Coğrafya 11.Sınıf Nüfus Politikaları Ölçme ve değerlendirme cevapları11. Sınıf Coğrafya ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (Sayfa 47)

1. Çin’de nasıl bir nüfus politikası uygulanmaktadır?

Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik nüfus politikası uygulamaktadır. 1979 yılında resmen ilan edilmeyen tek çocuk siyaseti izlenmeye başlamıştır. daha sonra kırsal kesimden yakınmalar gelince 4 yıl sonra bir çocuk daha edinme hakkı tanınmıştır. 2004 yılında köylerde nüfus ve aile planlaması politikasını uygulayan aileler için özel ödül sistemi yürürlüğe girmiştir. Buna göre bir çocuğa veya iki kıza sahip köylü aileler, 60 yaşından sonra hükümetten özel ikramiye alacaktır.

2. Nüfus değişiminde rol oynayan faktörler nelerdir?

Beslenme olanaklarının artması
Aile planlamaları
Kadının iş hayatına girmesi
Savaşlar, doğal afetler
Sağlık hizmetlerinin gelişmesi
Eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesi
Yaşam standardındaki değişmeler
3.Bir ülkede genç nüfusun artması sizce avantaj mıdır? Açıklayınız.

4.Roma şehrine tarihsel süreç içinde önem kazandıran özellikler nelerdir?

Roma imparatorluğunun başkenti olması,
Katoliklerin dini merkezi olan Vatikan’ı içine almış olması,
Siyasi, dini ve kültürel odak noktası olması,
5.Nüfus politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

NÜFUS ARTIŞ HIZININ DÜŞMESİNİN OLUMLU SONUÇLARI

Anne ve bebeklerin sağlık düzeyleri yükselir.

Yaşam standartları yükselir.

Sağlık ve eğitim hizmetlerinin kalitesi artar.

Kişi başına düşen milli gelir artar.

NÜFUS ARTIŞ HIZININ DÜŞMESİNİN OLUMSUZ SONUÇLARI

Cinsiyet dengesizliği ortaya çıkar.

Nüfus miktarı zamanla azalır.

Uzun vadede nüfus dinamizmini kaybeder.

Yaşlı nüfus artarken, çalışma çağındaki nüfus ve genç nüfus azalır. bu durum işgücü yetersizliğine neden olur.

Emekli nüfus miktarı artar.

NÜFUS ARTIŞ HIZININ YÜKSELMESİNİN OLUMSUZ SONUÇLARI

Tüketim artar. İhracat azalır veya ithalat artar.

Demoğrafik ( Nüfusa yapılan yatırım-yol su ,elektrik, konut, hastane, okul gibi) yatırımlar artar.

Tasarruflar azalır.

Kalkınma hızı yavaşlar.

Kişi başına düşen milli gelir azalır.

Konut sıkıntısı olur. Sonuçta gecekondulaşma olur.

İşsizlik artar. İç ve dış göçler artar.

Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı artar.

Çevre sorunları artar.

NÜFUS ARTIŞ HIZININ YÜKSELMESİNİN OLUMLU SONUÇLARI

Mal ve hizmetlere talep artar.

Piyasa genişler,yeni yatırım sahaları açılır.

Üretim ve vergi gelirleri artar

Ülke savunmasına katkısı olur.

İşçi ücretleri düşer. Dolayısıyla üretim maliyeti azalır.

6. New York şehrinin dünya çapında öneme sahip olmasında hangi özellikleri etkili olmuştur?

ABD ve dünyanın önemli şirketlerinin merkezi olması,
Sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının burada toplanması
Dünyanın en önemli finans merkezine sahip olması,
Sanayinin, eğitim ve kültürel faaliyetlerin gelişmiş olması,
7.Bir ülkede çalışma çağı dışındaki nüfusun artmasının olumsuz yansımalarını belirleyiniz

Tüketim artar. İhracat azalır veya ithalat artar.

Demoğrafik ( Nüfusa yapılan yatırım-yol su ,elektrik, konut, hastane, okul gibi) yatırımlar artar.

Tasarruflar azalır.

Kalkınma hızı yavaşlar.

Kişi başına düşen milli gelir azalır.

Konut sıkıntısı olur. Sonuçta gecekondulaşma olur.

İşsizlik artar. İç ve dış göçler artar.

Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı artar.

Çevre sorunları artar.

8. Bir ülkede nüfus artış hızının sürekli azalması hangi olumsuzluklara neden olur?

Cinsiyet dengesizliği ortaya çıkar.

Nüfus miktarı zamanla azalır.

Uzun vadede nüfus dinamizmini kaybeder.

Yaşlı nüfus artarken, çalışma çağındaki nüfus ve genç nüfus azalır. bu durum işgücü yetersizliğine neden olur.

Emekli nüfus miktarı artar.

9.Dünyanın en büyük şehirleri nerelerde kurulmuştur? Bunda hangi özellikler etkili olmuştur?

Dünyanın en büyük şehirleri orta kuşakta kurulmuştur. Bunda;

Deniz kenarında önemli limanlara sahip olmaları,

Doğal güzelliklere sahip olmaları,

Tarihi ve dini özelliğe sahip olmaları,

Sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması

İşlek yollar üzerinde bulunması gibi özellikler etkili olmuştur.

10. Ölüm oranı, nüfus patlaması, nüfus planlaması, nüfus politikası, aktif nüfus, demografik şişme kavramlarını açıklayınız.

Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. Şehirsel fonksiyonlar ….şehirleri çevresine göre bir cazibe merkezi haline getiren önemli unsurlar…dır.

2.Şehir sınıflandırılmalarında etkili olan faktörler …sanayi, ticaret, turizm, liman, eğitim ve dini özellik…tir.

3.Bir şehir çok büyük alanları etkisi altına alıyorsa etki alanı ….küresel …. çaptadır.

4.Amsterdam’ın etki alanının küresel çapta olmasını sağlayan fonksiyonu…liman..dır.

5….Tarım… şehirleri bölgesel çapta etki alanına sahip iken ..sanayi şehirleri… gibi şehirlerin etki alanları küresel çaptadır.

6.New York’un küresel çapta etki alanı oluşturmasında …şehrin… fonksiyonel özellikleri etkili olmuştur.

7.Bir şehrin bölgesel veya küresel etkiye sahip olmasında o şehrin …nüfusu ve fonksiyonel …..özellikleri etkilidir

Bir önceki Makalemiz olan Erkeklerin Hoşlandığı Sözler ve İltifatlar başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Coğrafya 11.Sınıf Nüfus Politikaları Ölçme ve değerlendirme cevapları SerdarHan tarafından 28 Şubat 2011 tarihinde , Eğitim,Genel kategorisine eklenmiştir.

    yeni 10
Benzer Konular
Coğrafya 11.Sınıf Nüfus Politikaları Ölçme ve değerlendirme cevapları isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim
1 response to “Coğrafya 11.Sınıf Nüfus Politikaları Ölçme ve değerlendirme cevapları”
  1. Ersin MERSİN diyor ki:

    USTAM ellerine sağlık çok aradım bi raslantı sonucu bunu buldum ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM…

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.