-----Sponsorlu Bağlantılar-----
-

2. Dünya Savaşının Nedenleri ve Sonuçları (Maddeler Halinde)


----- Sponsorlu Bağlantılar-----

---- Sponsorlu Bağlantılar ---

İkinci Dünya Savaşı Hakkında Bilgiler (Madde Madde)

Tarihin en kanlı savaşlarından olan 2. Dünya Savaşının Nedenleri ve Sonuçları Hakkında Bilgileri sizlere hazırlamış olduğumuz bilgi notumuzda oldukça detaylı olarak anlatmak istiyoruz. Konumuz içinde sizlere ikinci dünya savaşı neden çıkmıştır sorusunun yanıtını verdikten sonra savaştan yenik çıkan devletleri savaşın sonuçlarını maddeler halinde sunacağız.

savaşlar,2 dünya savaşı

II. Dünya Savaşı‘nın Nedenleri

1.I. Dünya Savaşı’nda yenilen devletlerle ekonomik, siyasi, askerî ve hukuki alanlarda ağır şartlar içeren antlaşmalar imzalandı. Bu durum Alman­ya’da hoşnutsuzluğa ve dolayısıyla II. Dünya Savaşı’na neden oldu.

2.  I. Dünya Savaşı’ndan sonra sınırların çizilme­sinde milliyetçilik anlayışına dikkat edilmedi. Bu ne­denle etnik çatışmalar ve sınır sorunları ortaya çıktı.

3.  İtalya Birinci Dünya Savaşı’ndan galip çıkma­sına rağmen amaçlarına ulaşamadı. İtilaf Devletleri tarafından ikinci sınıf bir devlet gibi davranılması İtalya’yı saldırgan bir devlet hâline getirdi. Yönetimi ele  geçiren Mussolini’nin İtalya’yı büyük devlet yapmak  istemesi, II. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri ol­du.

4. Uzak Doğu’da imparatorluk kurmaya çalışan Japonya, Avrupa Devletlerini Asya’dan çıkarmak istedi.

 

2. Dünya Savaşının Savaşın Gelişimi

 • İtalya, Almanya ve Japonya aralarında anlaşa­rak Üçlü Mihver” grubunu kurmuşlardır.
 • Almanya’da iktidara gelen nazi yönetimi, üstün Alman ırkı, düşüncesini savunmuş, Versay Barış Ant­laşmasını tanımadığını ilan etmiş ve işgallere başla­mıştır.
 • Avusturya ve Çekoslovakya Alman işgaline uğramıştır.
 • Mihver Grubuna karşı, İngiltere ve Fransa “Müttefik Devletler” grubunu kurmuşlardır. Bu gruba daha sonra Rusya ve ABD’de katılmıştır.
 • Almanya, Rusya ile tarafsızlık anlaşması im­zalamış ve 1939 yılında Polonya’ya savaş açmıştır. İngiltere ve Fransa, Polonya’ya güvence ver­mişler, Polonya da Almanya’ya savaş ilan etmiş, böy­lece II. Dünya Savaşı başlamıştır.
 • Savaşın başlamasıyla Almanya işgal ettiği Polonya topraklarını Ruslarla paylaşmıştır.
 • Daha sonra Almanlar; Danimarka, Norveç, Hollanda ve Fransa’yı işgal etmiştir.
 • İtalya ise Arnavutluk’u işgal etmiş, Yunanistan’a saldırmış fakat başarılı olamamıştır.
 • Bunun üzerine Almanya, Balkanlara yönelmiş,Macaristan, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya’yı işgal etmiştir.
 • Almanların Balkanları tehdit etmesi üzerine Rusya, müttefik grubuna geçmiştir.
 • Japonların ABD’nin Pearl Harbour  üssüne saldırması üzerine ABD de Müttefik Grubunda savaşa katılmıştır.

 

2. Dünya Savaşının Sona Ermesi

 • Almanya ve İtalya, ABD’nin Akdeniz çıkarması sonrasında geri çekilmek zorunda kalmıştır.
 • 1944′de müttefiklerin Sicilya’ya asker çıkarmaları  ve İtalya’ya geçmeleri üzerine İtalya teslim olmuştur(Mussolini Hükümeti düşmüştür.)
 • 1944 Haziran’ında müttefikler Fransa’nın kuzey bölgelerine çıkarma yapmışlar ve Almanya sınırlarına ilerlemişlerdir.
 • Ruslar Almanları, Polonya ve Rusya’dan çıkarmaya başlamıştır.
 • Almanya 1945′te ateşkes istemiştir.
 • II. Dünya Savaşı Mihver Devletlerinin  yenilgisiyle sona ermiştir.
 • Yalnız kalan Japonya, savaşa devam etmiş, Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombası atılmasıyla teslim olmak zorunda kalmıştır.

 

2. Dünya Savaşının Sonuçları (Madde Madde)

 • Savaşı demokrasiyi savunan devletler kazan­mış ve Avrupa’da demokrasi rejimi yaygınlaş­mıştır. Demokratik Avrupa devletleriyle birlik­te hareket eden Türkiye’de de demokratik hayata geçilmiştir.
 • Sömürgecilik dönemi sona ermeye başlamış ve sömürge altındaki Hindistan, Mısır, Pakistan, Cezayir, Tunusve Libya bağımsızlıklarını ka­zanmışlardır.
 • Milletler Cemiyeti’nin yerine, Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulmuştur.
 • Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler gelişmiş, Tür­kiye Sovyet Rusya’dan uzaklaşarak ABD’ye ya­kınlaşmıştır.
 • Almanya ve İtalya’nın işgal ettiği Balkan ve Do­ğu Avrupa ülkeleri, Rusya’nın denetiminde yeni­den kurulmuştur.Rusya, komünist rejimini bu ülkelere taşımış, ABD ile birlikte dünyanın en büyük iki devleti haline gelmiştir.
 • .Almanya ikiye bölündü. Doğusunda Rusya, batısında ABD, Fransa, İngiltere denetim kurdular
 • (1990′da Almanya Devleti birleşmiştir.).
 • Dünya devletleri iki gruba ayrıldı. Sovyetler Birliği öncülüğünde Varşova Paktı, ABD öncülüğünde Nato kuruldu.
 • Dünya barışını korumak amacıyla Birleşmiş Milletler kuruldu (1948).
 • İngiltere ve ABD’nin desteğiyle Filistin’de İsrail devleti kuruldu (1948).
 • Türk – Amerikan ilişkileri gelişti.
 • Devletler arasındaki rekabet savaştan sonra da devam etti.

Bilgi yuvasında sizlere 2 dünya savaşının nedenleri ve sonuçları maddeleri halinde, 2 dünya savaşının sonuçları 2012, 2 dünya savaşının sonuçları maddeler halinde sunduk.

Bir önceki makalemiz olan Allah’ın Sıfatları: Zatı Sıfatlar başlıklı makalemizde Allah’ın zati sıfatları, Yüce Allah’ın Zati Sıfatları ve zati sıfatlar hakkında bilgiler verilmektedir.

Alternatif Başlıklar : 2 dünya savaşının siyasi sonuçları2 dünya savaşının nedenleri maddeler halinde2 dünya savaşının nedenleri ve sonuçları maddeler halinde2 dünya savaşı nedenleri ve sonuçları maddeler halinde2 dünya savaşının sonuçları maddeler halinde2 dünya savaşının siyasi sonuçları nelerdir2 dünya savaşı siyasi sonuçları maddeler halindeikinci dünya savaşının siyasi sonuçlarıikinci dünya savaşının nedenleri maddeler halindeikinci dünya savaşı nedenleri maddeler halinde

2. Dünya Savaşının Nedenleri ve Sonuçları (Maddeler Halinde) SerdarHan tarafından 1 Temmuz 2012 tarihinde , Soru-Cevap kategorisine eklenmiştir.

------ Sponsorlu Bağlantılar ------
  yeni 10
Benzer Konular
2. Dünya Savaşının Nedenleri ve Sonuçları (Maddeler Halinde) isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.