Adalet Nedir? -Adalet Ne DemektirAdalet Nedir? -Adalet Ne Demektir Sorusunun yanıtı içinde aşağıdaki konular hakkında kısa açıklamalar bulacaksınız.

adalet mülkün temelidir sözünün açıklaması vikipedi,adalet nedir adalet ne zaman çıkmıştır vikipedi,adalet nedir vikipedi,islamda adaletin önemi ansiklopedi bilgileri kısaca açıklamaya çalıştık..

Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe: “Devletin temel amaç ve görevleri… kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya… çalışmaktır.”- Anayasa
Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları.
Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme: “Germiyan’da Süleyman Şahımız adaletle hüküm sürer.”- F. F. Tülbentç
Adaletin tanımı bu ise, günümüzde adalet televizyonlarda gördüğümüz mahkeme sahneleriyle mi sınırlı? Yoksa hayatımızın içinde yaşıyor mu?

Emile Zola’nın bir sözü var: “Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir.” ne kadar haklı.

Günümüzde bu kadar mutsuz insana rastlıyorsak adalet duygusunun içimizde yaşamadığından olsa gerek.

Adalet Nedir İkinci Anlamı Farklı Bir Kaynak
Adalet

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır. Bu anlamda herhangi bir durumun adil (adaletli) olup olmadığından söz edilebilir. Adalet kavramı temelde hukuk kurallarına uygunluğu içerir. Öte yandan, adalet insanların toplum içindeki davranışlarıyla ilgili olduğundan ahlak ve din kurallarıyla da ilişkilidir.

Adalet; kısaca haklılık ve hakka uygunluktur. Öznel anlamda adalet, herkesin hakkını tanıma konusunda değişmez ve kesin istektir. Nesnel anlamda adalet, karşıt çıkarlar arasında hakka (hukuka) uygun bir denkliktir, eşitlik düşüncesidir.

Adelet 4 tür altında toplanabilir. Bunlar:
Dağtıcı adalet
Dekleştirici adalet
Hakkaniyet
Sosyal adelet

Düşünürler eski çağlardan beri adalet kavramıyla ilgilenmişlerdir. Kutsal kitapların hepsinde adalete ve adil olmaya ilişkin bölümler bulunur. Eski Yunanlı düşünür Platon’a göre adalet en yüce erdemlerden biri, insanın ve devletin temel davranış kuralıdır.

Aristoteles’in hareket noktasını ise eşitlik kavramı oluşturur. Ona göre, herkese eşit davranmak adalet için yeterli değildir. Bir hukuk düzeni güçsüzleri koruduğu ölçüde adaletli olabilir. Örneğin, günümüzde kişinin tükettiği herhangi bir maldan alınan katma değer vergisi adil bir vergi değildir.

Çünkü kişinin gelir düzeyini dikkate almaz. Buna karşılık, kişinin geliri üzerinden alınan ve gelir düzeyi yükseldikçe vergi oranının da arttığı gelir vergisi daha adil bir uygulamadır.

18. yüzyılda Aydınlanma Çağı düşünürleri adalet kavramını daha dar biçimde tanımladılar. Onlara göre hukuka ve hukuksal eşitliğe uygunluk adalet için yeterlidir.

Ne var ki, hukuk düzeni her zaman adil olmayabilir. Çünkü hukuk yasaların her durumda aynı biçimde uygulanmasını gerektirir.

Oysa yargıç herhangi bir olayda yasayı uygularken, durumun özelliklerini de göz önünde bulundurmak zorundadır. Böylece genel bir nitelik taşıyan yasanın eksik yanları uygulamada giderilebilir ve adalete daha çok yaklaşılabilir.

Günümüzde adalet kavramı sosyal adaleti de kapsamaktadır. Sosyal adalet, ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerin dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesini, toplumdaki zayıf ve güçsüzlere devletçe yardım edilmesini içerir.

 

Bir önceki makalemiz olan Allah’ın Sıfatları: Zatı Sıfatlar başlıklı makalemizde Allah’ın zati sıfatları, Yüce Allah’ın Zati Sıfatları ve zati sıfatlar hakkında bilgiler verilmektedir.


Adalet Nedir? -Adalet Ne Demektir SerdarHan tarafından 28 Ağustos 2011 tarihinde , Soru-Cevap kategorisine eklenmiştir.

    yeni 10
Benzer Konular
Adalet Nedir? -Adalet Ne Demektir isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.