Felsefe 11. sınıf-Felsefe Kitabı Sayfa.35-36Felsefe 11. sınıf-Felsefe Kitabı Sayfa.35-36 – Lise 3 Felsefe Kitabının Cevapları Sayfa 35-36

Ders Kitaplarının Cevaplarını Paylaşmaya Felsefe 11. sınıf-Felsefe Kitabı Sayfa.35-36 Sayfaların Cevapları ile Devam ediyoruz .

BİLGİ FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ :
– Doğru Bilginin Mükün Olup Olmadığı
– Doğru Bilginin Kaynağının Ne Olduğu
– Doğru Bilginin Ölçütü Ve Sınırı Ne Olduğu
Problemleri bilgi felsefesinin en önemli problemleridir.
DOĞRU BİLGİNİN MÜKÜN OLUP OLMADIĞI PROBLEMİ:
– doğru bilginin mümkün olduğu savunulan ( DOGMATİZM)
– doğru bilginin mümkün olmadığı savunulan (SEPTİSİZM)
DOGMATİZM: Kesinliğinden hiçbir şekilde şüphe edilmeyendir. Dogmatizm de :
– değişmez ve kesin bilgiler olduğu savunulur.
– Akıl aracılığıyla elde edilen bilgiler kanıt aramaksızın üzerine her hangi bir inceleme ve eleştirme yapılmaksızın doğru olarak kabul edilir.
– Doğmatizm temeli üzerinde rasyonalizm, emprizm, kritisizm, analitik felsefe, pozitivizm, sezgicilik, pragmatizm, fenomenoloji gibi felsefi akımlar doğmuştur.
SEPTİSİZM (şüphecilik): doğru bilginin mümkün olmadığı ve hiçbir şekilde bilgi elde edilemeyeceği savunulan akımdır.
– septikler, insanın duygularının ve aklının yetersizliğinden dolayı doğru bilgiye ulaşılamayacağını savunurlar.
– Belli bir doğruya ulaşmadan önce kuşku duymak zorunlu ve kaçınılmazdır.
BİLGİNİN KAYNAĞI PROBLEMİ : felsefe tarihi boyunca bilginin kaynağıyla ilgili dört temel görüş ortaya çıkmıştır. Bu görüşler :
Rasyonalizm (Akılcılık): Bilgi kaynağında aklın ve düşüncenin olduğunu savunan akımdır.
Emprizm(Deneycilik): Bilginin kaynagında algıların, duyuların , deneylerin ve gözlemlerin bulunduğunu savunan akımdır.
Kritisizm (Eleştiricilik): Bilginin kaynagında aklın ve deneyin bir arada bulunduğunu savunan akımdır.
Entüisyonizm (Sezgicilik) :Bilgi elde etmede aklın ve deneyin yetersiz olduğu insanın sadece sezgi aracılığıyla bilgi elde edebileceği savunulan akımlardır.
RASYONALİZM(AKILCILIK): Bilginin temel kaynağının akıl olduğunu savunulan akımdır. Rasyonalistlere göre bilgi zorunlu, kesin ve genel- geçer olmalıdır. Böyle bir bilgi ancak akılla elde edilebilir. Bilim modeli matematik ve mantıktır. Rasyonalistlere göre bilgi doğuştan gelmektedir. Doğuştan gelen bu bilgilere apriori bilgileri denir. ( ————————–PLATON. FARABİ—————————- )
EMPRİZM (DENEYCİLİK): doğuştan zihnimizde hiçbir bilgi, düşünce ve ilke bulunmadığını, bilgilerimizin duyu ve algıdan geldiğini deneyden türediğini ileri süren felsefi akımdır. (————-JOHN LACKE————-)
NOTLAR —————-NOTLAR————– NOTLAR—————— NOTLAR————- NOTLAR———-
:-):-):-):-)fiziğin temel problemleri nelerdir?
– Varlık ile ilgili problemler ( ontoloji )
– Evrenin yapı ve oluşumu ile ilgili problemler ( kozmoloji )
– Tanrı ve ruh ile ilgili problemler.
NOTLAR —————-NOTLAR————– NOTLAR—————— NOTLAR————- NOTLAR———-
Sofistler doğru bilginin varlığından ilk defa şüphelenen kişilerdir. Sofistlerin bu kuşkuculukların daha sonra septikler devam ettirerek daha ileriye götürdüler.

SAYFA 36::::::::::::::
1.bebekler doğduklarında hiçbirşey bilemezler.ne yürümeyi ne koşmayı ne de doğduktan sonra gözlerini açmayı.ancak belirli bir zaman dılımınden sonra aile ve buyuklerden gorduklerini yapabılmeye çalışır.
2.bildiklerimi deney yoluyla,gözlem yoluyla,aklımı kullanarak,araştırarak bir yerlerden öğrenmeye çalışarak bilgiyi elde ederim
3.hem akıl hem deney.


Felsefe 11. sınıf-Felsefe Kitabı Sayfa.35-36 SerdarHan tarafından 16 Ekim 2011 tarihinde , Eğitim kategorisine eklenmiştir.

    yeni 10
Benzer Konular
Felsefe 11. sınıf-Felsefe Kitabı Sayfa.35-36 isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.