-----Sponsorlu Bağlantılar-----

Cumhuriyet’in getirdiği temel hak ve özgürlükler Nelerdir Özet


----- Sponsorlu Bağlantılar-----

---- Sponsorlu Bağlantılar ---

DEĞİŞTİRİLEMEZ TEMEL HÜKÜMLER

Anayasa’nın 4 üncü maddesine göre; Devletin şekli, Cumhuriyetin nitelikleri, Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti ile ilgili 1, 2 ve 3 üncü maddelerindeki hükümler değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
Anayasa ile kesin güvence altına alınan bu temel hükümler şöyle sıralanıyor :

Madde 1- Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.
Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
Madde 3 – Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklâl Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.

DEVLETİN GÖREVLERİ

Anayasaya göre Devlet, “Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya
çalışmakla görevlidir.

EGEMENLİĞİN KULLANILMASI

Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.
Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz. (Md.6)

Yasama yetkisi, Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez. (Md. 7) Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. (Md.

Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. (Md. 9)

KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK

Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. (Md.10)

Bir önceki Makalemiz olan Erkeklerin Hoşlandığı Sözler ve İltifatlar başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Nasıl Buldular: cumhuriyetin getirdiği hak ve hürriyetler nelerdircumhuriyetin getirdiği hak ve özgürlüklercumhuriyet hak ve ozgurluklericumhuriyet yonetimi ile kazandıgımız halk ve özgürlük lerimizcumhuriyet yönetiminde kavuştuğumuz hak ve hürriyetlercumhuriyetin getirdiği yenilikler haklar ve ozgurluklercumhuriyetin getirdiği yenilikler hak ve özgürlüklercumhuriyetle gelen hak ve özgürlükler3 sınıf cumhuriyetle kazandığımız hak ve hürriyetlercumhuriyet yönetimiyle kazandığımız hak ve hürriyetler
------ Sponsorlu Bağlantılar ------

Editorun Tavsiye Ettigi Benzer Konu Başlıkları


Cumhuriyet’in getirdiği temel hak ve özgürlükler Nelerdir Özet SerdarHan tarafından 11 Nisan 2011 tarihinde , Genel kategorisine eklenmiştir.

    yeni 10
Benzer Konular
Cumhuriyet’in getirdiği temel hak ve özgürlükler Nelerdir Özet isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim
2 responses to “Cumhuriyet’in getirdiği temel hak ve özgürlükler Nelerdir Özet”
  1. kaan diyor ki:

    Cumhuriyet’in getirdiği temel hak ve özgürlükler Nelerdir Özet olarak Vikipedia gibi açıklanmış

  2. metehan dumanlı diyor ki:

    kaan sevm

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.