Sponsor Bağlantılar


Etimoloji Nedir – Kelime Kökenlerini inceleyen Bilim dalı – Dil Bilimi


Sponsor Bağlantı

Etimoloji Nedir

Etimoloji
Etimoloji, dil kökenbilim diye türkçeleştirebileceğimiz bir bilim dalıdır. Özetle, bir dilin köklerini, dildeki sözcüklerin, deyimlerin, dilbilgisi kurallarının, vb. kökenlerini ve bunun bir gereği olarak o dilin diğer dillerle ve o dili konuşan toplulukların geçmişten bugüne diğer topluluklarla olan kültürel ilişkilerini araştırır.

Benim bu tür araştırmalara ilgim başladığında “etimoloji” diye bir bilim dalından haberim yoktu. Meğer benim Türk Dili ve kökenleri ile ilgili merak ettiğim birçok şey bu bilim dalı altında incelenegeliyormuş. Ancak, yeni yeni elde ettiğim kaynaklara bakılırsa, bu bilim dalında – pozitif bilim olmamasının doğal bir sonucu olarak – araştırmacılar (Türk Dili’nin etimolojistleri) arasında oldukça fazla uyuşmazlıklar var. Bu uyuşmazlıkların en önemlisi, bazı araştırmacıların Türkçe’deki birçok sözcüğün kökenini Farsça’ya bağlaması, bunların karşısındakilerinse, bu kadar uzun geçmişi olan bir dilin – her sıkışıldığında – 700 yıllık bir dille ilişkilendirilmesini ve Türkçe konuşan toplulukların diğer eski diller ve kültürlerle olan ilişkilerini – gizli bir aşırı duyarlı milli-dini eğilimle – gözardı edilmesini “kolaycılık” olarak nitelendirmektedirler. Sözcüklerimin dizilişi, benim de özgür, tarafsız ve komplekssiz bir araştırmadan yana olduğumu gösteriyor sanırım.

Etimoloji (Fr. etimologie, İng. etymology, Alm. etymologie), dilin söz varlığı içindeki öğeleri, kökenlerine inerek aydınlatmaya yönelen dil incelemeleri alanıdır. Bir başka tabirle köken bilgisi, bir kelimenin ya da dildeki benzer bir kullanımın gelişme sürecinin ilk ortaya çıkışından itibaren izlenmesi hangi dillerde ne şekilde yayıldığının tespit edilerek parça ya da bileşenlerinin analiz edilmesi bilimidir. Bu alandaki çalışmaların başlangıcı Eski Hint’e, Eski Yunan’a kadar uzanmakta, filoloji incelemelerinin en zor, en çok emek isteyen bu dalında, önceleri herhangi bir yöntemden uzak olarak çaba harcanmaktaydı.

En eski dil bilimcilerin yetiştiği yer olduğunu kabul ettiğimiz Eski Hint’te Sanskrit metinleri üzerinde dil bilgisi çalışmaları arasında, M.Ö.5. yüzyılda yaşamış olan Yaska’nın “Nirukta” (kökenbilimi) adlı bir yapıtının bulunduğu, bu bilginin nesnelerle adlar arasında, nesnelerin niteliklerine uyan bir ilişkinin olup olmadığı konusunu Eski Yunan’dan önce irdelediğini biliyoruz. Yaska’nın bugün “göstergenin nedensizliği” olarak nitelediğimiz, nesneyle adın ilişkisinin bulunmadığı gerçeğine daha o zaman ulaştığı da gösterilmektedir.

Eski Yunan’da etimolojiye bir düşünce ve dil bilim sorunu olarak önem verildiği ve onun “gerçeklik bilgisi” olarak nitelenmesine karşın bilimsel yöntem ve sağlam temellerden uzak olarak ele alındığını görüyoruz. Etimoloji terimi de “eytmos” [gerçek] “logos” [bilim] terimlerinden oluşmuştur. Kimi seslere birtakım anlamlar yüklemeye ya dasözcükleri sesçe yakın başka sözcüklere dayanarak açıklamaya yönelen, dolayısıyla yanlış sonuçlara varan o dönemdeki tutum, Latin dilcilerine de geçmiş, örneğin M.Ö.1. yüzyılda Varro, bu türden açıklamalarda bulunmuştur. Ona göre Mars gezegeni, savaşta erkekleri (mares) yönettiği için, terra (yer) de çiğnendiği için (teritur) adlarıyla anılıyordu.

Nasıl Buldular: eski dilleri inceleyen bilim dalıyer adlarının kökenini ve etimolojisini inceleyen bilim dalıetimoloji nedir indirhangi bilim dalı dil kurallarını incelersozcuklerin kokunu inceleten bilim dali

Etimoloji Nedir – Kelime Kökenlerini inceleyen Bilim dalı – Dil Bilimi SerdarHan tarafından 28 Ekim 2010 tarihinde , Egitim - Dersler - Taban Puanlar kategorisine eklenmiştir.
Sponsor Bağlantı
    yeni 10
Benzer Konular
Etimoloji Nedir – Kelime Kökenlerini inceleyen Bilim dalı – Dil Bilimi isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.

Facebook Grubumuza Katılın!