-----Sponsorlu Bağlantılar-----
-

Atatürkün Vatan Millet Ve Insan Sevgisi Ile Ilgili Sözleri Nelerdir?


----- Sponsorlu Bağlantılar-----

---- Sponsorlu Bağlantılar ---

Atatürk’ün vatan millet ve insan sevgisi ile ilgili sözleri nelerdir?

– Bütün insanlığın varlığını kendi şahıslarında gören adamlar mutsuzdurlar. Apaçıktır ki, o adam insan olarak yok olacaktır. Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Olumlu düşünen bir adam, ancak bu şekilde hareket edebilir. Hayatta tam zevk ve mutluluk, ancak gelecek nesillerin şerefi, varlığı, mutluluğu için çalışmakta bulunabilir. Bir insan böyle hareket ederken, “Benden sonra gelecekler acaba böyle bir ruhla çalıştığımı farkedecekler mi?” diye bile düşünmemelidir. Hatta en mutlu olanlar, hizmetlerinin bütün nesillerce bilinmemesini tercih edecek karakterde bulunanlardır…

Atatürkün Vatan Millet Ve Insan Sevgisi

Bir adam ki; memleketin ve milletin mutluluğunu düşünmekten çok kendini düşünür, o adamın değeri ikinci derecedir. Esas kıymeti kendine veren ve mensup olduğu millet ve memleketi ancak kendi kişiliği ile ayakta tuttuğunu zanneden adamlar, milletlerinin mutluluğuna hizmet etmiş sayılmazlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler, milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuştururlar. Kendi gidince ilerleme ve hareket durur zannetmek bir gaflettir. ( 1937 )
– Bir toplumda kıymet ve kuvvet, onu oluşturan kişilerin kendilerini bir kıymet ve kuvvet olarak kabul etmelerindendir. Ancak, bu gibi kişilerden meydana gelmiş sosyal toplumlar tam bir bütün olarak kıymet ve kudret görünümü arz edebilir. ( 1937)
– Artık insanlık kavramı, vicdanlarımızı arıtmaya ve hislerimizi yüceleştirmeye yardım edecek kadar yükselmiştir…

İnsanları mutlu edeceğim diyen onları birbirine boğazlatmak insani olmayan ve son derece üzücü olan bir sistemdir.
İnsanları mutlu edecek tek vasıta, onları birbilerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan hareket ve enerjidir. Dünyanın barışı içinde insanlığın gerçek mutluluğu, ancak bu yüksek ideal yolcularının çoğalması ve başarılı olmasıyla mümkün olacaktır. ( 1931 )

– İnsanlar daima, yüksek, asil ve kutsal hedeflere yürümelidirler. Bu hareket şeklidir ki, insan olanın vicdanını, beynini ve bütün insanlık anlayışını tatmin eder. Bu şekilde yürüyenler, ne kadar büyük fedakârlık yaparlarsa, o kadar yükselirler ve bu hareket şekli mutlaka açık olur. ( 1926 )

– İnsanların saygı ve şerefinin, itaat ve uyumunun kendinden maddeten değil, manen yüksek olanlar için gösterilmesi insan ruhunun gereklerindendir. ( 1914 )

– Büyüklük odur ki, hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, memleket için gerçek ülkü neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Önüne sayılamayacak güçlükler yığacaklardır, kendini büyük değil küçük, zayıf, vasıtasız, hiç telâkki ederek, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu güçlükleri aşacaksın. Ondan sonra sana büyüksün derlerse, bunu diyenlere de güleceksin. ( 1908 )

– Neşeli olmayan insanlardan iki türlü şüphe edilir; ya hastadır, veyahut o insanın başkalarına bildirmek istemediği bir kuruntusu, bir derdi vardır.

– En iyi kişi kendinden çok ait olduğu sosyal toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına kendini adayan insandır.

Mustafa Kemal Atatürk

Atatürkün Vatan ve Millet Sevgisi Kompozisyonu

Atatürkün Vatan ve Millet Sevgisi

Millet genel kabul gören anlamıyla aynı topraklar üzerinde yaşayan aralarında dil tarih duygu ülkü gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğudur. Milletin üzerinde yaşadığı toprak da vatan olarak adlandırılır. Vatan yalnızca üzerinde yaşanılan toprak parçası olarak algılanamaz; bir insanın hayatında sahip olduğu en önemli varlıklardan birisidir. Millet ve vatanın her insan için anlamı büyüktür. Bireyi güçlü kılan temel ait olduğu milletin kültür birikimi tarihi geleneksel özellikleri gibi unsurlardır. Milletin devamlılığını sağlayan ana öğe de vatanın bölünmez bütünlüğünün korunmasıdır. Türk Milleti’nin vatanına olan sevgisi ve bağlılığı tarihsel bir gerçektir ve milletimizi diğer milletler arasında üstün kılan en asil özelliklerden birisidir. Bununla birlikte her Türk milletinin menfaatlerini kendi menfaatlerinden milletinin geleceğini kendi geleceğinden üstün tutan bir anlayışa derin bir millet sevgisine sahiptir. Türklerin diğer tüm milletlere örnek olması gereken vatan ve millet sevgisi bize şanlı tarihimizin en önemli miraslarından birisidir. Vatan ve millet sevgisi çok asil sevgilerdir ve Türk Milleti için kutsal değerlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Atatürk de vatanseverliği ve milliyetperverliği ile tüm dünyaya ve Türk Milleti’ne örnek olmuş bir insandır. Son derece mütevazı bir kişiliğe sahip olan Atatürk kendisinin sahip olduğu üstün özelliklerini hep milletinin kendisine kazandırdığı özellikler olarak görmüştür. Aynı şekilde kazanılan zaferleri ve elde edilen başarıları da hep milleti ile birlikte gerçekleştirdiğinin bilincinde olmuş bunları daima milletine mal etmiştir. Konuşmalarında ve yazılarında bu noktanın altını önemle çizmiştir. “Benim hayatta yegane fahrim servetim Türklükten başka bir şey değildir” diyerek Türk olmaktan gurur duyduğunu ifade etmiştir. Atatürk yaşamı boyunca vatan ve millet sevgisinin önemi üzerinde durmuş Türk Milleti’ne duyduğu derin saygı ve sevgiyi önemle vurgulamıştır. “Ne mutlu Türküm diyene” sözü kuşkusuz çok üstün bir sevginin simgesidir.

Atatürk vatan ve millet sevgisinin üstünlüğü ile tanınan bu sevgisi sayesinde tarihi başarılara imza atmış bir lider büyük bir devlet adamı idi. Gerek Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan büyük zaferlerin gerekse bağımsızlığın kazanılmasının ardından ekonomide ve sosyal hayatta katedilen ilerlemelerin temel kaynağı Atamızın vatanına duyduğu derin sevgi ve milletine karşı hissettiği güçlü bağlılıktı. Koşullar ne kadar zor durum ne kadar umutsuz gibi gözükse de vatanı ve milleti için her zaman yapacak bir şeyi olduğuna inanan büyük bir insandı. Atatürk’ün hayatı incelendiğinde tüm yaşamı boyunca en büyük amacının Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak olduğu ve bu yolda yapılan büyük mücadelenin de derin bir vatan ve millet sevgisinden ilham aldığı açıkça görülecektir. Gerçek sevgi ve bağlılık olmadan böylesine büyük başarılar elde edilemeyeceği açıktır. Bir insan vatanını korumak ve kurtarmak için verdiği mücadelede hiçbir zorluktan yılmıyor en içinden çıkılmaz gibi görünen durumlar karşısında dahi akılcı ve etkili çözümler üretebiliyor zafere olan inancını ve azmini a sla kaybetmiyor ise bu uğrunda mücadele verdiği değerlere sarsılmaz bir bağlılık duyduğunun en önemli göstergesidir. Atatürk’ün ideali bağımsız bir vatan üzerinde güçlü bir milli birlik anlayışına sahip bir millet ortaya çıkarmak ve bu milletin hiçbir engel tanımadan çağdaşlaşma yolunda ilerlemesini sağlamaktır. Türk Milleti’nin çağdaş milletler seviyesine yükselmesi gerektiğine inanan bu düzeye çıkma hakkına sahip bir millet olduğu gerçeğini tam anlamı ile kavramış olan Atatürk vatan ve millet sevgisi sayesinde kimsenin düşünemeyeceği düşünse bile gerçekleştirmesinin mümkün olamayacağı bir başarı kazanmıştır.

“Türklerin vatan sevgisi ile dolu göğüsleri düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir” sözleri ile vatanseverliğin önemine dikkat çeken Atatürk milletini seven milletine sadık ve milletine güvenen gerçek bir Türk milliyetçisidir. Ve şu önemli gerçek de göz ardı edilmemelidir ki; vatanını ve milletini herşeyin üstünden tutan bu derin sevgi için gerektiğinde kendi canını dahi tehlikeye atan Büyük Atatürk’ün bize bıraktığı en önemli miraslardan biri vatanseverlik ve millet aşkıdır. Atamızın bizlere bıraktığı büyük mirası onun bizden beklediği gibi değerlendirebilmek ülkemizi onun bize bıraktığı noktadan hep daha ileriye ***ürebilmek Türk Milleti’ni tarihine yakışır bir makama ulaştırabilmek için yapılması gereken Atamızın izinden yürümektir. Tüm vatanseverlerin ve gerçek Türk milliyetçilerinin kendilerine örnek alabilecekleri en güzel örnek hiç şüphesiz Atatürk’tür. Atatürk ise “Benim Türk Milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevî mirasçılarım olurlar” sözleri ile bize hedefe ulaşacak en kısa yolu göstermektedir.

Atatürk’ün Vatan ve Millet Sevgisi

Alternatif Başlıklar : atatürkün vatan sevgisini anlatan sözleriatatürkün insan sevgisini anlatan şiirleratatürkün insan sevgisini anlatan şiiratatürkün vatan ve millet sevgisi ile ilgili sözleriatatürkün vatan ve millet sevgisi ile ilgili özlü sözleriatatürkün insan sevgisini anlatan şiirler 2010atatürkün vatan ve millet sevgisi ile ilgili özlü sözleratatürkün vatan ve millet sevgisini anlatan sözleriatatürkün insan sevgisi ile ilgili sözleriatatürkün vatan millet sevgisi ile ilgili özlü sözleri

Atatürkün Vatan Millet Ve Insan Sevgisi Ile Ilgili Sözleri Nelerdir? SerdarHan tarafından 8 Aralık 2010 tarihinde , Egitim - Dersler - Taban Puanlar kategorisine eklenmiştir.

------ Sponsorlu Bağlantılar ------
  yeni 10
Benzer Konular
Atatürkün Vatan Millet Ve Insan Sevgisi Ile Ilgili Sözleri Nelerdir? isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim
43 responses to “Atatürkün Vatan Millet Ve Insan Sevgisi Ile Ilgili Sözleri Nelerdir?”
 1. ayıboğan diyor ki:

  muhteşem olmuş süpermiş bu benim ödevime yardımcı oldu. teşekkürler

 2. volkan diyor ki:

  offffffffffffffffffffffffffff

  hep uzun uzun yazıyosunuz

  hiç kısa yok mu?

  :(

 3. nisanur yıldırım diyor ki:

  çok güzel bunlar benim dersime çok yardımcı oldu ama çok uzun

 4. ilş diyor ki:

  yha bişe söyliyim mi ben sözler istedim çıka çıka farklı şeyler çık tı offf =(

 5. ilş diyor ki:

  bu ne yaaa

 6. aleyna karataş diyor ki:

  çok ğü
  zelllllllll

 7. Gülsemin diyor ki:

  Ben Atatürk ün vatan sevgisini anlatan sözler diyorum bunlar çıkıyor :( fakat biraz böz gezdirdim güzel :)

 8. nurseli baylan diyor ki:

  ben atatürk ün vatan sevgisini anlatan sözler diyorum bunlar çıkıyo:( 9 yaşındaki çocuğa bunlarmı yapılır ama olsun zaten ben bunları yazmadım çoooooooooooooookkkk uzun

 9. nurseli baylan diyor ki:

  aslında bn yazdım ama kısaltarak :) : ) : ) :)

 10. nurseli baylan diyor ki:

  teşekkürler çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk çooooooookkk ama çooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkk yardımcı oldun bana

 11. kaan diyor ki:

  güzel ama çok uzun offfffffff

 12. bekirkaanveske diyor ki:

  süper birşey ama uzun

 13. vahap diyor ki !!! diyor ki:

  offfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff çok sıkıcı hiç memnun kalmadım

 14. ATİYE diyor ki:

  çok teşekkürler bana yardımcı oldun

 15. ahmet tatar :* diyor ki:

  çok teşekkürler bana yardımcı oldun

 16. ahmet diyor ki:

  :* bana en güzel bigiyi verdin

 17. kübra anaç diyor ki:

  ben atatürkü anlatan söz aramıstım ama bulamadım

 18. muro çiftçi diyor ki:

  hiç kısa yazınız yokmu ama süper

 19. damla süzer diyor ki:

  feci uzun

 20. kadir diyor ki:

  istediğim yok :( ama biraz baktımm güzel:)

 21. çağlar özen diyor ki:

  çok uzun ama ben hepsini yazdım kolarım koptu

 22. çağlar özen diyor ki:

  çok uzun :D

 23. ömer fuat acar diyor ki:

  rrrrrrrrrrr çok sinirliyim bu özlüsöz mü

 24. berke çimen diyor ki:

  valla benim dersim için çok iyi

 25. sena arı diyor ki:

  çok güzelllllll

 26. sultan çoban diyor ki:

  hiç özlü sözünüz yok ama süper

 27. irem beyazıt diyor ki:

  ben özlü söz istedim başka bir şey çıktı ama güzel

 28. deniz akbel diyor ki:

  çook güzel ama güzel olduğu kadar çook uzun

 29. canberk gerez diyor ki:

  offffffffffffffffffffffff aradımı bulamadım ama olsun :D :) :( :/ :* <3 (^^^) ;)

 30. berke durmuş diyor ki:

  nurseli baylan bende kısaltarak yazdım

 31. wcksd diyor ki:

  ya çok uzun!!!!!!!!!!

 32. cansu duru diyor ki:

  çok güzel amam çok uzun genede olsun

 33. ümmü gülsüm üçkardeş diyor ki:

  çok guzel

 34. ümmü gülsüm üçkardeş diyor ki:

  bunlar süper

 35. solemem .. diyor ki:

  ben söz aradım ama bullamadım yha

 36. elif öksüz diyor ki:

  offf gercekten de çok uzun

 37. yigit korkmaz diyor ki:

  beence güzel sözler katılıyorum

 38. rabia diyor ki:

  Çok uzun ya hiç kısa özlü söz yok muu??

 39. ata akpoyraz diyor ki:

  çok uzun!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 40. Çağatay hayranıı diyor ki:

  ben şiir istemiştimmm

 41. dfvbnm diyor ki:

  şiir istemişmiydin bende ayyyyyyy yazık çok uzunmuş vallamı kız

 42. tarayıcı diyor ki:

  atatürkün vatan ve millet sevgisi.
  1)Türk’lerin vatansevgisi ile dolu güğüsleri düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir
  2)Ne mutlu Türküm diyene
  3)Benim hayatta yegane fahrim,servetim Türklük’ten başka birşey değildir
  4)Millet sevgisi kadar büyük mükafat yoktur
  5)Yurt toprağı!Sana her şey feda olsun kutlu olan sensinhepimiz senin için fedayızfakat sen Türk milletini sonsuza kadar yaşatmak feyizli olacaksın

 43. sevim yurt diyor ki:

  hemde çççççooooooooooooooooookkkkkkkkkk uzun

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.

s