Canlılar için hidroliz neden önemlidir?Hidroliz Tepkimeleri Hakkında Bilgi

canlılar için hidroliz neden önemlidir, canlılar için hidroliz tepkimeleri neden önemlidir, hidrolizin önemi, canlılar için hidroliz tepkimesi neden önemlidir, bir kimyacı için hidrolizin önemi, hidrolizin canlılar için önemi, hidroliz tepkimesinin canlılar için önemi, hidroliz tepkimelerinin canlı için önemi, hidroliz tepkimeleri, canlılar için hidrolizin önemiHidroliz Tepkimesi, canlılarda Hidroliz Neden Önemlidir  ve Hidroliz Tepkimeleri Nasıl Gerçekleşir Sorularının yanıtları yazımız devamındadır.

Hidroliz tepkimeleri, büyük organik moleküller olan polimerlerin parçalanmasında gerçekleşir. Hidroliz tepkimelerinde ATP kullanılmaz. Su varlığında kırılan bağlarda depolanmış olan enerji açığa çıkar. ATP�nin hidrolizinde de doğal olarak su kullanılır ve enerji açığa çıkar. Ancak tepkimenin kendisinde enerji kullanılmaz. Hidroliz tepkimelerinin tersi olan dehidrasyon tepkimeleri, enerji gerektirir. Bunda da tam tersi şekilde su molekülü açığa çıkar ve tepkimenin gerçekleşmesi için giren enerjinin bir kısmı, bağ yapısında hapsedilir. Hidroliz ile açığa çıkan enerji de bağ enerjisinin bir kısmıdır (termodinamiğin ikinci yasasına göre tamamı kazanılamaz)

Hidroliz tepkimeleri, belirli atomlar arasındaki kimyasal bağların koptuğu tepkimelerdir. Bu bağlar koptuğunda, atomları bir arada tutan bağ enerjisi, ısı enerjisi formunda açığa çıkar. Böyle tepkimelere ekzergonik (ısı açığa çıkaran) sıfatı verilir.
ATP molekülü, 3 adet fosfat grubu taşıyan bir adenozin bileşiğidir. Oluşması için ısı harcanması gerekir (endergonik tepkime). Hidroliz olayları sonucunda açığa çıkan ısı enerjisi, ATP molekülünün oluşturulması için kullanılabilir. Ancak, hidroliz olayının kendisi bağ kopması ve bağ enerjisinin açığa çıkması temeline dayandığı için, bu tepkime sonucunda ortaya doğrudan ATP çıkması gibi bir durum söz konusu değildir.
biltek.tubitak.gov.tr

Canlılarda Hidrolizin Önemi

Kimyada organik madde kavramı, içlerinde karbon – hidrojen bağları bulunduran maddeleri tanımlamaktadır. Canlıların yapısında yer alan temel organik bileşikler karbon ve hidrojene ek olarak oksijen de bulundururlar. Organik bileşenlerden karbonhidratlar, yağlar ve proteinler hem yapı maddesi hem de enerji verici olarak kullanılırlar. Vitaminler düzenleyici ve nükleik asitler ise (DNA ve RNA) yönetici moleküllerdir.

İnorganik maddeler bir araya gelerek daha kompleks maddeler oluşturma eğiliminde değildir. Ancak canlılar organik moleküllerden, istediklerinde parçalayabi-lecekleri, daha büyük ve karmaşık moleküller oluşturur. Organik moleküllerin oluşturduğu bu büyük moleküllere polimer, polimeri meydana getiren yapıtaşlarına ise monomer adı verilir.

Polimer oluşumu sırasında monomerler arasında kurulan bağ başına bir molekül su çıktığından bu sentez şekli dehidrasyon sentezi adını alır. Bu olayın tersi yani polimerin monomerlerine yıkımı ise bu bağların enzimler tarafından su katılarak yıkılmasıdır ki bu olaya “su ile parçalama” anlamında hidroliz denir. Bir canlının kendisi tarafından oluşturulan her tür polimer yine o canlı tarafından yıkılabilir.

Canlılar tarafından üretilen her tür polimerin yeniden kullanılabilmesi için sindirilmesi yani hidroliz ile monomerlerine ayrılması gereklidir.

Hidroliz Örnekleri

  • *Kuvvetli asitlerle zayıf bazların reaksiyonlarından oluşan asidik
  • tuzların katyonu ve kuvvetli bazlarla zayıf asitlerin
  • reaksiyonundan oluşan bazik tuzların anyonu suda hidroliz olur.
  • *Nötr tuzlar, suda hidroliz olmazlar.
  • *Bazik tuzlara KCN, NaF, CH3COONa örnek verilebilir.
  • *Asidik tuzlara NH4Cl, FeCl3, AlCI3 örnek verilebilir.
  • *Nötr tuzlara KCl, NaNO3, Na2SO4 örnek verilebilir.
  • Konu Etiketleri:hidroliz tepkimelerine ornekhidroliz tepkimesihidroliz tepkimesi nedir,


Canlılar için hidroliz neden önemlidir? SerdarHan tarafından 9 Mart 2011 tarihinde , Eğitim kategorisine eklenmiştir.

    yeni 10
Benzer Konular
Canlılar için hidroliz neden önemlidir? isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.