Çevre Sorunlarının Nedenleri Nelerdir ve ÇözümleriÇevre sorunları günümüzde özellikle sanayileşmiş ve gelişmekte olan bazı ülkeler yüzünden bir Dünyanın geleceği için başlı başına bir sorun olarak öne çıkmaktadır.Sanayileşmiş ülkelerin sera gazı salınımına dikkat etmemesi, kontrol altına almaması ve sanayi atıklarının doğaya  verdiği zararlar bu konuda ilk başta gelmektedir.Yazımız içerisinde Sizlere çevre nedir sorusunun yanıtını vereceğiz ve çevre sorunları hakkında bilgiler vereceğiz.

Çevre Nedir

Çevre, insanların ortak varlığını oluşturan değerler bütünüdür. Çevrenin bileşenleri olarak adlandırılan bu değerlerin her biri yaşamsal niteliktedir. En kısa tanımıyla çevre; içinde yasadığımız atmosfer, üzerinde oturduğumuz toprak ve sudur.
Kullandığımız her türlü madde ve enerjinin doğal dengeyi bozacak kadar aşırı miktarda çevreye katılması çevre tahribatına neden olur. Bu tahribatın ortaya çıkış nedeni tutarlı bir kentleşme siyasetinin ve kamunun olmayışı, sektörel kararların çevreden ayrı, kısa dönemle ekonomik amaçlarla sınırlı kalmasıdır.
Son dönemlerde özellikle önem kazanan ve sadece insanların değil, tüm canlı hayatın yasamasını olumsuz yönde etkileyen bu sorunlar;

 • -Hava kirliliği
 • -Su kirliliği
 • -Toprak kirliliği
 • -Radyoaktif kirlilik
 • -Gürültü kirliliği ‘dir.

Hava Kirliliği Nedir Nedenleri

Havada meydana gelen tahribatı oluşturan kirleticiler; toz zerrecikleri ve bulutları, karbon,azot ve kükürt bileşikleridir. Hava kirliliğinin temelinde iki önemli etken vardır:
-Kentleşme
-Endüstrileşme

1-KENTLEŞME
Kentleşme, nüfus yoğunluğunu birlikte getiren ve artıran bir olgudur.
Kentleşmenin neden olduğu hava kirliliği nüfus yoğunluğunun yanı sıra kentin topoğrafik ve meteoorolojik koşullara uygun olmayan biçimde yerleşmesinden de kaynaklanmaktadır.
Kentlerdeki ısıtma sistemi, bu sistemin özellikleri ve ısıtma amacı ile kullanılan yakıt türlerinin hava kirliliğini belirleyen öğelerdir
Kentsel ulaşımda kullanılan ulaşım araçları, egsoz gazları ile hava kirliliğine yol açmaktadır.
Kent içindeki sabit ve hareketli kaynaklardan birlikte kaynaklanan kirliliğin, ilk ve en çarpıcı örneği 1952 kış ayında Londra’da gözlenen hava kirliliği olmuştur. Kirli hava sis ile karışarak 4000 kişinin ölümüne neden olmuştur.

2-ENDÜSTİRİLEŞME
Günümüzde özellikle yoksul ülkeler, endüstriden doğan kirlenmeden dolayı zarar görmektedirler. Bu durumun nedeni ise, ileri teknoloji kullanamamaları, kirleyici önleyici pahalı çözümlere gidememeleridir.
Gelişmiş ülkelerin kirletici endüstrileri kendi ülkelerinde kurmaktansa, gelişmekte olan ülkelerde kurup, bu ürünleri dış alım yoluyla ülkesine getirdiği; buna karşılık söz konusu kirlenmeden kurtulduğu yani bir tür kirlilik dışsatımı yaptığı da göz önünde tutulursa, az gelişmiş ülkelerin endüstri kaynaklı hava kirliliğinden, kendi gücüne oranla yeterince pay aldığı ortaya çıkmaktadır.

Su Kirliliği Nedir Nedenleri

Çevremizde yer alan dere, göl veya denizlerin tahribatına yol açan maddeler yine çevreden gelir.
Hızlı sanayileşme, şehirleşme ve nüfus artışı sonucu, endüstriyel ve çevresel atıklarda hızlı bir artış meydana gelmiştir.
Canlı organizmayı etkileyen su kirliliğinin başlıca nedenleri;

 • -Ticari kuruluşlardan gelen atıklar,
 • -Sanayi atık suları,
 • -Zirai ilaç ve suni gübre gibi kimyasal maddeler,
 • -Kanalizasyon sularındaki mikroplu organizmalar,
 • -Deterjan atıkları’dır.

Toprak Kirliliği Nedir Nedenleri

Toprak kirliliği, insan etkinlikleri sonucunda, toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik ve jeolojik yapısının bozulmasıdır. Toprak kirliliğinin nedenleri üç grupta kümelendirilebilir.

1-HAVA KİRLİLİĞİ KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ
Endüstri, egsoz veya ısınma kökenli kirletici gazların yol açtığı hava kirliliği toprağın ekolojik yapısını bozar. Kirletici gazların içinde bulunan partikül maddelerin taşıdığı ağır met@ller ve elementler toprakta birikmektedirler. Kirlenen toprak üzerindeki bitki örtüsü de bu yolla yok olur. Bunun sonucunda toprak aşımı(erozyon) artar.

2-SU KİRLİLİĞİ KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ
Kentsel ve endüstriyel atık sular arıtılmadan su kaynaklarına bırakılmakta, dere, ırmak, göl gibi yüzeysel suları kirletmektedir. Su kaynaklarının kıt olması nedeniyle, bu sular içindeki kirletici ve zararlı maddeler toprağa karışıp birikmekte ve toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını bozmaktadırlar.
Topraktaki kirlenme, zamanla ürünlere geçmekte, yetişen bitkilerin kirlenmesi bu bitkilerle beslenen canlı besin zincirini yok etmektedir

3-TARIMSAL MÜCADELE KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİ
Tarımda verimi olumsuz yönde etkileyen bitki hastalıkları, zararlı böcekler ve yaban otlarına karşı kullanılan tarımsal mücadele ilaçları zehirli kimyasal maddelerdir. Kullanılan ilacın türü ve miktarı çok önemlidir. Çünkü bu maddeler toprakta bozulmadan çok uzun süre durabilir.
Böylece yeni kirlenmeler oluşabilir.

Radyoaktif Kirlilik nedir Nasıl Olur

Etkisi düşük ve insan ürünü olan radyasyon x ışınlarından, radyoaktif maddelerden ve televizyon gibi elektronik aygıtlardan kaynaklanır. Doğal çevreye karışan radyoaktif elementlerin hepsi nükleer santrallerden kaynaklanmaktadır. Radyoaktif atıkların yok edilmesi hem zor hem pahalıdır.
Radyoaktif maddeler havaya ve suya karışır. Nükleer denemelerin yasaklanması radyoaktif kirlenme tehlikesini azaltmıştır.

Gürültü Kirliliği Nedir Nasıl Olur

Gürültü insan sağlığını en az hava ve su kirliliği kadar etkileyen bir kirlilik etmenidir. Nabız ve solunum hızlarını artırarak insanların fizyolojik durumlarında değişikliklere yol açabildiği gibi, geçici yada kalıcı işitme bozuklukları da yaratabilir.
Gürültü kirliliği, büyük kentlerdeki uçaklar, otomobiller, motorlar, inşaat vb.. araçları nedeniyle her gün hızla artmaktadır.

Etiketler: çevre kirliliği, Çevre kirliliği sorunları, çevre kirliliği ve nedenleri, çevre sorunları nelerdir, çevre sorunları resimleri, çevre sorunları ve sebepleri, çevre sorunları vikipedi, çevre sorunlarının sebepleri, küresel çevre sorunları

Bir önceki Makalemiz olan Erkeklerin Hoşlandığı Sözler ve İltifatlar başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Çevre Sorunlarının Nedenleri Nelerdir ve Çözümleri SerdarHan tarafından 12 Mart 2011 tarihinde , Eğitim,Genel kategorisine eklenmiştir.

  yeni 10
Benzer Konular
Çevre Sorunlarının Nedenleri Nelerdir ve Çözümleri isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim
1 response to “Çevre Sorunlarının Nedenleri Nelerdir ve Çözümleri”
 1. serdar atalay diyor ki:

  ççççççççoooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkk değişik katılan varsa yorum yazsın

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.