktur. (Y )
– Sözlü edebiyat ürünleri yazının olduğu bir dönemde ortaya çıkmıştır. ( Y )
– Türk Edebiyatı’nın yazılı dönemi Göktürk metinleriyle başlar. (D )
– Divan-ı Lügati’t-Türk, Türkçenin bilinen ilk dilbilgisi kitabıdır. (D )

S-2-)Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasında doğrudan etkili olmuştur?
I- İstanbul’un Fethi
II- İslamiyet’in kabulü
III- Batılılaşma hareketleri
IV- Matbaanın kullanılması
A)Yalnız I B) I ve III C) I ve II D) II ve III E) I ve IV

S-3-) Aşağıdaki dörtlüğün kafiyesini, kafiye şemasını ve ölçüsünü gösteriniz.
Geh eserim yiller gibi
Geh tozarım yollar gibi
Geh akarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi
Yunus Emre
Kafiyesi: (-ler gibi’ler redif, “l” sesleri ise yarım uyak) kafiye şeması: aaab ölçüsü: 8’li hece ölçüsü
S-4-) Aşağıdaki dizelerde geçen kişileştirme sanatını tespit ederek açıklayınız.
Feleğin adeti böyledir işte!
Bundan başkası da bahanedir zaten.
İnsana ait olan “adet”(bir durumu sürekli yapma) geleneği “felek” kavramı için kullanılarak kişileştirilmiştir.

S-5-) Aşağıdakilerden hangisi destan dönemi sözlü edebiyat ürünlerinden biri değildir?
A)Destan B) Sav C) Sagu D) Mesnevi E) Koşuk

S-6-) Aşağıda noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.
-Homeros Truva savaşlarını ……………İlyada…………………………… destanında anlatır.
-Ergenekon’dan çıkışın anıldığı ve bahar bayramı olarak da kutlanan güne …………Nevruz………… denir.
-İran şairi Firdevsi’nin Şehname adlı eserinde geçen Saka Türklerinin büyük hükümdarı ……………Alper Tunga………………….dır.
– Destanlar oluşumları bakımından ………………Doğal……… ve ………..…Yapma…………… olmak üzere ikiye ayrılırlar.

S-7-).– Kutadgu Bilig’de ismi geçen aşağıdaki kişilerin isimlerinin karşısına temsil ettikleri sembolleri yazınız.
Kün Togdu: …………Adalet Hukuk…………
Ögdülmüş:……………Zeka…………………
Ay Toldu: ……………Saadet, Mutluluk……
Odgurmuş: …………………hayatın Sonu……

S-8-) İslamiyet Öncesi Türk edebiyatı kaça ayrılır? İsimlerini yazınız.
Yazılı ve Sözlü

S-9) İslamiyet Öncesi Türk edebiyatına ait destan kahramanlarının özellikleri hakkında bilgi veriniz.
Olağan üstü özellikler sahip, halkını koruyan, savaşan Tanrısal özellikleri bulunan kişilerdir.

S-10-) İslamiyet Öncesi Türk edebiyatına ait yazılı eserler, Göktürk Yazıtlarından başka Uygur dönemine ait metinler de bulunmaktadır. Buna rağmen sadece Köktürklerin metinlerinin anılmasının sebebi nedir?
Uygur dönemi eserlerinin dini içerikli olmaları açısından bunlar edebi kabul edilmemektedir.

Hatice AKHARMAN Kasım KARACA Gülseren KAVAK Elif DEMİR


10.Sınıf Edebİyat Yazılı Soruları Cevapları (2011-2012) SerdarHan tarafından 29 Ekim 2011 tarihinde , Eğitim kategorisine eklenmiştir.

    yeni 10
Benzer Konular
10.Sınıf Edebİyat Yazılı Soruları Cevapları (2011-2012) isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.