-----Sponsorlu Bağlantılar-----
-

2012-2013 Lise 4 12. Sınıf Coğrafya Kitabı Sayfa 53-54-55 Cevapları


----- Sponsorlu Bağlantılar-----

---- Sponsorlu Bağlantılar ---

2012-2013 Lise 4 12. Sınıf Coğrafya Kitabı Sayfa 53-54-55 Cevapları, Lise 4 Sınıf Coğrafya Çalışma Kitabı Sayfa 53-54-55 de bulunan etkinlik cevaplarını sizlerle paylaştık. Umarım derslerinizde yararlı olacaktır.

SORU-1-Verilen yıllar aralığında millî gelirin en fazla ve en az arttığı kıtayı tespit ederek nedenlerini sınıfta tartışınız.

Artış oranlarına bakıldığı zaman yıllık toplam milli gelir Asya Kıtasında en fazla artış göstermiştir.Özellikle Ortadoğu ve Güney Doğu Asya bu artış oranında ön planda rol oynar.Asya kıtasındaki sanayi ve teknolojik tesislerin getirileri, tarım, ticaret

ve diğer sektörlerdeki kazançlarını arttırması yine enerji kaynakları olarak önemli bir petrol bölgesine sahip olması bu gelişimde etkilidir.

En az arttığı kıta Afrika kıtasıdır.Bu Afrika kıtasındaki ülkelerin gelişmişlikten ziyade hala iç karışıklıklarla uğraşması yeterli yatırımları yapamamaları öz kaynaklarına sahip çıkamamaları ile bağlantılıdır.

Bu durumun nedeni Afrika kıtasındaki ülkelerin bilimsel ve teknolojik

SORU-2-Verilen yıllar aralığında kişi başına düşen yıllık gelirin en fazla ve en az arttığı kıtayı tespit ederek nedenlerini sınıfta tartışınız.

Kişi başına düşen milli gelir artışı incelendiğinde fazla artış Kuzey Amerika kıtasındadır. Bu durumun nedeni Kuzey Amerika kıtasındaki ülkelerin bilim ve teknolojide ileri gitmesi,Küresel piyasada daha çok para eden sektörlerin bu bölgelerde ağırlık kazanması kazançlarının büyük kısmını teknolojik ürünlerden sağlaması etkili olmuştur.Nüfus miktarı bakımından avantajlı özellikleri vardır.

Yine rakamlar en az artış için bizi Afrika kıtasına götürür.Nüfus miktarı kişi başına düşen milli geliri etkiler Afrika yeteri kadar ekonomik faaliyetleri olmamakla beraber nüfus artış hızı fazla olan bir kıtadır bu iki etken birleşmesi kişi başına düşen milli geliri bu kıtada en alt seviyelere çeke

SAYFA 54-55 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

Aşağıdaki soruları cevaplayınız?

SORU-1-1950 den sonra dünya nüfusunun hızla artmasının sebebleri nelerdir.

1945 2. dünya savaşından sonra ülkelerin nüfus artırıcı politika uygulamaları bu yıllardan sonra tıp sağlık alanındaki gelişmelerin çocuk ölüm oranlarını düşürmesi,mevcut teknolojik gelişmelerin sağlamış olduğu yaşam standartlarının yükselmesi,ulaşımda meydana gelen gelişmeler,insanların daha az yıpranmasına sebeb olarak yaşam sürelerinin uzamasına sebeb olmuştur.

SORU-2-2015 yılından sonra nüfus artış hızı aynı şekilde devam ederse ne gibi sorunlar yaşayabiliriz.

Dünya nüfus artışı bölgeler arası farklılıklar göstermektedir.Gelişen ülkelerin bulunduğu alanlarda bu artış yavaşlayarak devam edecek ancak nüfus artış hızı çok düşük olacak.Bunun sonunda bu bölgelerde nüfus yaşlanacak ,bağımlı nüfus oranı üreten aktif nüfus ve devlet yatırımları için ciddi bir sorun oluşturacaktır.Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde artış oranının bu şekilde devam etmesi bu ülkeler için olumlu yönlerin yanında çeşitli olumsuzlara yol açacaktır.Doğal kaynak tüketimi artacak,mevcut dünya ile ilgili doğal alanların sınırlar daralacak,işsizlik ortaya çıkacak nüfusun çok olması sosyal ve ekonomik sorunları beraberinde getirecektir.Olumlu olarak bu ülkeler de işgücü sıkıntısı olmayacak işci ücretleri düşecek devlet yatırımlarını destekleyecek atılımcı dinamik bir nüfusa sahip olacaktır.Bu ülkelerde yeni fikirler yeni iş kolları kurulacak rekabet artacaktır şeklinde yorumlayabiliriz.

SORU-3-1950-2000 yılları arasında şehirleşme sonucu ortaya çıkan sorunları önlemek için 2010 -2050 yılları arasında ne gibi önlemler alınabilr.?

Şehirleşme faaliyetleri daha planlı programlı gerçekleştirilmeli bu faaliyetler esnasında doğal alan ,su kaynakları,yeşil alanlar korunmalı sanayileşme için çevre kirliliğini önleyici daha katı yaptırımlar uygulanmalı.Eğitim hizmetleri ön plana çıkmalı sosyal yapı içerisinde köy ve şehir kültürüne geçiş konularında halkı eğitici projeler uygulanmalı,Köy ve kır hayatı desteklenmeli köyden kente göçün önüne geçilmeli,küresel ısınmaya yönelik daha ciddi tedbirler alınmalı,ortaya çıkacak enerji ihtiyacı için yenilenebilir doğa dostu enerji kaynaklarının kullanımına önem verilmelidir.

SORU-4-1950 ‘li yıllarda başlayarak günümüze kadar devam eden göç olgusu nun yarattığı sorunları olumlu hale getirmek için ne gibi önlemler alınmalıdır.?

Yoğun nüfus artışından kaynaklı sorunlar için köy hayatı desteklenmeli köyden kente göçü engelleyici projeler geliştirilmeli.Şehirdeki eğitim sağlık hizmetleri kadar olmasa da tatmin edici derecede sağlık altyapı hizmetleri kırsal kesimlere de götürülmeli.Eğitimin önemi tekrar gözden geçirilerek arttırılmalı,şehir yerleşmelerinde daha yaptırımcı gecekondulaşmayı engelleyici tedbirler alınmalı.Şehir kullanım alanları daha planlı ve programlı kullanılmalı,yeşil alanların korunmasında daha fazla önem verilmeli sanayi tesisleri belirli bölgelere aktarılmalı şehir dışlarına taşınmalı ve atıkları için ciddi önlemler alınmalı şeklinde belirtilebilir bu projeler arttırılabilir.

SORU-5-Ruhr Bölgesi’nin Almanya’nın en önemli madencilik ve sanayi bölgesi olmasının başlıca nedenleri nelerdir.

Bölgede zengin taşkömürü yataklarının bulunması ve sanayi devrimi ile birlikte demir çelik üretiminde maden kömürünün kullanılması bu yönde sanayi tesisleri ve sanayi bölgeleri oluşması beraberindeki göç hareketleri sonucundaki şehirleşme faaliyetleri bölgeyi günümüzdeki konumuna getirmiştir.

Aşağıdaki çoktan seçme soruları cevaplayınız.

1-Cevap A şıkkı Madenciliğin gelişmesi

2-Cevap D şıkkı İklim Şartları

3-Cevap A şıkkı Sanayi

4-Cevap C şıkkı Ruhr Havzası

5-Cevap A şıkkı Şangay

6-Cevap D şıkkı Türkiye

7-Cevap D şıkkı Teknoloji

8-Cevap A şıkkı Batı Avrupa

9-Cevap B şıkkı Madencilik

10-Cevap A şıkkı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1-Ruhr

2-18. yüzyılda İngiltere’de başlamıştır.19.yüzyıl ortalarına kadar sürmüştür.

3-Uluslar arası ticaret

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfini yazınız.

1- Y

2- D

3- Y

10 SORU İLE İLGİLİ DÜZELTME İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.Bölge ciddi taşkömürü yataklarından oluşur demir cevheri çevre bölgelerden getirilir demir çıkartılan ana noktalar fransa isveç ukrayna,ural dağları dolaylarıdır.Yani bölgede metalürji gelişmesi bu bölgedeki taşkömürü yataklarından kaynaklıdır.

Bir önceki makalemiz olan (AÖL) Açık Öğretim Lisesinden Nasıl Mezun Olabilirim başlıklı makalemizde Açık Öğretim Lisesi hakkında bilgiler verilmektedir.

Alternatif Başlıklar : 12 sınıf cografya kitabı sayfa 5912 sınıf coğrafya kitabı cevapları sayfa 5912 sınıf coğrafya kitabı 59 sayfa cevapları12 sınıf coğrafya kitabı sayfa 59 etkinlik12 sınıf coğrafya kitabı 59 sayfa12 sınıf coğrafya kitabı sayfa 45www bilgiyuvasi com12 sınıf coğrafya sayfa 59 cevaplarıcografya 12 sinif sayfa 5912 sınıf coğrafya kitabı cevapları sayfa 54 55

2012-2013 Lise 4 12. Sınıf Coğrafya Kitabı Sayfa 53-54-55 Cevapları SerdarHan tarafından 12 Ekim 2012 tarihinde , Eğitim kategorisine eklenmiştir.

------ Sponsorlu Bağlantılar ------
    yeni 10
Benzer Konular
2012-2013 Lise 4 12. Sınıf Coğrafya Kitabı Sayfa 53-54-55 Cevapları isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.