-----Sponsorlu Bağlantılar-----
-

9. sınıf tarih kitabı Soru ve Cevapları Sayfa 26-27-28-31-36


----- Sponsorlu Bağlantılar-----

---- Sponsorlu Bağlantılar ---

9. sınıf tarih kitabı Soru ve Cevapları Sayfa 26-27-28-31-36
Lise 1 Tarih Kitabı Soru ve Cevaplarından Sayfa 26-27-28-29-30-31-32-33 ve 36 nın cevaplarını sizlerle paylaşmaya çalıştık konumuzu iki farklı kaynaktan sizlere sunuyoruz. Sizler En mantıklı hangisiyse size göre onu kullanırsınız.
Başarılar
9. sınıf tarih kitabı cevapları SAYFA 26

1.)SORU:Sayfa 25’teki metne göre Sarıkamış Harekatı’nda doğal şartların etkisi nelerdir?

Cevap=) Sarıkamış Harekatı doğal şartlar nedeniyle Türklerin aleyhine bir savaş olmuştur.Türk askeri düşman ile karşılaşmadan soğuk nedeniyle hayatlarını kaybetmişlerdir.

2.)SORU:Tarihi olayların anlaşılması ve açıklanmasında coğrafya’dan nasıl yararlanılır?

Cevap=) Tarihi olayların oluşumu esnasında iklim,yeryüzü şekilleri,ekonomik faaliyetler,konum vb. coğrafi faktörler etkili olabilmektedir.Bu faktörlerin bilinmesi tarihi olayın tüm yönlerinin aydınlatılmasına büyük ölçüde katkı sağlar.

9. sınıf tarih kitabı cevapları SAYFA 27

1.)SORU:”Sular Altında Saklanan Tarih” adlı metne göre tarih bilimi su altı arkeolojisinden nasıl faydalanır?

Cevap=) Su altı arkeoloji bilimi sayesinde günümüzde denizin dibinde kalmış tarihi batıklar kolaylıkla günışığına çıkarılabiliyor.

9. sınıf tarih kitabı cevapları SAYFA 28
1.)SORU:Ötzi’nin yaşadığı dönemle ilgili hangi antropolojik bilgilere ulaşılabilir?

CEVAP=) Ötzi’nin yaşadığı dönemde insanların boylarının kısa olduğu anlaşılmaktadır.30-45 yaşlarında öldüğü belirlenmiştir fakat o yaştaki bir insan için boyu oldukça kısadır.

2.)SORU:Tarihçi,Ötzi’nin yaşadığı dönemle ilgili elde edilen antropolojik buluntulardan nasıl yararlanır?

CEVAP=) (Üzgünüm Bu Soruyu Boş Bıraktım

9. sınıf tarih kitabı cevapları SAYFA 29

1.)SORU: Sayfa 29’daki Kınalı Hasan metninde Türklerde vatan sevgisi ile ilgili hangi özellik vurgulanmaktadır?

CEVAP=) Bu metinde Türklerin vatanları uğruna gözlerini kırpmadan kendilerini feda edebilicekleri vurgulanmaktadır.

2.)SORU:Kültürel özelliklerin bilinmesi tarihi olayların açıklanmasına nasıl katkı sağlar?

CEVAP=) Kültürel özelliklerin (yaşayış,gelenek,örf,adetler) incelenmesi tarihi belgelerin az olduğu durumlarda büyük önem taşır.

9. sınıf tarih kitabı cevapları SAYFA 30

1.)SORU:Sayfa 30’daki tarih şeridine göre Kurtuluş Savaşı ile ilgili kronoloji bilgisine sahip pşmak tarihçiye nasıl yardımcı olur?

CEVAP=) Tarihçi,olaylarda sebep-sonuç ilişkisi kurabilmek için kronolojibilgisine shaip olmalıdır.

2.)SORU:Sayfa 30’daki ”Çanakkale Şehitlerine” adlı şiire göre Çanakkale Savaşı ile ilgili hangi bilgiler elde edilebilir?

CEVAP=) Savaş döneminde bir çok devletin yurdu işgal etmeye çalıştıkları,fakat başarılı olamadıkları bilgisi elde edilir.

9. sınıf tarih kitabı cevapları SAYFA 31

1.)SORU:Sayfa 31’deki metinden yola çıkarak Orta Çağda İslam dünyası ile Avrupa’yı bilime bakış açıları yönünden karşılaştırınız.

CEVAP=) Orta çağda İslam dünyası bilim bakımından çok ilerideydiler.O dönemde bir çok bilim adamı İslam dünyasından yetişmiştir.Avrupa ise aksine bilime bakış açısı yönünden çok gerideydiler.

2.)SORU:Kitabe hangi kaynak grubuna dahil edilebilir?Kitabenin kaynak olarak kullanılabilmesi için tarih bilimi paleografi ve epigrafiden nasıl faydalanır?

CEVAP=) Kitabe yazılı kaynak grubuna dahil edilebilir.Epigrafi kitabenin ait olduğu dönemi,paleografi ise kitabelerdeki bilgilerin anlaşılması ve okunmasını inceler.

Arkadaşlar Konunun İkinci Bir Kaynağa Göre Cevapları
Sayfa:25 3. Konu-Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

*Sosyal bilimler birbirlerinden daha çok yararlanıyorlar çünkü konuyu her açıdan inceliyorlar.

***:26 1.Yukarıdaki metne göre Sarıkamış Harekâtı’nda doğal şartların etkisi nelerdir?

-sarıkamış harekatında doğal şartlar göz önünde bulundurulmamış ve hava değişimi dolayısıyla yenilgi yaşanmıştır.

***:27 1.’’aminos Hazinesi’’ adlı metne ve fotoğraflara göre,arkeolojik buluntular,bu bölgenin ekonomik,sosyal,sanat anlayışı ile ilgili hangi bilgileri vermektedir?

-sosyal yönden, aileye önem veriliyor.

-çok zengin bir sanat anlayışı var.

-arkeolojik kalıntılar;altın takılar ve taçlar o dönemde altına ve takılara değer verildiğini ve ekonominin çok iyi olduğunu gösteriyor.

2.’’Sular altında saklanan tarih’’ adlı metne göre tarih bilimi su altı arkeolojisinden nasıl faydalanır?

-Su altında yapılar arkeolojik çalışmlar sayesinde her batık olay yani geçmişin üstündeki bilinmezlik perdesi biraz daha aralanıyor.

***:28 1. Ötzi’nin yaşadığı dönemle ilgili hangi antropolojik bilgilere ulaşabiliriz?

-Metne bakılınca Ötzi’nin Bakır çağında yaşadığı belirtiliyor.

2.Tarihçi, Ötzi’nin yaşadığı dönemle ilgili elde edilen antropolojik buluntulardan nasıl yararlanır?

-Bu buluntular incelenerek o dönem ve yaşayış tarzı vb. hakkında bilgilere ulaşılır.

***:29 1.Yukarıdaki metinde Türklerde vatan sevgisi ile ilgili hangi özellikler vurgulanmaktadır?

-Vatan sevgisinin her şeyden üstün olduğu vurgulanıyor.Gelenek,görenek,ö rf ve adetler bilfdiriliyor.

2.Kültürel özelliklerin bilinmesi Trihi olayların açıklanmasına nasıl bir katkı sağlar?

-Kültürel özelliklerin bilinmesi belgelerin az, yetersiz olduğu durumlarda işe yarar,önem taşır.Toplumların yaşayışı,örf ve adetleri hakkında bilgi verir.

3. Metinde verilen bilgilerden tarihçi nasıl yararlanır?

-Tarihçi bu bilgiler ile o dönemdeki toplum yönetimi,yargılanma,cezalandır ma vb. hakkında sosyal yaşantı hakkında bilgi edinir.

***:30 1. Yukarıdaki tarih şeridine göre Kurtuluş savaşı ile ilgili Kronoloji bilgisine sahip olmak tarihçiye nasıl yardımcı olur?

– Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmasında yardımcı olur.Trihçi bu tür kronolojileri iyi bilirse olayları o kadar doğru yorumlar.

2.’’Çanakkale Şehitlerine’’ adlı şiire göre Çanakkale Savaşı ile ilgili hangi bilgiler elde edilebilir?

-Dünyada eşi benzeri olmayan bir savaş olduğuna,düşmanın çok olduğuna, ulaşımın zor olduğuna, fakirliğin egemen olduğuna vb. sonuçlara ulaşabiliriz.

9. sınıf tarih kitabı cevapları ***:31 1.Metinden yola çıkarak orta çağda İslam dünyası ile Avrupa’yı bilime bakış açıları yönünden karşılaştırınız.

– orta çağda İslam dünyası bilimle daha çok uğraşmış ilgilenmiş ve gelişmiş fakat Avrupa aksine gerilemiştir.

2.Kitabe hangi kaynak grubuna girer? Kitabenin kaynak olarak kullanılabilmesi için tarih bilimi paleografi ve epigrafiden nasıl faydalanır?

-Kitabe;yazılı kaynaklara girer.Tarih bilimi paleografi ve epigrafi ile eski yazıları okur (kitabeleri okur) ve bu sayede faydalanmış olur.

9. sınıf tarih kitabı cevapları ***:32 1.İslamiyet öncesi Arapların toplum yaşayışlarını anlayabilmek için sosyoloji bilimden nasıl yararlanır?

-Sosyoloji bilimi toplumu inceleyen bir bilim dalıdır. Sosyoloji bilimi ile İslamiyet öncesi Arapların din,inanç,sosyal yaşayış,değerler vb. bilgileri öğreniriz.

2.Filoloji hangi bilim dallarıyla çalışır?

-Filoloji dilleri,diller arasındaki akrabalık bağlarını,sözcük alışverişlerini inceler.paleografi ve epigrafi ile çalışır.

9. sınıf tarih kitabı cevapları ***:33 1.Yukarıdaki antlaşma metninden hangi tarihi bilgilere ulaşılabilir?

-yukarıdaki antlaşmada hangi tarihte, hangi konulu bir antlaşma yapıldığına,sonuçlarına,kimler in neleri temsil ettiğine ulaşabiliyoruz.

2. Osmanlı devletine ait paralardan hangi tarihi bilgilere ulaşılabilir?

-O dönemde devletin mali gücünü,hükümdarını,yazısını,ek onomik durumunu,dilini,devlet ile ilgili çeşitli bilgileri ediniriz.

***:35 1.Yukarıdaki fotoğrafta yer alan top mermilerinin Çanakkale savaşı dönemine ait olup olmadığı nasıl tespit edilebilir?

-Kimyada kullanılan ‘’Karbon 14’’ metoduyla tarihi buluntuların madde yapısı incelenerek ait oldukları dönem bilirlenir.

2.Pazırık halısının Türklerin yaşayışı ile ilgili hangi bilgilere ulaşılabilir?

-halıcılığın Türklerde çok eskilere dayandığına,kültür seviyesine,medeniyete katkılarına vb. ulaşılabilir.

9. sınıf tarih kitabı cevapları ***:36 1. Yukarıda yer alan Osmanlı armasına göre Osmanlı devleti ile ilgili hangi bilgilere ulaşılabilir?

– Örneğin armadaki terazi şekli devlet yönetiminde adaletin ve eşitliğin olduğunu anlatıyor vb.

9. sınıf tarih kitabı cevapları ***:37

A bölümü

1-B

2-E

B bölümü

2. boşluk sözlü

3. boşluk kronoloji

4. boşluk Heredot

NOT: 1. Boşluğum boş olduğundan cevaplara direk 2. Boşluktan başladım

C bölümü YDYDD

D bölümü E C D F A G

E bölümü 2. Soru= İyi bir tarihçide bulunması gereken özellikler?

-objektif düşünme,olayları yer-zaman ve neden-sonuç ilişkisi içinde yorumlama sonuçları belgelere dayandırma.

Umarı faydalı olabilmişimdir

Alternatif Başlıklar : 9 sınıf tarih kitabı çevapları9 sınıf tarih kitabı cevapları sayfa 26tarihi olayların anlaşılması ve açıklanmasında coğrafyadan nasıl yararlanılabilir9 sınıf tarih soruları ve cevapları9 sınıf tarih kitabı cevapları sayfa 289 sınıf tarih kitabı cevapları sayfa 379 sınıf tarih kitabı sayfa 28 cevapları9 sınıf coğrafya ders kitabı cevapları9 sınıf tarih soru ve cevapları9 sınıf tarih ders kitabı cevapları

9. sınıf tarih kitabı Soru ve Cevapları Sayfa 26-27-28-31-36 SerdarHan tarafından 24 Ekim 2011 tarihinde , Eğitim kategorisine eklenmiştir.

------ Sponsorlu Bağlantılar ------
  yeni 10
Benzer Konular
9. sınıf tarih kitabı Soru ve Cevapları Sayfa 26-27-28-31-36 isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim
16 responses to “9. sınıf tarih kitabı Soru ve Cevapları Sayfa 26-27-28-31-36”
 1. ßüsRa diyor ki:

  çok yardımcı oldunuz çok teşekkürler :):)

 2. merve diyor ki:

  saol

 3. merve diyor ki:

  yazandan allah irazi olsun

 4. merve diyor ki:

  cevaplar müthiş

 5. büşra kılıç diyor ki:

  gerçekten çok thank you

 6. aleyna beyaz diyor ki:

  gerçekten çok iyi oldu çokkk teşekkür ederim inşallah cevaplar doğrudur muck…

 7. aleyna akkaş diyor ki:

  saol yaa acayip iyi oldu yaa

 8. canseww diyor ki:

  çok çok saol çok iyi oldmuş ellerine sağlık

 9. gülcann diyor ki:

  çoooooooook yardımcı oldu tesekkurler yazandanda allah razı olsun

 10. tuğba diyor ki:

  teşekkürler gerçekten yardımcı ldu.

 11. elif diyor ki:

  yazanın elleri sağlık olsun. Çok teşekkür ediyorum.

 12. ebru diyor ki:

  çok yararlı oldunuz ellerinize sağlık

 13. tuğçe gökdenız diyor ki:

  walaahıcc ders calışmayı dusnmuyodum sızı de gordum halay cekcek dereceye geldımm walla bızm hacı anlamasasa ıı dr
  haydın hepıze ıı aksamlar ıı gunler dılıom

 14. tuğçe gökdenız diyor ki:

  cokk yaralı oldu yemın edıom

 15. ßilal diyor ki:

  çok yardıımcı oldun saol 😀

 16. fatma sertkaya diyor ki:

  çok teşekkür ederim. çok yararınız oldu