-----Sponsorlu Bağlantılar-----

Atomdan Daha Küçük Parçacıklar Var Mı? Nelerdir?


----- Sponsorlu Bağlantılar-----

Sponsor Bağlantı

Atomdan Daha Küçük Parçacıklar Var Mı? Nelerdir?

Atomdan Daha Küçük Parçacıklar

 • Elektron
 • Nötron
 • Proton

Hatta elektron, nötron ve protondan daha küçük parçaıklarda vardır.

 • kuarklar
 • bozon
 • mezon
 • fermiyon
 • baryon
 • vs vs….

Elektronlar

Elektronlar atomlardan daha küçüklerdir. Çekirdeğin etrafında belirli yörüngelerde durmaksızın dönen parçacıklardır ve çekirdeği elektrik yükünden oluşan bir zırh gibi kuşatırlar. Elektronları daha yakından inceleme ve onlara bakabilme imkânımız olsaydı onların tıpkı dünyamız gibi hareket ettiklerini görürdük. Evet; elektronlar tıpkı dünyanın güneş çevresinde dönerken aynı zamanda kendi çevresinde dönmesi gibi dönerler.
Ancak kuşkusuz elektronların büyüklüğü dünyanın büyüklüğünden çok farklıdır. Eğer bir kıyas yapmak gerekirse; bir atomu dünya kadar büyütsek bir elektron sadece bir elma boyutuna gelecektir.
En güçlü mikroskopların bile göremeyeceği kadar küçük bir alanda dönüp-duran onlarca elektron atomun içinde çok karışık bir trafik yaratır. Ancak elektronlar atomun içinde en ufak bir kazaya yol açmazlar. Üstelik atomun içinde yaşanacak en ufak bir kaza atom için felaket olabilir ama atom kendi sonunu getirecek bu felaketi hiçbir zaman yaşamaz ve varlığını sürdürür.

Elektronlar nötron ve protonların neredeyse ikicinde biri kadar ufaklıkta parçacıklardır. Bir atomda protonlarla eşit sayıda elektron bulunur ve her elektron her bir protonun taşıdığı artı yüke eşit değerde eksi (-) yük taşır. Çekirdekteki toplam artı yük ile elektronların toplam eksi (-) yükü birbirini dengeler ve atom nötr olur. Elektronların taşıdıkları elektrik yükü itibariyle bazı fizik kurallarına uymaları gerekir. Bu fizik kuralları aynı elektrik yüklerinin birbirini itmesi ve zıt yüklerin birbirlerini çekmesidır. İlk olarak; normal koşullarda hepsi eksi yüklü olan elektronların bu kurala uyup birbirlerini itmeleri ve çekirdeğin etrafından dağılıp-gitmeleri gerekir. Ancak durum böyle olmaz. Eğer elektronlar çekirdeğin etrafından dağılsalardı tüm evren boşlukta dolaşan proton nötron ve elektronlardan ibaret olurdu.

NOT: Birde yapısı tamamen keşfedilmemiş olanlar vardır. Örnek ışık (foton) bozon mezon fermiyon baryon gravitondur.

Bu durum da tabii olarak evrenin sonunun gelmesine sebep olurdu. ikinci olarak; artı yüke sahip olduğu için çekirdeğin eksi yüklü elektronları kendine çekmesi ve elektronların da çekirdeğe yapışmaları gerekir. Böyle bir durumda da çekirdek bütün elektronları kendine çeker ve atom içine çöker. Ancak bu olumsuzlukların hiçbiri olmaz! Elektronların az önce belirttiğimiz (1.000 km/s) olağanüstü kaçış hızları bunların birbirlerine uyguladıkları itici kuvvet ve çekirdeğin elektronlara uyguladığı çekim kuvveti o kadar hassas değerler üzerine kurulmuştur ki bu üç zıt etken birbirlerini mükemmel bir şekilde dengelerler. Sonuçta atomdaki bu muazzam sistem dağılıp parçalanmadan sürüp gider. Atoma etki eden bu kuvvetlerden birinin olması gerekenden çok az daha fazla veya az olması atom diye bir kavramın hiç var olmamasına neden olurdu.

Protonlar

Atom çekirdeğinde bulunan artı yüklü atom altı parçacıktır. Elektronlardan farklı olarak atomun ağırlığında hesaba katılacak düzeyde kütleye sahiptirler. Protonun Yükündeki Hassas Ölçü Evrendeki bütün protonlar pozitif yüke sahiptirler. Bu atomlardaki çeşitli protonların birbirlerini itmelerini sağlar. Ama aradaki çekim itmeden 100 kez daha güçlü olduğu için protonlar birbirlerinden ayrılmazlar. Protonun kütlesi elektronunkinden 1836 kez daha fazladır. Ama buna karşın bilinmeyen bir nedenden ötürü elektronun yükü protonunkiyle aynıdır.

Nötronlar

Proton ile birlikte atomun çekirdeğini meydana getirir. Ayrıca nötron ve proton sayılarının toplamı bize Kütle Numarasını verir. Nötron ve proton kütleleri birbirine oldukça yakındır. Nötronlar yüksüz parçacıklardır. Hidrojen dışında bütün atomların çekirdeklerinde bulunan parçacıktır.Nötronun elektrik yükü sıfır ve bağıl kütlesi 100dır.Kütlesi protonunkiyle aynıdır.Nötronların da 3 kuarktan oluştukları sanılmaktadır.sembolü(n)’dır çekirdekte bulunur.Chadwick (Kadvik)adlı bilim adamı tarafından bulunmuştur.Her atom farklı sayıda nötron bulundurabilir. Hidrojen dışında bütün atomların çekirdeklerinde bulunurlar. Proton ile aynı kütleye sahiplerdir.


Atomdan Daha Küçük Parçacıklar Var Mı? Nelerdir? SerdarHan tarafından 26 Nisan 2011 tarihinde , Eğitim kategorisine eklenmiştir.

------ Sponsorlu Bağlantılar ------
  yeni 10
Benzer Konular
Atomdan Daha Küçük Parçacıklar Var Mı? Nelerdir? isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.

Facebook Grubumuza Katılın!