-----Sponsorlu Bağlantılar-----

Erozyonun Zararları İle İlgili Afiş ve Slogan


----- Sponsorlu Bağlantılar-----

Sponsor Bağlantı

Erozyonun Zararları İle İlgili Afiş ve Slogan

Bu konumuzda Bulacaklarınız:Erezyon Nedir,Erezyonun Zararları nelerdir,Erezyonun Zararları ile ilgili Afişler,Erezyonun Zararları ile ilgili Sloganlar

Erozyon (toprak aşınması), koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayıdır.

EROZYONUN ZARARLARI Nelerdir

•   Bitki örtüsünün yok olması, erozyonun yanı sıra toprak kayması, taşkın ve çığ felaketlerini artırır.
•   Verimsizleşen ve yok olan tarım arazileri üzerinde yaşayanları besleyemez duruma gelip, kırsal kesimden kentlere doğru göçü arttırarak, büyük ekonomik ve toplumsal sorunlara yol açar.
•   Meraların yok olması hayvancılığın gerilemesine neden olurken, gelirin azalması ve iş olanağının daralması sonucunu doğurur. Bitki örtüsünün yok olması, erozyonun yanı sıra toprak kayması, taşkın ve çığ felaketlerini artırır.
•   Erozyon sonucu taşınan verimli topraklar, baraj göllerini doldurarak, ekonomik ömürlerini kısaltır.
•   Yeşil örtü ve toprağın elden gitmesi ile ortaya çıkan iklim değişikliği ve bozulan ekolojik denge sonucunda, vahim boyutlarda doğal varlık kaybedilerek ekonomik zarara uğratır.
•   Bitki örtüsü ve toprağın olmadığı bir yüzey, kar ve yağmur sularını emmemediğinden, doğal su kaynakları düzenli ve sürekli olarak beslenemez.
Kaybedilen toprak örtüsünün yeniden oluşması için binlerce yıl gerekir.
Erozyon; toprak ve arazi kaybı, toprakların su depolama güçlerinde azalmalar, toprakların verimsizleşmesi, verimli tarım alanlarının taşıntı materyali ile örtülmesi, toprak işleme güçlüğü, sedimentasyon ve su kalitesinin bozulması gibi zararlar meydana getirmektedir. Bunlar canlıların yaşamları ile onların yaşadıkları ortamları olumsuz etkilemektedir. İnsanların açlık ve yaşamlarını yitirmeleri ile su ortamlarının kirlenmesi gibi…
Son yıllara gelindiğinde, gerek dünya ve gerek ülkemizde ormansızlaşma ve bununla bağlantılı olarak erozyon olaylarında bir artışın olduğu gözlenmektedir. Nitekim, tahminlere göre Dünya’daki yıllık ormansızlaşma miktarının 10-15 milyon hektar olduğu, erozyonun ise 1968-1984 yılları arasında % 50 kadar arttığı ve toprak kaynağının her yıl /o 0.7 sinin kaybolduğu belirtilmektedir (Ibanez ve Arko,l993). Ülkemizin orman ve mera alanlarında meydana gelen tahribat ve yanlış arazi kullanımı sonucunda topraklarımızın /o 86 sı erozyona uğramıştır.
Diğer taraftan hem dünyamız, hem de ülkemiz son birkaç yıldan beri sık sık sel olaylarına sahne olmaktadır. Örneğin; 1990, 1994 ve 1995 yıllarında sırasıyla Batı Avrupa, Hindistan ve Tayland’da;1998 ve 1999 yıllarında da Dünya’da 30′u aşkın ülkede sel olayları meydana gelmiştir. Ülkemizde, Dünya’dakine benzer bir olgu yaşamıştır. Örneğin; 1995 yılında Senirkent, İzmir, Düzce ve Kaynaşlı, 1998 yılında Batı Karadeniz ve 1999 yılında Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgelerin’de sellerin meydana gelmesi gibi.
Sel olayları sırasında gerek Dünya’da ve gerek ülkemizde yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği köprü, yol, kanal gibi tesislerin ve tarım alanlarının zarar gördüğü bilinen bir gerçektir. Bu olgu, selleri, erozyonun en önemli ve üzerinde titizlikle durulması gereken bir zararı olarak algılanmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, öncelikle seller ve erozyonun doğurduğu diğer zararlarla ivedilikle savaşılmalı ve bu amaçla ormansızlaşma önlenmeli ve erozyon kontrolu çalışmaları kapsamlı olarak sürdürülmelidir.

Erezyonun Zararları İle İlgili Sloganlar

TÜRKİYE çöl olmasın. Daha Güzel bir TÜRKİYE için,
GELİN HEP BERABER SAVAŞALIM…!!!

Yaşanılabilir Türkiye İçin Erezyona Dur Diyelim

...

Çoçuklarınıza Bereketli Topraklar Bırakmak İstiyorsanız Erezyona Karşı Bir Fidan da Sen dik

Toprağına Sahip Çık ki Yarın Çocukların Aç kalmasın

Erozyonun Zararları İle İlgili Afiş

Türkiye Çöl Olmasın

Erozyona Dur Diyelim

Erozyona Dur Diyelim

Arkadaşlar Sloganların ilki hariç bana aittir ve emege Saygı lütfen…

Nasıl Buldular: erozyonla ilgili afişerozyon ile ilgili sloganerozyonla ilgili sloganlarerozyonla ilgili afişlererozyon ile ilgili afiştoprak erozyonu ile ilgili afişlererozyon ile ilgili sloganlarerozyonla ilgili sloganerozyon sloganlarıerozyon ile ilgili afişler

Erozyonun Zararları İle İlgili Afiş ve Slogan SerdarHan tarafından 19 Aralık 2010 tarihinde , Eğitim kategorisine eklenmiştir.

------ Sponsorlu Bağlantılar ------
    yeni 10
Benzer Konular
Erozyonun Zararları İle İlgili Afiş ve Slogan isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim
1 response to “Erozyonun Zararları İle İlgili Afiş ve Slogan”
  1. kerem kaya diyor ki:

    TÜRKİYE.çölolmasın.daha güzel BİR TÜRKİYE İÇİN GELİN HEP BERABER SAVAŞALIM

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.