Alevilik ve Alevilikte İbadet Hakkında Ansiklopedik BilgiAlevilik Hakkında Merak Edilenler

Ansiklopedik Bilgi paylaşımlarımıza Alevilik Nedir ve Alevilikte İbadet Nasıl Yapılır, Cem ve Cem evi nedir gibi Aleviliğe dair merak edilen bir çok soruyu ansiklopedik olarak yanıtlayarak devam ediyoruz. Ülkemizde bir çok Alevi kardeşimiz yaşamaktadır.

alevilik

Alevîlik, (Arapça: عَلَوِیُّون‎) Türkiye’de Sünnilik’ten sonra en fazla mensubu olan ikinci İslâmî inanıştır. Alevîlerde, Muhammed bin Abdullah’ın son peygamber olduğu, Ali’nin ise Velî’liği (imamlığı) esastır. Sünnilikteki Allah-Muhammed tamamlamasından farklı olarak Hak-Muhammed-Ali tamlaması,Ehl-i Beyt, ve On iki İmamları esas alan bir inançtır. Alevîlik içinde çeşitli tarikatlar bulunur. Bunlardan en tanınmışı Anadolu kaynaklı olan Bektaşîliktir.Bektaşîlik, Alevîlik içinde bir tarikat olması nedeniyle Alevîliğin bütününü tanımlamaz. Günümüzde bazı Alevîler inançlarını sadece insaniyet ve sevgi bazlı bir felsefe olarak kabul etmekte ve inançlarının doğrudan bir dinle alakalı olmadığını ifade etmektedir.

Alevîlikte İbâdet  Nasıl Yapılır

Alevîler, Muhammed bin Abdullah’ın son Peygamber olduğuna, Ali bin Ebu Talib’nin ise Veliliğine (ya da İmamlığına) inanırlar. Alevîler, ibadetlerini cem evinde yaparlar. Kadir Gecesi’yle bağlantılı olarak üç gün ve Muharrem ayında ise 12 gün oruç tutarlar. Muharrem’den sonra da üç gün Hızır Orucu tutarlar. Muharrem orucundan evvel üç gün Masumu Paklar orucunu tutarlar.

Alevîler kendi içinde bir çeşit hiyerarşi oluşturmuştur. Örneğin “yol”a gönül vermiş olana “talip” denir. Kişi, yolun kurallarını yerine getirip bilgi düzeyini arttırdıkça yükselir. Alevîlikte “Yol” denen deyimin temelini “Dört Kapı Kırk Makam” anlayışı oluşturmaktadır. Bunlar sırasıyla ŞeriâtTarikâtMarifet ve Hakikât kapılarıdır. Bu kapıların hepsinin “alt bölüm” olarak nitelenebilecek onar tane makamı vardır. Bütün kapı ve makamların kendi içinde bir anlamı bulunmaktadır. Şeriat kapısı, özetle doğru inanç ve doğru yaşam tarzıdır ve toplumdaki her bireyin inanç ve yaşam kurallarını düzenler. Tarikat Kapısı ise tarikâta hizmet etmek, Alevîliğin kurallarına özen göstermektir. Marifet Kapısı ise bir nev’î kendisi için kuralları aşıp başkaları için de bir şeyler yapabilmek, fedakâr olabilmektir. Hakikat Kapısı, bütün dünyevi kaygıları aşıp kişinin Tanrı ile arasındaki sırra nail olması demektir.

Cem  Ne Demektir

Cem alevilerin toplu halde ettikleri ibadetin adıdır. Kavram olarak cem Arapça bir kelime olup toplanma, birikme, bir araya gelme manasına gelmektedir. Alevîlerde cemde bulunan bir kişi başka bir kişiye dargınsa, bu iki kişinin dargınlıkları giderilmeden, barışmaları sağlanmadan ceme başlanmaz. Alevîlerin toplu anlamda temel ibadeti olan Cem, bir Dede’nin gözetiminde ve önderliğinde yerine getirilir.

Cemevi  Nedir

Alevîlerin ibadet ettiği yere “toplanma” anlamında “cem evi” denir; bir olma, bütünleşme yeri, Yaratan’la bir olma, bütünleşme anlamındadır. Cem herhangi bir yerde yapılabilir. Evde ya da temiz olan her yerde yapılabilir. Önemli olan Allah’a sığınmak ve ibadet etmektir. Alevi geleneğinde Cem evleri, salt tapınma (ibadet) maksadı ile kullanılmamış ve kullanılmamaktadır. Topluluğunun dini gereksinimi yanında toplumsal, bireysel sorunların çözüme kavuşturulduğu bir meclis işlevi de görmüş ve görmektedir

Duaz ve deyiş Nedir

Duaz, Duazdeh’in kısaltılmış halidir. Duazdeh Farsça olup oniki (12) anlamına gelmektedir.

Duaz, cem âyinlerinde söylenen ve Oniki İmamlar’ın adlarının geçtiği deyişlerdir. Bazen dua olarak da nitelendirilirler. Bu deyişlerde ayrıca Oniki İmamlar’ın yanı sıra başta Muhammed ve Hacı Bektaş olmak üzere Alevî ulularının adları geçmektedir.

Alevîlikte duazın, nefesin, türkünün, deyişin farklı anlamları bulunmaktadır. Fakat günümüzde genellikle Deyiş Alevîliği çağrıştıran her melodinin adı olarak benimsenir. Türkü, nefes, duaz bunlar da alt adlardır. Alevîlikte Duaz ve Deyişlerin ibâdet dili Türkçe’dir.

Mersiye Nedir

Mersiye, bir edebiyat terimidir. Dîvân edebiyatında ölen bir kimsenin yiğitliğini, cömertliğini, iyiliğini, yaptıklarını övmek ve ölümünden duyulan acıyı dile getirmek için yazılan şiir türüne mersiye adı verilir. Kutsal günlerde, ölüm törenlerinde mersiye okuyan kişiye de mersiyehan denir. Mersiyeler genellikle mesnevi ve terkib-i bent nazım biçimlerinde yazılmıştır. Ünlü divan şairi Baki’nin Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümü üstüne yazdığı Kanûni Mersiyesi, bu türün önde gelen örneklerindendir.  Sekiz beyitten oluşur. Arapça ve Farsça kelimeler çok olduğundan dili ağırdır. Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.

Mersiye, bir edebiyat terimidir. Dîvân edebiyatında ölen bir kimsenin yiğitliğini, cömertliğini, iyiliğini, yaptıklarını övmek ve ölümünden duyulan acıyı dile getirmek için yazılan şiir türüne mersiye adı verilir. Kutsal günlerde, ölüm törenlerinde mersiye okuyan kişiye de mersiyehan denir. Mersiyeler genellikle mesnevi ve terkib-i bent nazım biçimlerinde yazılmıştır. Ünlü divan şairi Baki’nin Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümü üstüne yazdığı Kanûni Mersiyesi, bu türün önde gelen örneklerindendir.  Sekiz beyitten oluşur. Arapça ve Farsça kelimeler çok olduğundan dili ağırdır. Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.

Semah Nedir Nasıl Yapılır

Semah, cemlerde deyişler eşliğinde yapılan dinsel törenin adıdır. Ulu Hünkâr Hacı Bektaş bu konuda şöyle söyler: “Semah, ariflerin aleti, muhiplerin ibadeti, taliplerin maksududur. Bizim Semahımız oyuncak değil, ilâhî bir sırdır. Bir kimse ki semahı oyuncak sayar o cahildir”. Semahın kaynağı kırklar meclisine dayanır. İnanca göre bu meclise gelen Muhammed’e Salmân-ı Fârisî tarafından bir üzüm tanesi verilir ve Salmân-ı Fârisî kendisinden bunu paylaştırmasını ister. Muhammed, Cebrail’in getirdiği tabakta bu üzüm tanesini sıkar. Bunu içen Kırklar “Ya Allah” deyipSemah dönmeye başlarlar.

Geçmişte sadece Cemlerde dönülen semahlar, günümüzde özüne aykırı düşmedikçe izleyiciler önünde de icra edilmektedir. Günümüzde en özgün semah Hubyarlılarca icra edilmektedir.

Alevilik Hakkında Bilgi Vermeye Devam Edeceğiniz Konumuzda Bir Eksiklik Veya Hata Varsa Bize Bildirirmisiniz.

Bir önceki makalemiz olan Sarı Gelin başlıklı makalemizde Türkü Hikayeleri ve Türküler ve Hikayeleri hakkında bilgiler verilmektedir.


Alevilik ve Alevilikte İbadet Hakkında Ansiklopedik Bilgi SerdarHan tarafından 22 Haziran 2012 tarihinde , Bilgi Dağarcığı kategorisine eklenmiştir.

    yeni 10
Benzer Konular
Alevilik ve Alevilikte İbadet Hakkında Ansiklopedik Bilgi isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.