Alkol ve Sigaranın Aile Hayatına Olumsuz Etkileri Nelerdir?Alkolun Aile Hayatına Olumsuz Etkileri

Alkol Tüketiminin bilinçsiz ve aşırı yapılması Nedeniyle çevremizde birbirinden kopmuş ve birbiri ile sorun yaşayan bir çok aile olduğunu görmüşüzdür. Alkol Nedeniyle yıkılan binlerce yuva ile karşı karşıyayız. Bu nedenle sizlere bugün Alkolün ve Sigaranın Aile Hayatına Olumsuz Etkileri Nelerdir sorusunun yanıtın vermek istiyoruz.

AİLE ORTAMINDA İÇKİ İÇMEK
Özel olayları kutlarken içki içmek kültürümüzün bir parçasıdır. Aileler bunu hep beraber yapar ve aralarına genç üyelerini de sarhoş olmalarına izin vermeden alırlarsa, gençler nasıl içki içeceklerini güvenli bir şekilde öğrenirler. Alkol ün tamamen yasaklanması gençlerin ailesine tepki göstererek içki ye daha çok ilgi duymasına neden olabilir – ve böyle bir davranış pek çok riski beraberinde getirir.

Ailenizde birisi çok içki içiyorsa
İçki içmek insanlara verdiğimiz tepkilerin değişmesine yol açarak ilişkilerimizi çok olumsuz şekilde etkileyebilir.

Bir baba çocuklarına karşı tutarsız davranmaya başlayabilir ve onlara karşı sabrını yitirebilir. Bu durum çocuklarının saygısını kaybetmesiyle sonuçlanabilir. Çocuklar babalarına isyan ederek veya kabuklarına çekilerek yanıt verebilir. Erkek, eşinin gereksinimlerine ve isteklerine karşı duyarsızlaşır. Akşamları arkadaşlık edemez hale gelir ve genelde koltukta uyuyakalır. Eşi yakınmaya başlarsa savunmaya geçer. Sinirini kontrol altına alması zorlaşır ve sık sık öfke patlamaları yaşamaya başlar.

Alkolün Aile Hayatına Etkileri (Madde Madde)

1. Aile üyelerinden birinin/bazılarının düzenli olarak aşırı miktarda alkol alması, bu sebeple işte veya okulda üzerinde düşen görevleri yerine getirememesi, sağlığının tehdit altına girmesi, sosyal ya da yasal problemlerle karşılaşması, ailede ve evlilik kurumunda çatışmalar yaşaması sözkonusudur.
2. Kişinin alkol bağımlılığına bağlı olarak sözlü ya da fiziksel şiddete başvurması, aile içinde çok ciddi çatışmalara sebep olur.

3. Alkol bağımlısı olan kişi, sürekli olarak alkolü bırakacağına dair -asla tutamadığı- sözler verir, bu durum da diğer aile üyelerinde hayalkırıklığı yaratır.
4. Alkol bağımlısı kişi, ayıkken de sarhoşken de diğer aile üyelerine karşı şiddet kullanabilir ya da onları şiddet kullanacağına dair tehdit edebilir. Bu durum aile üyelerini risk altına sokar.
5. Aile üyeleri arasında iletişim kopukluğu yaşanır, aile içi etkileşim çok düşük düzeydedir, üyeler arasındaki bağlar çok zayıftır.
6. Aile üyeleri, alkol bağımlısı olan kişinin bu alışkanlığı için çeşitli mazeretler üretirler, bu da kişinin bağımlılığına çanak tutar.
7. Tüm üyeler, kişinin alkol bağımlılığının ne denli ciddi boyutta olduğunu ve bu durumun aile üzerindeki etkilerini görmezden gelme eğilimi gösterirler.
8. Kişinin pervasızca para harcaması, işe sık sık gitmemesi veya işini kaybetmesi sonucu, aile çok ciddi maddi sorunlarla karşılaşır.
9. Kişinin kendisi gibi alkol bağımlısı kişilerle yakınlaşması, ailesinden uzaklaşmasına sebep olur. Bu durum da aile üyelerinin birbirlerine yabancılaşmasına sebep olur.
10. Çocuklar, ailedeki kopukluktan ve belirsizliklerden kaynaklanan sorunlardan dolayı, dışa vurumcu bir tutum sergilerler.
11. Alkol bağımlısı ebeveynler, çocuklarının da alkol kullanıyor olmasına aldırış etmezler. Bu tutum ilerde çocukların da birer bağımlı haline gelmesine zemin hazırlar.
12. Alkol bağımlısı kişi, arkadaşları veya geniş aile üyeleri tarafından hoş karşılanmamaya başlar, dışlanır.
13. Kişi günlük sorumluluklarını yerine getirememeye başlar. (örn. faturaların ödenmesi,vs.)
14. Aile üyeleri, kişinin alkol bağımlılığından dolayı utanç duyarlar, itibarlarını kurtarmak için kişinin bu tutumunu mazur gösterecek bahaneler uydururlar.

Sigaranın Aileye ve Çevreye Zararları

Sigara ve Çevre

Sigara ve çevre arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması için- şöyle bir sınıflandırma yapabiliriz:

1. Sigara ve aile
2. Sigara ve toplum
3. Sigara ve doğa

Sigara ve Aile

Alkol ve diğer uyuşturucu maddeler gibi sigara da kötü alışkanlıklardan biri olarak kabul edilir. Sigara içimi kişinin kendisine ve dolaylı olarak çevresindekilere verebileceği en büyük zararlardan birisidir. Aile içinde sigara içilmesinin yol açtığı sorun iki yönlüdür:
a) Sigara dumanının zararlarından ailenin diğer bireylerinin de etkilenmesi ve bunun sonucunda hastalıkların ortaya çıkması. Belki de sonuçta bu hastalıkların ölüme neden olması.
b) Duygusal yönden ise aile bireylerinin sigara içen kişi için üzülmesi ve acı çekmesi,

Sigara ve Toplum, Sigaranın Topluma Zararları

Sigara içen kişi herkes gibi toplumun bir parçasıdır ve toplumla birlikte var olması beklenir. Kişinin toplumdaki yerine en çok zarar veren ve hatta bunu olanaksız kılan şey sigaradır. Genç bir insanın önünde mutlu bir şekilde yaşayabileceği uzun bir yaşamı vardır. Ama bu mutlu yaşam sigara ile bozulabilir; çünkü genç insan sigara nedeniyle hem kendi sağlığını kaybeder hem de arkadaşlarının sağlığına zarar verir.

Sigara içilmesi çevredeki insanların tepkisine neden olur. En sık rastlanılan tepkiler ve eleştiriler şöyledir:

“Nefesi sigara kokuyor”
“Sigara içtiği için nasıl çabuk yorulduğunu gördün mü?”
“Zavallı! Sigaraya ne kadar bağımlı”. “Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz! Dumanından rahatsız oluyorum.”

Sigaranın hiç bir yerde özellikle tren, otobüs, uçak gibi kapalı yerlerde kullanımı hoş karşılanmaz ve yeni çıkan yasa ile de yasaklanmıştır. Daha önce de belirttiğimiz gibi kişi kendi sağlığına zarar verirken aynı zamanda çevresindekilerin sağlığını da hiçe saymış olur ve hatta çevreyi de kirletir.

İşte sigaranın topluma zararı için güzel ve ilginç bir örnek: Dünya sağlık örgütünün verilerine göre trafik kazalarının en büyük nedenlerinden birisi sigaradır. Çünkü sigara sürücülerde hafıza kaybı, unutkanlık, dalgınlık, algılama eksikliği gibi pek çok sinirsel ve ruhsal rahatsızlığa yol açmaktadır.

Sigara ve Doğa

Doğa milyonlarca yıldır insanlarla birlikte var olmuştur ve onların ayrılmaz bir parçasıdır. Bu eşsiz güzelliğe çeşitli şekillerde zarar verilmektedir; fakat kuşkusuz en çirkinlerinden biri ağaçların sigara kağıdı yapımında kullanılmasıdır. Bu şekilde hem ağaçlar kesilerek yok edilmekte hem de yapılan sigaraların kullanılması ile çevre, dolayısıyla ormanlar yine zarar görmektedir. Günlük işlerimiz bizi yeterince yorar ve zaman zaman çok sıkılarak doğaya ihtiyaç duyarız. Böylece biraz temiz hava alır, biraz da sıkıntılarımızı atarak rahatlarız. Ya bir gün bu kadar çok zarar verilen ormanlar tamamen yok olursa ne yaparız? Ormanların dünyanın akciğerleri olduğu hatırlanmalıdır. Nasıl bir insanın akciğerleri hastalandığında nefesi ile ilgili problemleri olursa, ormanlarda tahrip edildiğinde dünyamız nefes alamaz hale gelir. Bu yeşile ve ormana yönelik cinayetlerin yakmadan fabrikada hammadde olarak kullanmaya kadar değişen çeşitli örnekleri vardır.

Aşağıda ormanların sigara yapımında kullanılmasıyla ilgili az gelişmiş ülkelerden elde edilen veriler verilmiştir:

– Yıllık tütün üretimi 5.7 milyon ton
– Ağaç kullanılarak işlenen yıllık tütün miktarı 2.5 ton
– Bir ton tütünü işlemek için gereken ağaç miktarı 70 m3
– Tütün işlenmesi için kesilen yıllık ağaç miktarı 175 m3

Sanırım bu ürkütücü rakamları gördükten sonra bir de tütün işlenmesinin genelde çevreye verdiği zararlardan bir kaç cümleyle bahsetmek gerekir. Tütün işlenmesi dünya ısısının, erozyonların ve tropikal sellerin artmasına neden olur. Tütün toprağı herhangi bir üründen daha fazla tüketir.

Son günlerde dünyada sigara karşıtı pekçok hareket vardır. Sigara içmeyenler sağlığın ve çevrenin korunması için büyük kampanyalar başlatmışlardır. Şimdi artık sigara tiryakileri sadece kendilerine ayrılmış özel yerlerde sigara içebilmektedirler. Bu çok önemli bir noktadır, çünkü sigara içen kişilerin toplumdan uzaklaştırılmaya başlandığını gösterir.
Öyleyse lütfen kendi paranızla kendinizin ve çok sevdiğiniz yakınlarınızın ölümünü satın almayın! Bu kötü ve istenilmeyen alışkanlığın sizi toplumdan uzaklaştırmasına izin vermeyin, çünkü siz böyle şeylere layık değilsiniz.

Kaynak: Dr. Veprim Shehu
Bu Konumuzda Sizlere Alkol ve sigaranın insan hayatı ve aile düzeni üzerinde etkisi nedir? Sorusunun Yanıtını Çeşitli Kaynaklardan Yaptığımız Derleme ile vermek istedik. Umarım Yararlı olmuştur

Bir önceki makalemiz olan Allah’ın Sıfatları: Zatı Sıfatlar başlıklı makalemizde Allah’ın zati sıfatları, Yüce Allah’ın Zati Sıfatları ve zati sıfatlar hakkında bilgiler verilmektedir.


Alkol ve Sigaranın Aile Hayatına Olumsuz Etkileri Nelerdir? SerdarHan tarafından 26 Ekim 2011 tarihinde , Soru-Cevap kategorisine eklenmiştir.

    yeni 10
Benzer Konular
Alkol ve Sigaranın Aile Hayatına Olumsuz Etkileri Nelerdir? isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim
1 response to “Alkol ve Sigaranın Aile Hayatına Olumsuz Etkileri Nelerdir?”
  1. bmö diyor ki:

    saolun valla işime yaradı

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.