2015 TSK Sözleşmeli (Paralı) Askerlik Başvuru Formu ve Şartları Nelerdir?2015 TSK Sözleşmeli Er Başvuruları

2015 Sözleşmeli Er Olma Koşulları Nelerdir, Sözleşmeli Er Maaşları Ne Kadar, Emeklilik Şartları , kaç yıl sözleşmeli olarak çalışmak gerekiyor gibi soruların yanıtlarını konumuz içinde bulacaksınız.

Uzun yıllardır konuşulan ancak bir türlü gerçekleşmeyen paralı askerlik konusu en sonunda mutlu sona ulaşacak gibi duruyor. Önümüzdeki günler ne gösterir bilinmez ama şu anda konuşulanlara göre Sözleşmeli Er Olabilmek için gerekenleri Aşağıda sıraladık.

TSK Sözleşmeli (Paralı) Askerlik Başvuru Formu ve Şartları Nelerdir? TSK Sözleşmeli (Paralı) Askerlik başvuru şartları Tsk sözleşmeli er alımı, tskparalı asker alımı başvuru formu, tsk sözleşmeli asker başvurusu, tsk paralı asker şartları, tsk paralı askerlik detayları
Profesyonel ordu kapsamında sözleşmeli erler, 10 yıl kesintisiz görev yapacak. 2 bin TL maaş alacak erler bekârlardan seçilecek ve süreleri bitince cezaevlerinin korumasından sorumlu olacak.

Sözleşmeli Er Maaşları Ne Kadar 2015

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Açıklamaya göre, 3’üncü hizmet yılını tamamlayan ve 1’inci derece kritik iller olan Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van’da görev yapan sözleşmeli er/erbaş 3 bin 342 lira, diğer illerde görev yapan personel ise 2 bin lira maaş alacak. Bu kapsamdaki sözleşmeli er/erbaş ayrılışta ikramiye olarak 28 bin 463 lira alacak. 7’nci hizmet yılını tamamlayan ve yine 1’inci derece kritik illerde görevli sözleşmeli er/erbaş 3 bin 567 lira maaş alırken, diğer illerdekiler ise 2 bin 229 lira maaş alacak. Bu kapsamda görev yapan personel ise ayrılışta ikramiye olarak 70 bin 648 lira alacak. Açıklamaya göre ayrıca, kaynak ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak, Milli Savunma Bakanlığı tarafından uygun görülmesi halinde ilköğretim mezunu olanlar da aynı esaslarla askerlik hizmetlerini tamamlamadan sözleşmeli er olabilecekler. Konuya ilişkin bilgiye başvuru kılavuzlarından ulaşılabilecek.

-1-
SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ
SIKÇA SORULAN SORULAR
1. Sözleşmeli erlik için başvurular nasıl yapılmaktadır?
Sözleşmeli er temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde
www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevirim içi
(online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır.
Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul
edilmemektedir.
2. Sözleşmeli er başvurusunda öğrenim şartı nedir?
– En az ilköğretim/ortaokul veya lise ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak
(askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya yapıyor olanlar için),
– En az orta öğretim (lise) ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (askerlik
hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlar için) şartları aranmaktadır.
3. Sözleşmeli er başvurusunda yaş şartı nedir?
– Müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi beş yaşını bitirmemiş
olmak (en az ilköğretim/ortaokul veya lise ve yurt dışındaki dengi okul mezunu ve askerlik hizmetini
erbaş veya er olarak yapmış veya yapıyor olanlar için),
– Müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi yaşından gün almış ve
yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak [en az orta öğretim (lise) ve yurt dışındaki dengi okul mezunu
ve askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlar için) şartları
aranmaktadır.
4. Sözleşmeli er başvurusunda askerlik şartı nedir?
– En az ilköğretim mezunu adaylar için askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış
veya yapıyor olmak,
– En az orta öğretim (lise) mezunu adaylar için askerlik hizmetine başlamamış veya
askerlik hizmetini tamamlamamış olmak şartları aranmaktadır.
5. Askerlik hizmetinin bitiminde teskere bırakarak sözleşmeli er olunabiliyor mu?
Teskere bırakarak askerde kalma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır.
6. Sözleşmeli erliğe ön başvuru yapan adaylar ön başvuru sonuçlarını (seçim aşaması
sınav çağrılarını) nasıl öğrenebilmektedir?
Sözleşmeli er ön başvuru sonuçlarının hangi tarihte yayımlanacağı başvuru kılavuzu faaliyet
takviminde belirtilmektedir. Ön başvuru sonuçları belirtilen tarihlerde
www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx adresinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların cep
telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak
bilgilendirme yapılabilmektedir.-2-
7. Sözleşmeli er seçim aşaması sınavları hangi aşamalardan oluşmaktadır?
Sözleşmeli er seçim aşaması sınavları aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
a. Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,
b. Ön sağlık muayenesi,
c. Fiziki yeterlilik testi (FYT),
ç. Mülakat,
d. Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri. (Ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik
testi ve mülakatta başarılı olan adaylar içindir.)
8. Sözleşmeli er adaylarına yazılı sınav yapılmakta mıdır?
Sözleşmeli er adaylarına yazılı sınav yapılmamaktadır.
9. Ön başvurusu kabul edilen adaylar sınav aşamalarına gelirken beraberinde hangi
belgeleri getirmeleri gerekmektedir?
Adayların getirmeleri gereken belgeler ve doldurmaları gereken formlar başvuru kılavuzunda
belirtilmektedir.
10. Sınav aşamaları ne kadar sürede bitmektedir?
Kendisine belirtilen sınav gününde yarım gün içerisinde tamamlanmaktadır.
11. Ön sağlık muayenesinde nelere bakılmaktadır?
Adayların, fiziksel görünümü ile yaş, boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup
olmadığı bu konuda görevlendirilen tabip/tabipler tarafından TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve
MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına uygun olarak kontrol
edilmektedir.
Muayenede hangi hususlara bakıldığı başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.
12. Ön sağlık muayenesinde elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?
Ön sağlık muayenesi olumsuz sonuçlanan adayların sınavlar esnasında idari itiraz hakkı
bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası
açma hakları bulunmaktadır.
13. Fiziki yeterlilik testi (FYT) hangi aşamalardan oluşmaktadır ve standartları nelerdir?
Fiziki yeterlilik testi (FYT) mekik koşusu veya 1500 metre koşu, mekik ve şınav
branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.
14. Fiziki yeterlilik testinden elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?
Elenen adayların, elendikleri branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları
vardır.
15. Mülakatta nelere dikkat edilmektedir?
Mülakat görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü
düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler
değerlendirilmektedir. Mülakatla ilgili diğer hususlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.-3-
16. Mülakatta elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?
Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde
Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.
17. Seçim aşaması sınav sonuçları adaylara nasıl bildirilmektedir?
Seçim aşaması sınavlarında adayların başarılı olup olmadıkları, her aşamanın bitiminde/aynı
gün kendilerine tebliğ edilmektedir.
18. Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar sınavdan sonra ne işlem yapacaktır?
Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için Asker
Hastanelerine sevk belgesi verilmektedir. Adayların, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen
tarihten itibaren sağlık raporu işlemlerine başlamaları gerekmektedir. Her ne sebeple olursa olsun
sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Sevk belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren
Ankara Garnizonu içerisindeki Asker Hastanelerinde üç iş günü, diğer illerdeki Asker
Hastanelerinde beş iş günü içerisinde.) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane
sevk belgesi verilmemektedir.
Sağlık işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sevk edilecek asker hastane listesi başvuru
kılavuzunda belirtilmektedir.
19. Olumsuz sağlık raporu alan sözleşmeli er adaylarının rapora itiraz hakkı var mıdır?
Olumsuz rapor alan sözleşmeli er adaylarının rapora itiraz hakkı bulunmaktadır.
20. Olumsuz sağlık raporuna itiraz işlemi nasıldır?
Sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, olumsuz aldığı sağlık ön bildirim raporu tarihinden
itibaren, en geç 30 (otuz) gün içerisinde şahsen veya posta/kargo yoluyla
K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına başvuruda bulunabilmektedir.
İtirazın nasıl yapılacağı hususu ve itiraz için gerekli belgelerin neler olduğu başvuru
kılavuzunda belirtilmektedir.
21. Sözleşmeli er temini kapsamında başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik
soruşturması işlemlerinin sonucunu nereden takip edebilmektedir?
Adaylar www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ (internet) adresinde
yayımlanan “Aday Durum Takibi” bölümünden başvuru yaptıkları temin türü ve dönemine göre
vatandaşlık numaraları ile işlemlerinin ne aşamada olduğunu takip edebilmektedir.
22. Değerlendirme/sınıflandırma nasıl yapılmaktadır?
Yapılacak seçim aşaması sınavları sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav
sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmaktadır. Adaylar, puanı en yüksekten
başlanmak suretiyle idarenin ihtiyaçları dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda nitelik
durumlarına göre asil/yedek olarak sınıflandırılmakta/yerleştirilmektedir.
Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki yeterlilik testi notunun % 50’si ve mülakat notunun
% 50’si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.-4-
23. Geçmiş yıllarda girmiş olduğum sınav sonuçları hakkında bilgi alabilir miyim?
Son beş yıllık süre içerisinde girmiş olduğunuz sınavlar ile ilgili dilekçe, bilgi edinme veya
BİMER yoluyla başvurmanız hâlinde bilgi alabilirsiniz. MY 71-1 (C) Türk Silahlı Kuvvetleri Arşiv
Yönergesi’nde arşivlik ve arşiv malzemesinin konusu ve saklama süreleri açıklanmıştır. Söz
konusu Yönerge gereği sınav duyuruları, başvurular, sınav tutanakları, sınav kâğıtları, sınav sonuç
yazıları ve duyuru cetvelleri beş yıl süre ile saklanmakta, saklama süresini tamamlayan bu evraklar
imha edilmektedir.
24. Sözleşmeli er adaylarının eğitime çağrı tebligatları ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?
Sınav aşamalarında başarılı olan, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan
adayların dosyaları eğitime çağrı tebligatı yapılması maksadıyla Kara Kuvvetleri Personel İşlem
Daire Başkanlığına gönderilmektedir.
Personel İşlem Daire Başkanlığınca eğitime çağrı tebligatları, her kurs döneminden önce
adayların bildirmiş oldukları ikametgâh adreslerine iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılmaktadır.
Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta)
mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir.
25. Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşme süreleri ne kadardır?
Sözleşmeli er adayları “Ön Sözleşme” yapılarak askerî eğitime alınırlar. Ön sözleşme, eğitim
süresi sonuna kadar geçerlidir.
26. Sözleşmeli er adaylarının ilk sözleşme süreleri ne kadardır?
Eğitim süresi sonunda başarılı olan sözleşmeli erler ile 4 yıldan fazla olmamak şartıyla en az
3 yıllık ilk sözleşme yapılır.
27. İlk sözleşme bittikten sonra tekrar sözleşme yapılabilir mi?
İlk sözleşme süresi bittikten sonra yapılacak müteakip sözleşmeler, 1 yıldan az 3 yıldan fazla
olmamak şartıyla azamî yedi (7) hizmet yılı sonuna kadar uzatılabilir.
28. Sözleşmeli erler en fazla kaçıncı yılın sonuna kadar sözleşme yapabilirler?
Sözleşmeli erbaş ve erler, azami yedi hizmet yılı görev yapabilirler.
29. Sözleşmeli erbaş ve erlerin yedi (7) yıllık hizmet sürelerinin sonunda memuriyete geçiş
hakları var mıdır?
Sözleşmeli erbaş ve erler, azami yedi hizmet yılı görev yaptıktan sonra kamuda istihdam
edilebilecektir. Konuyla ilgili olarak 6191 sayılı Kanun’da gerekli düzenleme yapılmıştır.
30. Sözleşmeli erlikten uzman erbaşlığa geçiş hakkı var mıdır?
Sözleşmeli erlerin Uzman Çavuşluğa geçiş yapabilmeleri için en az 3 yıl görev yapmaları,
29 yaşını geçmemiş olmamaları ve 3 yılın sonunda Uzman Erbaş Yönetmeliği’nde belirtilen şartları
taşımaları gerekmektedir.-5-
31. Sözleşmeli erlikten muvazzaf astsubaylığa geçiş hakkı var mıdır?
Sözleşmeli erlikten Muvazzaf Astsubaylığa geçiş yapabilmeleri için en az 3 yıl görev
yapmaları ve 3 yılın sonunda Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Yönetmeliği’nde belirtilen şartları
taşımaları gerekmektedir.
32. Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşme yaptıktan sonra ayrılma hakkı var mıdır?
Ön sözleşme süresi içinde sözleşmeli er adayları ön sözleşmesini tek taraflı olarak
feshetmek isteyebilir ve ayrılabilirler.
33. Ön sözleşmesini fesheden sözleşmeli er adaylarının aynı göreve tekrar geri dönebilme
hakları var mıdır?
Ön sözleşmesini feshederek ayrılanlar tekrar TSK’ya sözleşmeli er olarak geri dönemezler.
34. Ön sözleşmesini fesheden sözleşmeli er adayları herhangi bir tazminat ödemeleri
gerekir mi?
Ön sözleşme süresi, sözleşmeli er adayları için deneme süresi gibi değerlendirildiğinden, ön
sözleşme süresi içinde ayrılanlar hakkında herhangi bir cezaî işlem yapılmaz, tazminat ödemezler.
Fakat sözleşmeli er adaylarının ücretleri her ayın başında peşin olarak ödendiği için
çalışmadığı günlere ait yapılan ücret ve ödemeler kendisinden geri alınır.
35. Sözleşmeli erler hangi görevleri yaparlar?
Sözleşmeli erbaş ve erler; istihdam edildikleri kadro görevleri ile 211 sayılı TSK İç Hizmet
Kanununda erbaş ve erler için belirtilen görevleri yaparlar.
36. Sözleşmeli erlerin tabanca alma hakları var mıdır? Kimlik kartları ve kıyafetleri
nasıldır?
Sözleşmeli erlerin silahları kadro silahıdır. Sözleşmeli erlere tabanca verilmez ve tabanca
taşıma hakları yoktur.
Sözleşmeli erlerin kıyafetleri ve kimlik kartları yükümlü erbaş ve erlerin kıyafet ve kimlik
kartları ile aynıdır.
37. Sözleşmeli erler akşam mesaiden sonra evlerine gidebilirler mi?
Sözleşmeli erler yükümlü erbaş ve erler gibi kışlada iskân edilirler. Akşam mesaiden sonra
evlerine gidemezler.
38. Sözleşmeli erler evlenebilirler mi? Eşlerini görev yaptıkları yerlere götürebilirler mi?
Sözleşmeli erler evlenebilirler. Fakat evli olsalar bile kışlada iskân edildikleri için akşam
mesai sonrası evlerine gidemezler. Bu nedenle eşlerini görev yaptıkları yerlere götürmeleri
mümkün olmamaktadır.
39. Sözleşmeli er adaylarının izin alma hakkı var mıdır?
Sözleşmeli er adaylarının yıllık izin hakkı bulunmamaktadır. Yıllık izinler sözleşmeli er
olduktan sonra verilebilir.-6-
40. Sözleşmeli erlerin ilk sözleşmelerini müteakip birliklerine atandıklarında yıl sonuna
kadar kaç gün izin kullanacaklar?
Sözleşmeli erler ilk göreve başladıklarında sözleşme başlangıç tarihinden yıl sonuna kadar
geçen sürenin her ayı için 2,5 (iki buçuk) gün üzerinden hesaplama yapılarak izin verilir.
Eğitimden sonra kullanılan dağıtım izni bu süreden düşülür. Kalan süre sözleşmeli erlerin
kullanacakları izin süresidir.

2015 Sözleşmeli Erlik Başvuruları hakkında merak edilenlerin yanıtlarını konumuz içinde sizlere vermeye çalıştık. 


2015 TSK Sözleşmeli (Paralı) Askerlik Başvuru Formu ve Şartları Nelerdir? SerdarHan tarafından 8 Kasım 2010 tarihinde , İş İlanları - Kariyer Fırsatları kategorisine eklenmiştir.

  yeni 10
Benzer Konular
2015 TSK Sözleşmeli (Paralı) Askerlik Başvuru Formu ve Şartları Nelerdir? isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim
374 responses to “2015 TSK Sözleşmeli (Paralı) Askerlik Başvuru Formu ve Şartları Nelerdir?”
 1. ceyhun dündar diyor ki:

  arkadaslar bana bi allahın kulu söyleyebilirmi orta okul mezununu alıyorlarmı orduya .. askerelik biteli 3 sene oluyor

 2. sezer yelboga diyor ki:

  ben sezer söleşmeli er olmak isidyorum ya ne olur ya

 3. ömer diyor ki:

  ben ömer hakaride askerdim bende eger kabul buyurur sanız er olarak kalmak isterim bir ömür yeter se 30 yıl kadar göref yapabilirim okadar kendimden eminim ki zapda bile şırnakta bile çukurcada bile beslerderelerde bile perihanlıdabile kalmadıysam çatışmadan caymadıysam bende buvatanın evladıysa yaparım arz ederi
  bekarım

 4. orhan arayıcı diyor ki:

  sözleşmeli er olmak istiyorum ama nasıl başvurcam bilmiyorum yardımcı olabilirmisiniz.. teşekkürler.

 5. aykut akti diyor ki:

  Ben’de sözleşmeli er olarak askerlik yapmak istiyorum.

 6. hakan cayırcı diyor ki:

  ben hakantünceli hozat da askerlik yapdım ben de sözleşmeli olarak yapmak isdiyorum bu vadanın oglusan bu vadan için de canımı kanımı veririm seveseve veririm.

 7. büştekin şahin diyor ki:

  , tekrar askere gitmek istiyorum bu devlete hizmet vermek istiyorum

 8. aydın ışık diyor ki:

  arkadaş bu nasıl iş…1992 1993 te doğuda askerlik yaptım şimdi lise mezunu diyorsunuz..o zaman sormamıştınız verdiniz elimize g-3 hade askerlik…bu gün 40 yaşındayım lise mezunuda değilim ama 20 lik lere taş çıkarırım..sanki dagdaki terörist lise mezunu…arkadaş evli değilim arkamdan aglıcak insanda yok tam bu iş için doğmuşuz biz ..ben orda o dağlarda kendimi evimde hissedicem bir yandan vatan savunması bir yandan garanti iş…yazık oluyor bize…ozaman 92 de lise mezunu değilsin deyip bizi almasaydınız doğuya..bizde egede kızlar içinde nöbet tutsadık..doğuya hiç göndermeseydiniz. alın beni askere…pişman olmazsınız…

 9. erhan coban diyor ki:

  ben askerlıgımı tuncelıde komando olarak yaptım orta okul mezunuyum lıseyı suan acıktan okuyorum ve gonullu askerlık yasasından yararlanmak ıstıyorum fakat lıseyı bıtırmemıs olmam yada acıktan okuyo olmam gıtme duumumu ne yonde etkıler onu ogrenmek ısıyorum .

 10. acdullah karatepe diyor ki:

  mehaba arkadaslar ben askerlıgımı 86=3 olarak dıyarbakır lice tapantepede yaptım ben de
  orduya katılmak ıstıyorum

 11. aykut gergin diyor ki:

  bende gönüllü er olmak istiyorum cewabınızı beqliyorum

 12. Hakan DEMİR diyor ki:

  Ben de olmak istiyorum ama açık sözlü olmak gerekirse işsizlikten olmak istiyorum. Ama bu demek değildir ki vatanıma hizmeti para için veririm anlamına gelsin. Ben vatani görevimi çok şükür 1. bölge olan Tunceli bölge komutanlığına bağlı olarak Bingöl genç de yaptım. Çarşı yüzü görmedim hatta 4 ay sivil bile görmedim tek bir tane kaldırım taşını özleyene kadar oradaydım. Her neyse netice itibariyle istenen görev şartlarına uygun tecrübelere sahip olduğumu sanıyorum. Dilerseniz bende varım, İşsiz güçsüz ölüp gitmektense hem kendime hemde vatana millete bir hizmetim olur saygılar sevgiler…

 13. Yücel Karaaslan diyor ki:

  Bende doğuda askerlik yapmak istiyorum ama ortaokul 3. sınıftan terkim ve suan 29 yasındayım ben bu uğurda ne uğraşlar verdim askerden gelir gelmez gelir gelmez ama olmadı ztn beni bu hayata bağlayan bşy yok aslında çok iyi niyetli bir insanım ama keşke yapmasaydım dediğim çok hatam oldu ztn ana babada ayrıydı bununda etkisi vardı tabi bu yüzden bari oleceksem serefimle oleyim

 14. ömer eloglu diyor ki:

  asker olmak istiyorum

 15. ünsa topal diyor ki:

  asker olmak istiyorum bu vatana hizmet etmek istiyorum yardımcı olun

 16. hakan türk diyor ki:

  peki sabıkalıları alıyorlar mı

 17. ayhan dağcı diyor ki:

  arkadarşl ar 25 yaşın altındakı arkadaşlar baş vurabilir kürt laz çerkez ayrımı yok T C VATANDAŞI OLMAK YETERLİ

 18. ayhan dağcı diyor ki:

  EVET ARKADAŞLAR SÖZLERMELİ ERLER GÜNEY DOĞUDA TERÖRLE MÜCADELEDE GÖREV YAPACAKLAR HER ŞEYİ GÖZE ALMANIZ GEREKİYOR PARA İÇİN DEİL MACERA İÇİN BEN GİDİYORUM VATANINDAN BAŞKA KAYBEDECEK BİŞEYİ OLMAYAN GÖZÜNÜN GÖRDÜĞÜ HİÇ BİŞEYDEN KORKMAYAN ACIMASIZ TÜRK KOMANDOLARINA BU ÜLKENİN İHTİYACI VAR ORDUYU KENDİMDEN MAHRUM ETMEK İSTEMİYORUM VE ARKANIZDA HİÇ BİŞEY BIRAKMADAN SİZLERİDE BEKLİYORUZ SAYGILARIMLA AYHAN DAĞCI

 19. ismail kalaycı diyor ki:

  ben ismail kalaycı sözleşmeli er olmak istiyorum ama başvuruyu nerden yapacağız bilgi lütffevn

 20. bayraktar diyor ki:

  BEYLER BUNLARI G. KURMAY BAŞKANINA YAZMIYORSUNUZ ONA GÖRE… BEN DE PROFES. ASKER OLMAK İSTİYORUM FİLAN

 21. HAMİT ÇELİKER diyor ki:

  ben 1991 doğumluyum askerliğimi şırnakta yaptım.sivil hayat bana göre deyil ben asker olarak doğdum.asker olrak da ölmek istiyorum. ama orta mezunuyum lise 2yi maddi durum yuzunden bıraktım.

 22. HAMİT ÇELİKER diyor ki:

  birde acemiliğimi manisa kıkağçta yapdım timdeydim.onb.ydım

 23. hakan içöz diyor ki:

  sözleşmeli asker olmak istiym ama nereden baş vulcanı bilmiyom yardımcı olrmunu

 24. ersin batı diyor ki:

  sözleşmeli asker olmk istiyorm nerden ulasablrz

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.