Sponsor Bağlantılar


Erime Ve Kaynama Noktasi Neye Denir


Sponsor Bağlantı

Erime noktası

Katı maddelerin ısıtıldığında sıvı hâle geçtiği sıcaklıktır.
erime noktası, homojen bir katı maddenin katı durumdan sıvı duruma geçmeye başladığı ve erime sona erene kadar koruduğu sıcaklıktır.

bir katı cismin sıcaklığı artırıldığında moleküller arasındaki birbirini çekme kuvveti yavaş yavaş azalır ve belirli bir sıcaklık derecesinden sonra termik (ısı ile ilgili) hareket çekme kuvvetini yener. katıda bir hal değişikliği başlar. bu hal değişmesi maddenin kristal (billur) veya amorf oluşuna bağlı olarak değişik şekillerde olur. amorf bir cisimde erime belli bir sıcaklıkta olmaz. yani erimenin başladığı ve bittiği sıcaklık derecesi arasında bir fark vardır. onun içindir ki, amorf bir maddenin erime noktasından bahsedilemez.amorf maddenin sıcaklığı yükseldikçe, giderek yumuşar ve belirsiz bir sıcaklıkta sıvı hale geçer. mesela cam ve plastikler amorf maddelerdir. bunların erime noktası yoktur.

kristal ve saf olan bir madde ise, belirli bir sıcaklıkta katı halden tamamen sıvı hale geçer. bu sıcaklığa o maddenin erime noktası denir. bütün kristal yapıya sahip saf maddelerin erime noktasında, yani katı halden sıvı hale geçene kadar, sıcaklığı sabit kalır. ancak tamamen sıvı hale geçtikten sonra sıcaklığı yükselir. saf kristal cisimlerin erime noktası ile donma noktası arasında sıcaklık farkı yoktur. mesela saf su, 0°c de donar. fakat saf olmayan maddelerin, yani karışımların donma ve erime noktaları farklıdır.

diğer bir tanımla ergime ısısı; bir gram katının erime noktasında, katı halden sıvı hale geçmesi için gerekli olan ısı. erime ısısı cisme ve sıcaklığa bağlıdır. mesela buzun 0°c’deki erime ısısı, 79,8 cal/g’dır. bir gram sıvı donduğu zaman erime ısısı kadar ısıyı çevreye verir.

bazı hallerde erimiş madde, donma noktasına kadar soğuduğu halde donmaz. işte bu duruma aşırı soğuma ve donmada gecikme denir. bu haldeki sıvıya kendi cinsinden küçük bir katı billur atılırsa sıvı maddenin birden donduğu görülür. buna aşı billuru (kristali) denir.

erime ve donma noktası üzerine basıncın etkisi vardır. normal erime noktasından söz edilirken, basınç bir atmosfer kabul edilir. erime noktası, saf maddeler için karakteristik fiziksel bir sabittir.

Kaynama noktası

Isıtılan bir sıvının gaz fazına geçtiği sıcaklıktır. Kaynama sırasında sıvının buhar basıncı açık hava basıncına eşittir.

Saf bir maddenin erime noktası ve donma noktası aynı sıcaklıktır.

1 atmosfer basınç altında -20°C sıcaklığa sahip bir buz parçasının ısıtılması olayının grafiği aşağıdadır.

Grafiğin II. ve IV. bölgelerinde hâl değişimi sırasında sıcaklıkta değişiklik yoktur.

...

I. III. ve V. bölgelerde sıcaklık artmaktadır. I. bölgede verilen ısı buzun ısınmasında, II. bölgede verilen ısı buzun erimesinde, III. bölgede verilen ısı suyun ısınmasında, IV. bölgede verilen ısı suyun buharlaşmasında, V. bölgede verilen ısı su buharının ısınmasında kullanılmaktadır.

Su–alkol karışımının ısıtılması

Karışım ısıtıldığında kaynama noktası düşük olan alkol önce buharlaşırken, kaynama noktası alkolden yüksek olan su daha sonra hâl değiştirir.

Tuzlu suyun ısıtılması

Çözeltilerin kaynama noktası saf maddenin (çözücünün) kaynama noktasından daha büyüktür.

Saf su 100°C’de kaynar. Tuzlu su 100°C’ nin üzerinde bir sıcaklıkta kaynar.

Saf maddelerde kaynama sırasında sıcaklık sabit kalırken tuzlu suyun kaynaması sırasında sıcaklık devamlı artar. Bu sıcaklık artışı çözelti doygun hâle gelinceye kadar devam eder.

Maddenin erime ve kaynama noktasına ortamın basıncı ve maddenin safsızlığı etki eder

Kaynak:http://www.rehberim.net

Nasıl Buldular: kaynamanın özelliklerierime ve kaynama noktasıbir maddenin erime sıcaklığı neye eşittirerime sıcaklığı neye eşittirerime noktası nelere bağlıdırkaynama özelliklerikaynama sıcaklığı neye eşittirkaynama noktası nelere bağlıdırsuya tuz katılırsa kaynama noktasımaddenin erime sıcaklığı neye eşittir

Erime Ve Kaynama Noktasi Neye Denir SerdarHan tarafından 29 Ekim 2010 tarihinde , Egitim - Dersler - Taban Puanlar kategorisine eklenmiştir.
Sponsor Bağlantı
    yeni 10
Benzer Konular
Erime Ve Kaynama Noktasi Neye Denir isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.

Facebook Grubumuza Katılın!