Atomun Yapısı ve Atom Orbitalleri Nedir?Atom Yapısı ve Orbitaller

Atom merkezinde (+) yüklü çekirdek ve etrafında elektronlardan meydana gelmiştir. Atomlar elektrikçe yüksüzdür ve temel tanecikleri protonlarnötronlar ve elektronlardan oluşmuştur.

atomun yapısı,orbitaller,atomun yapısı ve ortitaller hakkında bilgi

Bir elementin atom numarası (Z) proton sayısı (p) na eşittir. Yüksüz atomalarda proton sayısı (p) elektron sayısına (e) eşittir.
Kütle numarası (A) ise proton ve nötron sayılarının topl*****n eşittir.

A= p + n

A
Z X şeklinde gösterilir.

Elektronları çekirdek etrafında bir bulut şeklinde göstermek mümkündür. Bulutların yoğun olduğu yerlerde elektronların bulunma olasılığı fazladır ve bulutlar orbital olarak adlandırılır. Orbitaller spdf harfleriyle isimlendirilir.

Baş kuantum sayısı (n) orbitalin temel enerji düzeyini n2 ise orbital sayısını verir. Her orbitalde en fazla 2 elektron bulunur.

n =1 ise sadece s orbitali
n = 2 ise s ve p orbitali
n = 3 ise s p d orbitali
n = 4 ve yukarısında ise s p d ve f orbitali bulunmaktadır.

ATOM ORBİTALLERİ NEDİR? HAKKINDA BİLGİ

Modern kuvantum teorisinin, dalga mekaniğinin temeli olan Schrödinger denkleminin çözümüyle elde ettiği, her biri uzayda bir olasılık dağılımına karşılık düşen ve elektronların atomçekirdeğinden uzaklıklarının matematiksel ifadesi olan belirli dalga fonksiyonları. Orbitaller, Bohr modelindeki, yarıçapları kesin olarak belli olan yörüngelerin yerini alır. Her orbital, üç kuvantum sayısıyla belirlenir. Ana kuvantum sayısı (n), 1,2,3 vb. değerler alır ve n arttıkça elektronun enerjisi artar. Elektronun n= 1,2,3, vb. değerli durumlarına sırasıyla K, L, M vb. kabukları denir.

 

Her kabuğun alabileceği maksimum elektron sayısı 2n2 formülüyle bulunur. Her n için 0,1,2,…., (n-1) gibi değerler alabilen ve elektronun açısal momentumunun ölçüsü olan azimut kuvantum sayısı (1) ise alt ya da iç kabukları belirler. Örneğin n= 2 için, 1= 0 ve 1= 1′dir ve L kabuğundaki bu elektron, iki ayrı 1 değerini karşılayan değişik enerjili iki alt kabukta bulunabilir. 1= 0,1,2,3 değerli orbitallere sırasıyla s,p,d ve f orbitalleri denir. Manyetik kuvantum sayısı (m) ise, her 1 için -1, -(1),…., 0,…. (1-1), 1 gibi değerler alabilir. Örneğin 1=1 olan p orbitali için gerçekte m=-1,0 ve 1 olmak üzere üç orbital vardır; üçünün de n ve 1 değerleri ve enerjileri aynıdır; m sayısının önemi, atomun bir manyetik alanın etkisinde kalması hâlinde, ortaya çıkabilecek üç farklı durumu belirlemesidir. Elektronlar orbitallere rasgele dağılmamışlardır; elektronların +1/2 ve -1/2 değerlerini alabilen bir de spin kuvantum sayıları vardır ve iki elektronun tüm kuvantum sayılarının aynı olamayacağını ortaya koyan Pauli ilkesi, böylece bir orbitalde en çok iki elektronun bulunacağını belirlemiş olur.


Atomun Yapısı ve Atom Orbitalleri Nedir? SerdarHan tarafından 25 Nisan 2011 tarihinde , Eğitim kategorisine eklenmiştir.

    yeni 10
Benzer Konular
Atomun Yapısı ve Atom Orbitalleri Nedir? isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.