Demagoji,Demagoji Nedir,Demagoji Ne DemektirDemagoji,Demagoji Nedir,Demagoji Ne Demektir

Demagoji kelimesi, günlük konuşma dilinde karşısında kil eri yanıltacak şekilde söz söyle­me anlamını taşır. Görünüşte doğru, mantıki bakımdan eksiksiz, aslındaysa başkalarını al­datmak için söylenen sözdür. Eski dilde bu kavram için “mugalata” kelimesi kullanılırdı. Demagog’un mantık kurgusu öyle ustacadır ki, ilk anda derhal inanılır, hiç olmazsa kitle­ler üzerinde bu tür sözlerin yanlış yönlendir­me bakımından etkisi vardır. Esasında dema­gojinin özünde bir kimsenin veya bir grubun duygularını kamçılayarak, gerçek dışı fakat mantıklı sözler söyleyerek onları kazanma Özelliği vardır. Ne var ki, kullanılan mantık ör­güsü ne kadar güçlü olursa olsun muhteva ba­kımından boşluğu ve yanıltıcılığı çok geçmeden anlaşılır.

Yunanca demos (halk) ve ago (kendine çek­mek) kelimelerinden meydana gelen demago­ji terimini “Politika” adlı eserinde kullanan Aristo, demokrasinin, yani halk yönetimininin bozulmuş, soysuzlaşmış biçimine bu adı ver­miş ve bir toplumun duygularını yanıltarak kendi çıkarını yürütme yolu olarak tanımla­mıştır.

Hakikatin ekseninden saptırılması yolunun kesilmesi anlamında, günlükkonuşma dilinde­ki demagoji İle Aristo’nun kullandığı anlamda­ki demagoji arasında yakın bir ilişki vardır.

Demagoglar, hiç bir zaman yeni gerçekler söylemezler, sadece bilinen gerçeklerden ya­rarlanarak hakikati saptırırlar. Fakat kullanı­lan mantık örgüsü kimi zaman çok girift olabil­diğinden, demagoji yapıldığı uzunca bir süre anlaşılmayabilir. Özellikle kavram kargaşası­nın mevcut olduğu kültürel ortamda demago­ji yoğunlaşabileceği gibi, bizzat demagojinin de kavram kargaşasına yol açacağı unutulma­malıdır.

Rasim ÖZDENÖREN bk. Paradoks.

Bir önceki makalemiz olan Sarı Gelin başlıklı makalemizde Türkü Hikayeleri ve Türküler ve Hikayeleri hakkında bilgiler verilmektedir.


Demagoji,Demagoji Nedir,Demagoji Ne Demektir SerdarHan tarafından 25 Nisan 2011 tarihinde , Bilgi Dağarcığı kategorisine eklenmiştir.

    yeni 10
Benzer Konular
Demagoji,Demagoji Nedir,Demagoji Ne Demektir isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.