2012-2013 7.sınıf İngilizce Ders Kitabı Tüm Cevapları2011-2012-2013 7.sınıf İngilizce Ders Kitabı Tüm Cevapları

İngilizce 7 Sınıf Çalışma Kitabında Sizlere Lazım olacak paylaşımları sunuyoruz. İnşallah sizler için yararlı olacaktır.

Sayfa 35
2.c
3.d
4.c
5.a
6.d
7.a
8.a
9.c
10.c

Sayfa 37
1-were
2-were
3-was
4-werent
5-were
6-wasnt
7-was
8-was
9-was
10-were
11-were
12–were (boşluklara sırayla bunları yaz)

Sayfa 38
1-I was ar the cinema
2-they were at resteurant
3-she was on the beach
4-necdet was in the bed
5-my father was at a supermarket
6-I was at the school
7-my friends and I were at the stadium

Sayfa 39
DİYALOG
Kate:Sen ne okuyorsun?
Marilyn:Büyük araştırmacılar hakkında bir kitap.
Kate:Kim o büyük araştırmacı?
Marilyn:Christopher Colombus.O amerika’yı keşfetti, fakat o kıta araştırmacısı değildi.
Kate:Niçin?
Marilyn:Çünkü o onun Hindistan’da olduğunu düşünmüş.
Kate:Sen başka araştırmacılarda biliyor musun?
Marilyn:Örneğin,James Cook.
Kate:O ne araştırdı?
Marilyn:O Avusturalya,Yeni zellanda ve yeni Guinea’yı araştırdı.
Kate:Senin kitabın çok ilginç.Ben satın alacağım ve okuyacağım.

SORULAR
1-Marilyn’in kitabı ne hakkında?
Cvp:Marilyn book about great explorers.(marilyn’in kitabı büyük araştırmacılar hakkındadır.)
2-Columbus ne keşfetmiştir?
Cvp:He discover America.(o amerika’yı keşfetmiştir.)
3-O hindistanı mı keşfetti?
Cvp:He didn’t discovered India.(o hindistanı keşfetmedi.)
4-James Cook kimdir?
Cvp:James Cook is explorer.(james cook araştırmacıdır.)
5-Sen araştırmacı olmak ister miydin?
Cvp:Yes I want to be an explorers, because I like travelling.(evet ben bir araştırmacı olmak isterdim,çünkü ben yolculuk yapmayı seviyorum.)

Sayfa 40
BOŞLUK DOLDUR
Galileo was an Italian inventor.(Galileo italyan bir mucitti.)
He invented the telescope.(O teleskopu icat etti.)

A. Graham Bell was an Scottish inventor.(A. Graham Bell iskoç bir mucitti.)
He invented the telephone.O telefonu icat etti.

Thomas Edison was an American inventor.(T. Edison Amerikan bir mucitti.)
He invented the electric bulb.(O elektrikli ampulü icat etti.)

Karl Benz was an German inventor.(Karl Benz Alman bir mucitti.)
He invented the automobile.(O otomobili icat etti.)

The Wright brothers were American inventor.(The Wright kardeşler Amerikan mucittiler.)
They invented the aerplane.(Onlar uçağı icat ettiler.)

Sayfa 41
BOŞLUK DOLDUR
John:What did you do last weekend?
Bill:I was at home.I did my homework and I played the guitar.What do you do?
John:I played basketball and I repaired my radio.At night I did my homework.

TERCÜMESİ
John:Sen haftasonu ne yaptın?
Bill:Ben evdeydim.Ben ev ödevlerimi yaptım ve ben gitar çaldım.Sen ne yaptın?
John:Ben basketbol oynadım ve ben radyomu tamir ettim.Ben gece ev ödevlerimi yaptım.

BOŞLUK DOLDUR
Last Sunday it was very hot.We went to the seaside.Some of my friends played beach volleyball and some othersswam.
My father read a newspaper.My mother took some photographs.I drank Coke,and my brother slept.
We had a very good time.

TERCÜMESİ
Geçen pazar çok sıcaktı.Biz kumsaldaydık.Benim bazı arkadaşlarım voleybol oynadı ve diğerleride yüzdü.
Benim babam bir gazete okudu.Benim annem bazı fotoğraflar çekti.Ben kola içtim ve erkek kardeşim uyudu.
Biz çok iyi vakit geçirdik.

Activity 2: Workbook 9.Ünite
soruların altına bunları yazın
1.He is Mehmet Öz
2.He is famous cardiogist.

Sayfa 42
BOŞLUK DOLDUR
Yesterday was sunday.Ali got up late.He had his breakfast.He ate two sandwiches and drank a glass of milk.In the afternoon he played basketball with friends.He came home at five o’clock.He watched TV and did his homework.Heput his books in his bag,and he went to bed early.

TERCÜMESİ
Dün pazardı.Ali geç kalktı.O kahvaltı yaptı.O kahvaltıda 2 sandiviç yedi ve 2 bardak süt içti.Öğleden sonra arkadaşlarıyla basketbol oynadı.O saat 5’te eve geldi.O televizyon izledi ve ödevlerini yaptı.O kitaplarını çantasına koydu ve erkenden yattı.

CÜMLE KUR
8.Pazar:Mark played tennis on Sunday.(mark pazar günü tenis oynadı.)
9.Pazartesi:Mark went to the dentist’s at 16:30 on Monday.(mark pazartesi günü saat dört buçukta diş doktorundaydı.)
10.Tuesday:Mark bought a present for Jane on Tuesday.(mark salı günü Jane’ye hediye aldı.)
11.Wednesday:Mark went cinema with Tim on Wednesday.((mark çarşamba günü tim ile sinemaya gitti.)
12.Thursday:Mark visited grandmother on Thursday.(mark perşembe günü büyükannesini ziyaret etti.)
13.Friday:Mark shopping with father on Friday.(mark cuma günü babası ile alışverişe gitti.)
14.Saturday:Mark went Jane birthday party on Saturday.(mark cumartesi günü Jane’nin doğumgünü partisindeydi.)

5.bolüm
was-got-had-ate-drank-played-canne-watehed-did-put-went

6.bölüm
mark went to the dentistson monday
mark bought a present for jane on tuesday
mark went to the cinema with timon …..
mark visited his grandmother on thursday
mark went shoopping winh his faster on friday
mark wenk to janes birthdey partor fridey

Sayfa 43
2.did your sister visit your aunt last weeken
yes,my sister visited my aunt last weekend
3.did your brother hel p your mother in the kitchen last night
yes,my brother hel ped my mother in the kitchn last night
4.did your moyher make a cake for your birthday
yes,my mother made a cake for my birthday
5.did you get up ealy this morning
no ı didnt get up early this morning
6.did your friends play football yesterday afternnon
no my friends didn’t play football yesterday afternoon

Aktivity 6 Workbook 9.Ünite
Bulmacanın yukarsında 1 den 8 e kadar boşluklar var onlar
1.mystery
2.universe
3.bestseller
4.childhood
5.develop
6.amazed
7.pursuee
8.Astronomy

Sayfa 44
2.ıt will be thursday 4 th
3.ı will be friday the 19 th
4.ıt was two days ago monday 1 st
5.ıt was tuesday the 2 nd of september
teşekkür yeter….

4)4-f 5-a 3-b 2-c 6-d 1-e
5)HAD:found, tought,went,said,took,saw,beca me,kept,broke,flew.
TOUCHED:called,arrived,shouted .
6)1.they didn t see a tree made of cake. they saw a house made of cake.
2.she didn t kiss a hen. she kissed a frog.
3.ali baba didn t find a horse. he found a treasure.
4.he didn t find a magic stick.he a magic.
5.she diddn t meet a prince in the woods lamb.she meet a wolf in the woods.

Sayfa 45
1.i was at home last night
2.yes i was
3.it was february
4.yes i was
5.no i wasn’t

3.
2.where was your father in last week
3.where were your brothers at school yesterday
4.where all your friends were at the party last sunday
5.where was ali yesterday morning

Sayfa 46
2.made
3.bought
4.were
5.were
6.went
7.was
8.drank
9.were
10.visited

Sayfa 47
i went to istanbul
how did you travel
i travelled train
where did you saty
i stayed my uncle’s house
what did you see
i saw the topkapı palace and the ayasofya museum
did visit the galata tower too
yes it did
did it like
yes ıt love
when do you return
i return ten days ago

7.Sınıf ingilizce çalışma kitabı 12.ünite sayfa 52-53 özgün yayınları yapamayanlar için yardımcı olur umarım. Not: Eksik veya hatalı gördüğünüz yeri konuya cevap yazarak belirtiniz lütfen…

Workbook 12.Ünite Cevapları

Sayfa 52 özgün yayınları
1.Etkinlik
1.was
2.a writer
3.when
4.drive
5.dancing
6.prize
7.ride
8.visit
2.Etkinlik
1-F
2-T
3-T
4-F
5-T
6-T

Sayfa 53 özgün yayınları
3.Etkinlik
1-People didn’t use to travel by aeroplanes, but now they do.
2-Mrs.Jason used to make her bread at home,but now she doesn’t.
3-I used to bite my nails,but now I don’t.
4-George didn’t use to go out in the evenings when he was a child,but now he does.
5-People didn’t use to high apartment buildings,but now they do.
6-My sister used to suck her finger when she was a baby,but now she doesn’t.

Sayfa 55
Activity 6
1) Punctual
2) Bossy
3) Humorous
4) Greedy
5) Helpful
6) İmpatient
7) Outgoing
8) Honest
10) Friendly
11) Easygoing
12) Hardworking

Sayfa 58
1.Resim : Bob’s
2.Resim : Karen
3.Resim : George
C.Bölümü
1- Bob , Karen and George have got houses.
2- George and bob have got cars.
3- Karen has got a motorbıke.
4- Georges haouse is the biggest of all.
5- Bob’s car is faster then George.
6- George’s car is more comfortable then Bob’s.

Sayfa 59
hing – hinger – the highet
crowded – more crowded – the most crowded
long – longer – the longest
large – larger – the langest
fost – faster – the fasterst
comfertble – more confertable – the most confortable
old – older – the olderst
popular – more popular – the most popular
cold – colder – the coldest
hot – hotter – the hottest

7.Sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 58-59-60-61 yapamayanlar için yardımcı olur umarım. Not: Eksik veya hatalı gördüğünüz yeri konuya cevap yazarak belirtiniz lütfen…Sayfa 58
used to live
used to play
used to go
used to woek
used to do

Sayfa 60
did he use to help you last year?
did you use to drink coffee much?
where did you use to go every sunday?
where did Mr Rock used to eat?
2.Bölüm
my father didn’t use to go to work by bus
he didn’t use to get up late in the summer
we didn’t use to go on holiday every July
my sister didn’t use to drink coke
I didn’t use to edat a lot of hamburgers

Sayfa 61
people used to travel on horses
people didn’t use to go to school
people didn’t use to learn to read
people didn’t use to watch tv
people used to live very long
people used to cook on wood fires
people didn’t use to have computers
people didnt use to have watches
people didn’t use to travel by plane
people used to speak only one language
people used to live in small houses
people didn’t use eat ice cream
people didn’t use to play basketball

Sayfa 68
2.Etkinlik
-FAUNA-
– cat
-tiger
-fish
-elephant
-porrot

-FLORA-
-Rose
-palm tree
-aple tree
-potato
-banana

3.Etkinlik boşluklar.
1.Because of
2.because
3.Because
4.Because of
5.Because

4.Etkinlik
1.C
2.D
3.A
4.B
5.B
6.A
7.A
8.C
9.B
10.D

Diğer sayfalar için üye olup aşağıdaki linkteki konuya bakın.

Sayfa 70
1.Yes, I do.
2.I like visiting historic places.
3.Aspendos, Perge and Ephesus.

A1.
1.İstanbul
2.Ankara
3.İstanbul
4.Ankara
5.Adıyaman

A2.
Boşluğa interesting places yazılacak

Sayfa 73
B2.
1.F
2.T
3.F
4.T
5.T
6.F

C1.
go to the Dolmabahçe Palace
buy gifts in the Covered Bazaar.
visit Anıtkabir
climb mount Nemrut
eat Adana kebab
eat kenefe

Sayfa 75
1.a
2.g
3.h
4.d
5.b
6.c
7.i
8.f
9.e

Sayfa:28 Activity 1
1-A
2-A
3-B
4-A
5-B
6-A
7-B
8-B
9-A
10-A
11-A
12-A
13-A
14-A
15-A
16-A
17-B

Sayfa:29 Activity 3
Boşluklara sırasıyla

-were you doing 2 a.m.
-did you go
-did you buy there
-you go by a car
-colour was it
-was the plate number
-didn’t you
-I right
-picture is this

Sayfa: 76
5.READING

1.Yes I do
2. With my family
3.Yes I have…
4.It’s Çanakkale…

Sayfa: 77
B1.

1.c
2.f
3.a
4.e
5.b
6.d

Sayfa: 78
B3.

1.c
2.d
3.e
4.a
5.b

Sayfa 102
1)he’d like to play the piano.
2)he’d like to go to the theate
3)they’d like to go to beach
4)she’d like to go to ıtaly
5)he’d like to eat pizza
6)she’d like to swim
7)she’d like to play music
8)they’d like dance
9)he’d like to cook

Sayfa 105
4. Etkinlik
a-false
b-true
c-false
d-false
e-true
f-false
g-false
h-true
ı-true

Sayfa 106
true false ( doğru – yanlış) çalışması
A) t
B) f
C) f
D) f
E) t

Sayfa 108
1- wear glasses
2- I used to have long hair
3- He used to be fat

Sayfa 109
1- they now travel on air
2- now she earts
3- I used to have long hair
4- she uses mobile phone
5- used to listen to radio
6- didn’t use to play the guitar
7- used to be

Bir önceki makalemiz olan Allah’ın Sıfatları: Zatı Sıfatlar başlıklı makalemizde Allah’ın zati sıfatları, Yüce Allah’ın Zati Sıfatları ve zati sıfatlar hakkında bilgiler verilmektedir.


2012-2013 7.sınıf İngilizce Ders Kitabı Tüm Cevapları SerdarHan tarafından 8 Ekim 2011 tarihinde , Soru-Cevap kategorisine eklenmiştir.

  yeni 10
Benzer Konular
2012-2013 7.sınıf İngilizce Ders Kitabı Tüm Cevapları isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim
22 responses to “2012-2013 7.sınıf İngilizce Ders Kitabı Tüm Cevapları”
 1. Onur diyor ki:

  Bazı Şeyler Yanlış Onları Düzeltin Lütfen

 2. enes diyor ki:

  iyide bu ingilizce kitabı değil ki

 3. damla diyor ki:

  iyide bunlar bizim ingilizce kitabımızda yok ki!

 4. Alp diyor ki:

  Çok teşekkürler admin. Gerçekten güzel paylaşım. Hepsini sayende bitirdim

 5. ramazan doğan diyor ki:

  walla süper ful doğru hll emeğe saygı

 6. Muhammed Fidan diyor ki:

  Harika Yha Sağol Bide SayfaLar Tam oLsa :))

 7. cemil taş diyor ki:

  çok süpr bi site çokk teşkür ederim

 8. gokce celik diyor ki:

  ben burada aradımı bulamdım ya :(

 9. yonca diyor ki:

  bu ne ya hiç beyenmedim ya kitabı da hiç biri yoki :(

 10. yaren tuanna diyor ki:

  çokk tesekkür ederim ya sayfanız süper ve de ödevimin hepsi dogru cook tesekkür ederim benn:)))

 11. yaren diyor ki:

  110.cu sayfa yokmu ?

 12. sena tos diyor ki:

  ama olsun başka siteyi beğeniriz…ya da bulamayız :(
  yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((:::((((((((((((((((::::((((:(:(:(:((:(:(:(:(:(:(:8:(:(:8.(:(::(((:(:

 13. sümeyra diyor ki:

  walla sayfalar tam olsa süper

 14. SerdarHan diyor ki:

  Hangi Sayfaları istiyorsunuz.

 15. başharfi ben diyor ki:

  2012-2013 7.sınıf İngilizce Ders Kitabı Tüm Cevapları sayfa 10 11 12 13 14 15 yokmuuu hocam yarına acele lazım da.

 16. yardım ve destek benim diyor ki:

  bana sadece 14.sayfa gerek a b ve c bölümü özgün yayıncılığın hıııııııııııııııııııııı bu arada kendi ingilizce kıtabındakilerle aynı olmayıp başka bir kitabın cevaplarını verirse eğer elinizdeki kitabın yayınlandığı yeri yazın kitabın ön kapağında alt köşelerde yazarrr kıtabın nerede yayınlandığı

 17. imdat yardım edin ödevlerden kurtarın diyor ki:

  birde hepsi tam olsa süper olcakta 49dan dönmüş lafın gelişi söyedim hıııı onu 49 u bizde şans yok arkadaş

 18. selin yımaz diyor ki:

  yaa ben 27 istiyorum

 19. zeynepmerve doğan diyor ki:

  nasıl yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :( :( :( yardım ediiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn şans yokki bizde abisi yaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 20. zeynepmerve doğan diyor ki:

  yardım etmek isteyen 7. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları nı doğru versin şan s die bişey yok :( :(

 21. esranur diyor ki:

  çok güzel ama bazı sayfalarda tam olsa güzel olacak

 22. eylül deniz diyor ki:

  ah ah birde bunlar bizim kitapta olsaya neka güzel olurdu 😀

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.