-----Sponsorlu Bağlantılar-----

Bağıntı-Fonksiyon-İşlem Konusunu İndir


----- Sponsorlu Bağlantılar-----

---- Sponsorlu Bağlantılar ---

Bağıntı-Fonksiyon-İşlem

Bilgisayarınıza kaydetmek istiyorsanız, kaydetmek istediğiniz dökümanın linkine sağ tıklayıp “Farklı Kaydet” seçeneğini kulanabilirsiniz.

Bağinti-Fonksiyon-İşlem Konusunu İndirmek için tıklayınız

Konunun içindeki soruların Yanit Anahtarı için tıklayınız

Yukarıdaki dökümanları açabilmek için Adobe Reader ‘ın 5.0 veya üstü sürümünün sisteminizde yüklü olması gerekmektedir.

Eğer program yüklü değilse ücretsiz programa ulaşmak için  simgesine tıklayınız

İçindekiler:

BA⁄INTI-FONKS‹YON-‹fiLEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
II. KARTEZYEN ÇARPIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
1. SIRALI ‹K‹L‹LER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
a. S›ral› ‹kili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
b. S›ral› ‹kililerin Eflitli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2. KARTEZYEN ÇARPIM KÜMES‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
a. ‹ki Kümenin Kartezyen Çarp›m› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
b. Kartezyen Çarp›m Kümesinin Eleman Say›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
c. Kartezyen Çarp›m›n Özelikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3. D‹K KOORD‹NAT S‹STEM‹ VE ANAL‹T‹K DÜZLEM . . . . . . . . . . . 86
III. BA⁄INTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
1. BA⁄INTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
2. B‹R BA⁄INTININ TERS‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3. BA⁄INTININ ÖZEL‹KLER‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
a. Yans›ma Özeli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
b. Simetri Özeli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
c. Ters Simetri Özeli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
ç. Geçiflme Özeli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4. DENKL‹K VE SIRALAMA BA⁄INTISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
a. Denklik Ba¤›nt›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
b. Denklik S›n›f› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
c. S›ralama Ba¤›nt›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
IV FONKS‹YON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
1. FONKS‹YON KAVRAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
2. B‹R FONKS‹YONUN GRAF‹⁄‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
3. Efi‹T FONKS‹YONLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
4. FONKS‹YON ÇEfi‹TLER‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
a. Bire Bir Fonksiyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
b. Örten Fonksiyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
c. ‹çine Fonksiyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
ç. Bire Bir içine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
d. Bire Bir Örten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
ÜN‹TE III
BA⁄INTI-FONKS‹YON-‹fiLEM
5. ÖZDEfiL‹K (B‹R‹M) FONKS‹YONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
6. SAB‹T FONKS‹YON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
7 SIFIR FONKS‹YONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
8. DO⁄RUSAL FONKS‹YON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
V. ‹fiLEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
1. ‹K‹L‹ ‹fiLEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
2. ‹fiLEM‹N ÖZEL‹KLER‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
a. Kapal›l›k Özeli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
b. De¤iflme Özeli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
c. Birleflme Özeli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
ç. Da¤›lma Özeli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
d. Birim (Etkisiz) Eleman Özeli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
e. Yutan Eleman Özeli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
VI. FONKS‹YONLARDA ‹fiLEMLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
1. FONKS‹YONLARIN B‹LEfiKES‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
2. FONKS‹YONLAR ÜZER‹NDE B‹LEfiKE ‹fiLEM‹N‹N
ÖZEL‹KLER‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
a. De¤iflme Özeli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
b. Birleflme Özeli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
c. Birim Fonksiyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
ç. Bir Fonksiyonun Tersi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
3. ÇEfi‹TL‹ ÖRNEKLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
ÖZET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
ALIfiTIRMALAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
TEST III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Kaynak EğiTek (meb.gov.tr)

Videolar tanıtım amaçlıdır satışı yapılmadığı gibi hiçbir ticari menfaat gözetilmemektedir.

------ Sponsorlu Bağlantılar ------

Editorun Tavsiye Ettigi Benzer Konu Başlıkları


Bağıntı-Fonksiyon-İşlem Konusunu İndir SerdarHan tarafından 9 Kasım 2010 tarihinde , Egitim - Dersler - Taban Puanlar kategorisine eklenmiştir.

    yeni 10
Benzer Konular
Bağıntı-Fonksiyon-İşlem Konusunu İndir isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim
2 responses to “Bağıntı-Fonksiyon-İşlem Konusunu İndir”
  1. İlker Ayyıldız diyor ki:

    Arkadaşım güzel bir konu açmışsında , tüm konuları koymalısın . Kaliteli bir sitede böyle ufak hatalar olmamalı , dikkat et lütfen.

  2. SerdarHan diyor ki:

    Elimden geldiğince güncellemeye çalışıyorum. Diğer siteler gibi beş altı kişi olmadığından tek başıma ancak bu kadar oluyor.

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.