8. Sınıf inkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları2012-2013 Eğitim Öğretim dönemi 8. Sınıf inkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları 16-27-39-55-72 Kadar

Merhaba arkadaşlar Sekizinci Sınıf Türkçe Çalışma Kitabının Cevaplarının bir çoğunu sizinle paylaşıyoruz.Sizlerde elinizdeki cevapları bizlerle paylaşırmısnıız.

8. Sınıf inkılap Tarihi Çalışma Kitabı  ÇK cevapları Sayfa 16-17-19-20-26-27-28-29

sayfa 16

1 soru:  Şemsi Efendi Okulu-Selanik1886
2 soru:  Askeri Rüştiye-Selanik-1893
3 soru:  Harp Akademisi-İstanbul-1902
4 soru:  İstanbul Minber -1918

sayfa 17

Mustafa Kemal’in  askeri görevleri:

Çanakkale Cephesi albay rütbesine yükseldi ve çeşitli madalyalar verildi
Kurtuluş Savaşı kurtuluş savaşını başlatıp Türk Milleti’ni zafere ulaştırmıştır
31 Mart Olayı hareket ordusu İstanbul ‘da ki ayaklanmayı bastırarak düzeni sağladı
Trablusgarp Mustafa k  de İtalyanlara karşı büyük mücadele vermesi
Sakarya Meydan Savaşı başkumandanlık meydan muharebesini kazanmıştır
Gelibolu Kara Savaşları Arı burnu,Conkbayır ve Anafartalar da büyük başarılan kazanmıştır.

1soru:  Trablusgarp savaşı,Kafkasya savaşı,31 mart olayı,Çanakkale savaşı ve kurtuluş savaşı
2 soru:çok istekli,zeki ileri görüşlü olması büyük başarılar sağlamıştır

sayfa 19

1 soru:
Mustafa kemal idadide bazı Fransız düşünürlerinin eserleriyle tanıştı bu düşünürlerin fikirleri üzerine arkadaşlarıyla tartışmalar yapmıştır
2 soru:
Türk kültür ve tarihi ile ilgili okuduğu eserler sayesinde Mustafa kemalin fikir hayatı şekillendi özellikle tarih bilinci bu dönemde oluşmaya başladı

sayfa 20

a)
vatanseverliği:vatanını sevmesi onun savaşlarda başarılı olduğunu gösterir
b)
cesareti:düşüncelerini cesaretle söylemesi onun açık sözlü olduğunu gösteriyor ve güzel konuşmalarıyla kısa zamanda tesiri altına altına alıyordu insanları

sayfa 26

İngiltere=itilaf ham madde ve Osmanlıyı paylaşma
Fransa =itilaf orta doğudaki topraklara göz dikiyorlar gayrimüslimlere göz dikiyorlar
Almanya=ittifak İngiltere ve Fıransa‘nın alamadığı toprakları almak
Avusturya-Macaristan=ittifak ege denizlerine ulaşmak ve Ruslara karşı rekabet içinde olmalarıdır
İtalya=itilaf daha önceden Trablusgarp’ı almıştı ama amacı daha fazla toprak ele geçirmekti
3) yeni sömürgeler elde etmek ve dünyayı yeniden paylaşmak

sayfa 27

1 Mustafa Kemal Paşa 20 ocak 1915te Tekirdağ’a tayin edildi MKemal böylece büyük savaşın başında maydos mıntıkasdı kumandanı olarak hizmete başladı
2 MKemal Paşa’nın görüşleri kitaptaki görüşlerle anlam olarak çelişkilidir
3 zaten verdim
4 Vatan ve Millet sevgisi,ileri görüşlülüğü ve önder oluşu

sayfa 28

merhaba ağabeycim nasılsın aygunhoca.com  Beni sorarsan ben çok iyim Çanakkale cephesindeyim
Ben buraya askeri arabalarla geldim Cephenin durumu çok iyi binlerce Türk askeri var Komutanlarımızda Çok iyi savaşın gidişatı iyi birden çok gemileri öldürdük Ben burada canımı Türk askerine vermişim çokta iyitim Kendine çok iyi bak ellerinden öpüyorum

sayfa 29

1.soru
a:
Boğazlardan geçip çarlık Rusya’sına yardım etmek
b:
İstanbul ve Anadolu arasındaki bağlantı kesilmiştir Osmanlı devletinin siyasi varlığını tehdit eder
2.soru
(5maddesi) sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışında , Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir

3.soru
(7maddesi) itilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır

4 SORU:
a)Osmanlı demir yollarında itilaf devletleri istifade edecekler ve Osmanlı ticaret gemileri itilaf devletlerinin hizmetinde bulundurulacaktır

5.soru:
(12maddesi) hükümet haberleşmesi dışında ,telsiz,telgraf ve kabloların denetimi , itilaf devletlerine geçecektir

O zamanlardaki tek iletişim aracı telsiz,telgraf itilaf devletleri aygunhoca.com bunlara el koyarak halkın iletişimine el koyuyor aslında Mesela İzmir işgal edildiğinde dışarıdan yardım çağıramayacaklar çünkü telsiz,telgraf denetim altında yada bunu dünyaya duyuramayacaklar Hiçbir bölgenin birbirinden haberi olmayacak

İtilaf devletleri anlaşmaya direkt işgal maddesi koymayıp anlaşmanın imzalanmasını sağlamıştır Bu madde oldukça ucu açık bir maddedir Çünkü hangi durumların kendi güvenliklerini tehdit edeceklerini belirtmemişler İstedikleri zaman bir neden gösterip Osmanlı’ya saldırabilirler Osmanlı işgale açık hale gelmiştir

itilaf devletleri saldırı yaptıklarında kendilerine direnecek Osmanlı ordusu olmamasını amaçlamışlardır Osmanlı saldırılara karşı askersiz(savunmasız) kalmıştır

İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları: Sayfa:27-29-32-33-34-35

SAYFA 27, 2. ETKİNLİK MUSTAFA KEMAL PAŞA NE DÜŞÜNÜYOR?

2. M. Kemal Osmanlı Devleti’nin savaşa katılmaması gerektiğini söylüyor. Ama İttihat ve Terakkiciler tam tersine savaşa katılınması gerektiğini söylüyor.

3.  M. Kemal ileri görüşlülüğü ile savaşın sonunu tahmin etmiştir. Fakat kimse ona inanmamıştır. Hâlbuki M. Kemal doğru tahmin etmiştir.

4.  Ben Mustafa Kemal Paşa’nın yukarıdaki görüşlerini onun ileri görüşlülük özelliğiyle ilişkilendiririm.

SAYFA 29, 4.ETKİNLİK ATEŞKES BÖYLE Mİ OLUR?

1. a)   Boğazlar İtilaf Devletleri’nin eline geçerse istedikleri gibi kullanabilecekler.

b)    Çok rahat bir şekilde işgal edilebilirler.

2. a) Ordu olmayacak ve Osmanlı Devleti’ni kolaylıkla bitirebilecekler.

b) Ordu olmayınca kendilerini savunamayacaklar.

3. a) Böylece ülkeyi yavaş yavaş işgal edebilecekler.

b) Ülke dağılacak, bağımsızlık elden gidecek.

4. a) Osmanlı Devleti’nin ulaşım araçlarını kullanarak onların işgale karşı direnişlerini hafifletecekler.

b) Kendi ulaşımlarını sağlayamayacaklar ve işgal sırasında haberleşme, yardımlaşma gibi olanaklardan yoksun olacaklar.

5. a) İletişimi keserek Osmanlı’nın canlanmasını engellemek veya yapacağı hareketlerden haberdar olmak.

b)    Halk birbirleriyle iletişim kuramayarak yapacakları hareketlenmelerden, haberlerden haberdar olamayacaklar.

SAYFA 32, 7. ETKİNLİK ALEVLER SARMIŞ YURDUN DÖRT YANINI

1. Kurtuluş Savaşı ve cephelerde düşün şehitlerimiz.

2.  Yangınların, taarruzun veya silahların simgesi olabilir.

3.  Ölen şehitlerin mezarlarının simgesi olabilir.

4.  Yaralanmış, vurulmuş, yanındaki cephe arkadaşını şehit vermiş bir askeri anlatmaktadır.

5.  Savaşta çok fazla ölen, yaralanın olduğu, yani çok kayıp olduğu mesajını veriyor.

6.  Ben karşılıklı taarruzu resmederdim. Çünkü savaşı en güzel o simgeliyor.

SAYFA 33, 8. ETKİNLİK KONGRE YAPIYORUZ

1.Azınlıkların işgaline, ayaklanmalarına karşı halkı mücadeleye çağırmak.

2.  Her ikisi de halkı örgütlemek için yapılmış.

3.  Hepsi milli mücadeleyi başlatmak veya milli mücadele ile ilgili halkı bilinçlendirmek için yapılmış.

4.  Halkı örgütleyerek milli direnişi artırmak.

5.  Ülkenin işgal edilmesini engellemek ve vatanın kurtuluşu için çalışmalar yapmak.

SAYFA 34, 9. ETKİNLİK M. KEMAL PAŞA’NIN ROTASI

1.    Samsun
2.    Amasya
3.    Erzurum
4.    Sivas

SAYFA 35, 10. ETKİNLİK PARA YOK AMA…

1.  Milletvekillerinin ümitsizliğe kapılması
Paranın, yiyecek yemeğin, yatacak yerin yani ekonomik durumun kötü olması.

2.   Mecliste konuşmalar yapmıştır.

3.   Mustafa Kemal Paşa’nın sorunlar karşısındaki tutumu, onun liderlik, karalılık, azim gibi özelliklerini gösteriyor.

4.   Ben halktan, zenginlerden toplayabildiğimiz kadar para toplayıp biraz olsun meclisi rahatlatırdım.

8. Sınıf inkılap Tarihi Çalışma Kitabı  ÇK cevapları Sayfa 44-45-46-47-48-49-53-54-55

44 SAYFA

SARIKAMIŞ
Sarıkamış Harekatı, her türlü imkansızlıklar içinde kırık bir ümidi gerçekleştirmeye yönelen ama sonu hazinle biten bir felakettir Sarıkamış/Beyaz Hüzün, tarihimizdeki bu hazin harekatın nasıl gerçekleştiğini anlatmak, askerimizin hem tabiatla, hem de Ruslarla olan mücadelelerini gözler önüne sermek ve Sarıkamış şehitlerinin hatırlanmasınıaygunhoca.com sağlamak amacıyla kaleme almıştır Bu kitap; okurları tarihin acılarla dolu bir sayfasına, bütün olanaksızlıklara ve karakışa rağmen Osmanlı askerinin vatanını korumak için inançla ve azimle verdiği mücadeleye tanıklığa davet eden bir hüznün hikayesidir
1914-1915 Sarıkamış harekatı bir dram değil kahramanlık destanıdır
CEVAPLARI
1 2006 Şubat ayında İSMAİL BİLGİN
2 VARDIR;Çanakkale’ye gidenler,Gelibolu,Çanakkale’nin isimsiz kahramanları, kurtuluşa kosanlar
3 yardım etmek
4 esere bir kahraman daha ilave etmek isteseydim Kemal Paşa olurdu
5 Kurtuluş Şavaşı Dünya savası,Trablusgarp vb.

SAYFA 45

soru 1 cevap:
İ.İnönü savaşından sonra yazılmıştır
soru 2 cevap:
öyle görünüyor ki artık bağımsız olacağız
soru 3  cevap:
bu savaşın komutanı Mustafa kemal paşadır
soru 4 cevap:
bahsedilen düşman yunanlılardır
soru 5 cevap :
Sakarya Savaşı
soru 6 cevap
bu savaştan sonra Londra konferansı gerçekleşmiştir
soru 7 cevap
Sakarya nehrinin doğusuna kadar
soru 8 cevap
düşmanın amacı batı Anadolu‘yu hakimiyeti altına almaktır

sayfa 46

1- Birinci kıta,birinci ve ikinci mısra
2- yurdumuzun tüten en son ocağa kadar bayrağı dalgalanacak
3- senin için dökülen kanları helal olması için
4- birinci kıta, 3 ve 4 üncü mısra

sayfa 47

Hamdullah Suphi , (d 1885 İstanbul, Osmanlı Devleti – ö 10 Haziran 1966 İstanbul, Türkiye), Çerkez asıllı Türk edebiyatçı, yazar, milletvekili, siyasetçi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk dönemlerinde büyükelçilik görevinde de bulunmuştur.

Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında Meclis’te yaptığı coşkulu konuşmalarıyla tanınan siyaset adamı ve yazar Hamdullah Suphi Tanrı över, Tanzimat Dönemi bilim ve siyaset adamlarından aygunhoca.com Hamdullah Suphi Paşa’nın oğluydu Orta öğrenimini Mektebi-i Sultani’de (Galatasaray Lisesi) tamamladı ve meslek olarak öğretmenliği seçti Ayasofya Rüştiyesi’nde hitabet ve Fransızca, Darülmuallimin’de edebiyat, Darülfünun’da Türk-İslam sanatı dersleri verdi İlk şiirini amcası Sami paşazade Sezai’nin Paris’te çıkardığı ‘Şura-yı Ümmet’ gazetesinde yayımladı (1902) 1909’da Fecr-i Ati topluluğuna katıldı 1911’de bu topluluktan ayrılarak Genç Kalemler çevresinde gelişen Milli Edebiyat Akımı’na bağlandı 1912’de milliyetçilik akımının İstanbul’daki merkezi olan Türk Ocağı’na girdi ve başkan oldu

İstanbul’daki işgalci güçlere karşı düzenlenen açık hava toplantılarında, daha sonra TBMM’de ve Kurtuluş Savaşı yıllarında hitabetin etkili örnekleri olarak gösterilen konuşmalar yaptı ve güçlü bir hatip olarak tanındı Son Osmanlı Meclis-i Mebus anı (1920) Antalya üyesi olarak seçilmiştir TBMM ilk döneminde Antalya, 1923’te İstanbul milletvekili olarak TBMM’de bulundu 1920 ve 1925 yıllarında iki kez Milli Eğitim Bakanı oldu 1927’de yeniden İstanbul milletvekili seçildi ve 1935’te Bükreş Büyükelçiliği’ne atandı . İçel ve 1946’da İstanbul milletvekili olarak yeniden Meclis’e girdi 1950 seçimlerinde Demokrat Parti (DP) listesinden bağımsız Manisa milletvekili, 1954’te yine DP’den İstanbul milletvekili seçildi 1957’de Hürriyet Partisi adayı olarak katıldığı seçimleri yitirdi ve 1966’da ölümüne kadar Türk Ocakları Merkez Heyeti’nin başkanlığını yürüttü

Kültür ve siyaset hayatının renkli simalarından ve coşkulu hatiplerinden biri olan Hamdullah Suphi Tanrı över’in konuşmalarından seçmeler ‘Dağ Yolu’ (1928-1931), yazıları da ‘Günebakan’ (1929) isimli kitaplarda toplandı

Sayfa 48:

1- Mudanya kralı ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için başkomutanlığın kendine verdiği yetkiyi kullanarak Tekalif-i Milliye emirlerini yaymıştır

2- Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için istemiştir

3- Askerlerin ihtiyaçlarını, cephanenin ihtiyaçlarını karşılamak için bu malzemeleri istemiştir

4- SAHTİYAN,GEBRE,KAŞAĞI,KÖSELE,POTİN,VAKETA,PATİSKA,

Sayfa 49:

6  Askerlerimiz aç kalmaması için askeri yemek yapılır

7  Her an savaş çıkmasından korkuyorlar ve olası ihtimallere karşı bulunduruyorlar

8  Düşmanlara karşı kendi canını ortaya koyan askerlerimizden kalmıştır

9  ORDUMUZ BU USTALAR SAYESİNDE SİLAH ELDE ETMİŞVE TAMİR İŞLERİNİ YAPTIRMIŞ OLABİLİR

10  BAZI TAŞITLAR HAYVAN GÜCÜYLE ÇALIŞTIGI İÇİN HAYVANLARA AT KONULMUŞ OLABİLİR

11  BEN BU DÖNEMDE HALKA CEPHELERİN DURUMUNU ANLATIR KENDİ KENDİME YARDIM EDERDİM

sayfa 53

1  Mustafa kemal paşa yukarıdaki sözüyle telgrafı kazım-ı Karabekir’e çekmiştir
2  yukarıdaki sözüyle tekalif-i milliye anlatmıştır
3  Atatürk’e TBMM görevi 1920 tarihinde verilmiştir
4  Sakarya savaşını vermiş olduğu emir ya istiklal ya ölüm emridir

Sayfa 54:

2.
15 Mayıs 1919’dan 9 Eylül 1922 tarihine kadar süren Kurtuluş Savaşı’nda cephede veya cephe gerisinde kahramanlık ve fedakarlık gösterenlere İstiklal Madalyası verilmiştir
20 Kasım 1920’den itibaren 1926 yılına kadar, milletvekili, kuvay-ı milliyeci, PTT memuru, mülk-i amir ve askerlerden oluşan toplam 6920 kişi TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir 1968’de 1005 sayılı yasanın (1 Mart 1968 tarihi itibariyle) kabulüne kadar geçen 47 yıl içinde 17557’si subay-astsubay ve 77704’ü erbaş ve er olmak üzere toplam 95261 kişiye “İstiklal Madalyası” verilmiştir
30 Ocak 1929 gün ve 3579 sayılı kanun gereğince; Kurtuluş Savaşı’nda milli orduda görev alan alay sancaklarına da birer İstiklal Madalyası verilmiştir
Türkiye’de ayrıca İstiklal Madalyası aygunhoca.com sahibi iki şehir bulunmaktadır Bunlar Kahramanmaraş ve İnebolu’dur
Kahramanmaraş, 21 Ocak 1920 – 11 Şubat 1920 arasında kurtuluş mücadelesi vererek şehri Fransız işgalinden kurtaran halkın kahramanlığı nedeniyle 5 Nisan 1925’te kırmızı şeritli istiklal madalyası ile ödüllendirildi Kurtuluş Savaşı sonrasında Meclis’ten gelen şehirde Kurtuluş Savaşı’na katılanların bildirilmesi şeklindeki yazı üzerine toplanan şehrin ileri gelenlerinin “Maraş’ta Milli Mücadele’ye katılmayan tek bir fert bile yoktur” cevabı üzerine TBMM, madalyayı fertlere değil bütün şehir halkına verme kararı almıştır 1925’ten beri 12 Şubat’ta gerçekleşen törenlerde şehrin İstiklal Madalyası bayrağa törenle takılarak bu olay canlandırırlı
İnebolu ise 9 Nisan 1924 tarihli TBMM kararıyla İnebolulu kayıkçıların gayretleri ve başarıları nedeniyle beyaz şeritli istiklal madalyası ile ödüllendirilmiştir Madalya, İnebolu Belediyesi’nde muhafaza edilmektedir Her yıl 9 Haziran’da tören alanında istiklal madalyası ile birlikte verilen berat açılıp okunur
İstiklal Madalyası, madalya sahibinin ölümü üzerine; varsa erkek oğullarından en büyüğüne, erkek oğlu yoksa kız çocuklarından en büyüğüne, kız çocuğu da yoksa babasına, o da yoksa annesine, o da yoksa karısına miras yoluyla intikal eder

Sayfa 55

A  4-2
B  8-2-9
C  5-4-2
Ç  5-1-2-6
D  1-2-4-c
E  3-2-8
F  3-1-8

 

8. Sınıf inkılap Tarihi Çalışma Kitabı  ÇK cevapları Sayfa 72-73-74-75-76-77-78-80

72. sayfa

Suikast girişiminden sonra benim ve arkadaşlarımın nasıl bir tepki verdiğimizi aygunhoca.com merak ettiğinizi biliyorum.Ben bu suikastı kendime değil benim getirdiğim inkılaplara karşı olduğunu düşünüyorum.İki üç kişi inkılaplarımı kendilerine yediremediği için bu suikastla beni öldürüp inkılapları da ortadan kaldıracaklarına inanıyorlardı ama düşündükleri olmadı.Ben olduğum zaman ve öldükten sonra da hiç kimse benim getirdiğim inkılaplara karşı gelemeyecektir!!

İzmir suikastı olan yer olumsuz gerçekleşmiştir

73.Sayfa

1) Çünkü nutuk evrenselleşmiş bir kitaptır.

2) İleri görüşlülük özelliği ortaya çıkmıştır.

3) Halkın o dönemde hangi zorluklar çektiğini

4) Gelecekteki nesillerin geçmişlerini bilmesi amacıyla yazılmıştır.

5) Nutuk 3 bölümden oluşmaktadır.Cumhuriyet öncesi ,Cumhuriyet sonrası ve ilerdekiler olmak üzere.Nutuk o dönemlerde türkülüğün ve savaşların ne kadar zor şartlarda gerçekleştiğini belirtmek istemiştir.

6) Türk halkının fedakarlıklarıyla ilgili iki üç şet karalardım

sayfa 74

1:   eğitimi çok önemli olduğu için her şeyden önce görmüştür
2:   eğer bir insanın eğitimi iyi olursa milleti ede iyi oluraygunhoca.com gerek zeka ile gerekte milletin kurtuluşu için eğitim şarttır
3:   memleket sevgisini bağımsızlığı ve düşünmeyi bizlere öğreten okuldur bu yüzden memleket sevgisi için eğitim mutlaka şarttır
1:   okul ve öğrenci sayısı giderek artmıştır öğrenci arttığı için okul sayısı da artmıştır
2:   eğitimde öğrenciler için gerekli olan teknolojik,bilimsel alanlar geliştirilmiştir.çünkü öğrenciler için bu alanların geliştirilmesi öngörülmektedir…

sayfa 75

1.  Türk çocuğu geçmişini bilerek hareket etmelidir ancak bu şekilde atalarını tanıyacaktır
2.projeler:   Başlangıçtan Günümüze Türk Dünyası Tarihi Projesi
Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Tarihi Projesi
Yurtdışındaki Tarihî Türk Eserlerinin Tespiti Projesi
bilimsel toplantılar:1909 adana olayları sempozyum
1909 adana olayları paneli vb
yeni çıkan yayınlar:Cengiz name Kariye camii eski hara manastırı vb..

sayfa 76

1: çünkü bir milletin medeni seviyesi ancak o milletin duyduğu heyecanınaygunhoca.com güzelliği ile ölçülür.bu medeni insana bundan dolayı anıt dikilmesi istenmiştir.
2: Türk gencinin anıt dikilmesine karşı tepkisi gayet olumludur.çünkü Kubilay milleti için kendi canını feda etmiştir
1: yani geçmişteki insanlarımızın canla başla gelecek nesilleri kurtarabilmek için savaşmışlardır.bizlerde bize emanet edilen bu vatanı koruyacak bekçileriz
2: vatanı koruyanları her zaman yaşatacak olan bizler;
milletimizi her an koruyup bütün olumsuzluklara rağmen vatanımıza göğsümüzü siper edeceğiz…

sayfa 77

iki yere fotoğraf yapıştırılacak
alt bölüm şöyle==cumhuriyetin ilk yıllarındaki şehir merkezimiz şimdiki şehir merkezimize göre birçok olumsuzluklar var.şimdiki şehir merkezimize bakıldığında teknoloji ilerlediği için birçok yollar köprüler yapıldı.teknolojik aletler gelişti.oysa o zamanda bunu gibi değişiklikler yoktu. o yıllarda hiç denilecek kadar azdı.işte ilk yıllardaki şehir merkez soru 2de hangi şehirdeyseniz orada varsa eğer Atatürk anıtını araştıracaksınız

sayfa 78

1- Eğitime verdiği önemden dolayı
2- eğitimde üniversite insanların düzeyini attırır Devlete yardım artar

sayfa 80

1- Sürekli düşmüş yani ters orantılı
2- her yıl ilerlediğimizden dolayı
3- Çok kötü etkilenmiştir

8. Sınıf inkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları


8. Sınıf inkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları SerdarHan tarafından 21 Eylül 2011 tarihinde , Eğitim kategorisine eklenmiştir.

  yeni 10
Benzer Konular
8. Sınıf inkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim
11 responses to “8. Sınıf inkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları”
 1. beyzanur arslan diyor ki:

  süpersin ya…..

 2. semraaa diyor ki:

  çok teşekkür ederim süpersinizz ya…

 3. isimsiz diyor ki:

  16. sorunun en alttaki cevabı yanlış yazılmıştır.doğru cevap=harp okulu istanbul 1902 olacak

 4. gonca diyor ki:

  thank you thank you sez herike siniz

 5. Aliş diyor ki:

  süpersiniz eliniz dert görmesin allah sevdiğinize kavuştursun

 6. merve gökdağ diyor ki:

  SÜPER

 7. bilal saltürk diyor ki:

  çoook güze cevap larvar

 8. seval seyfioğlu diyor ki:

  çok saolun

 9. Hilal diyor ki:

  harika bi site… :)

 10. barbie diyor ki:

  yaaa 60ların niye cevapları yok yaaa

 11. gizem diyor ki:

  çok harikasınız çok sağolun

  :)

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.