-----Sponsorlu Bağlantılar-----
-

Göç çeşitleri nelerdir? Hakkında Bilgi


----- Sponsorlu Bağlantılar-----

---- Sponsorlu Bağlantılar ---

Konumuz İçinde Sizlere Göç Nedir – Göç Çeşitleri ve Sebepleri Nelerdir Sorularının yanıtları Hakkındaki Bilgileri Sunacağız. Öncelik ile sizlere Göç Nedir Sorusunun Yanıtını veriyoruz.Ayrıca Konumuzun Devamında İç Göçler, Dış Göçler ve Daimi Göçlerin Nedenleri Nelerdir Sorusunun Yanıtınıda bulacaksınız.

göç nedir,göçlerin Sebepleri
Göç Nedir:İnsanların, doğdukları yerden başka yerlere geçici ya da sürekli olmak üzere taşınmasına göç denir.
İÇ GÖÇLER
Ülke içinde insanların yer değiştirmesine iç göç denir.

DAİMİ İÇ GÖÇLER
Ülke içerisinde yer değiştiren insanların göç ettikleri yerlere yerleşmesi ile gerçekleşir. Özellikle sanayi kentlerine yapılan göçler daimi iç göçtür. Sanayi kentlerinde nüfus yıl içinde fazla değişkenlik göstermez.
İç göçler 1950 ‘den sonra ulaşımın  gelişmesi ve sanayileşme ile artış göstermiştir. Köyden kentlere göçün  kırsal alanların itici ve kentlerin çekici yönü gibi çeşitli nedenleri bulunmaktadır.

MEVSİMLİK (GEÇİCİ) İÇ GÖÇLER
Tarım işçi göçü ve turizm amaçlı yapılan göçlerdir. Örnek: Çukurova’da yaz döneminde tarım işçi göçünden dolayı nüfus hızla artar. Bunun yanında Bodrum, Marmaris Kuşadası gibi merkezlerde yazın turizm sebebiyle nüfus hızla artar. Ayrıca hayvanları otlatmak için yaylalara yapılan göçler de mevsimlik göçlere örnektir.
İç Göçün (Köyden Kente) Sebepleri
Hızlı nüfus artışı
Tarım alanlarının miras yoluyla küçük parçalara ayrılması,
Tarımda makineleşme ile işsizliğin oluşması (bu genelleme Doğu Karadeniz Bölümünde geçerliliğini yitirir.)
Eğitim  hizmetlerinin yetersizliği,
Kan davaları
Erozyon sebebiyle tarım alanlarının verimsizleşmesi
İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri.
Sağlık hizmetlerinin yetersizliği (en az etkili).
İş imkanlarının sınırlı olması.
Kentlerde sanayinin gelişmiş olması.
Köyden Kente Göçün Sonuçları
Nüfusun dağılışında dengesizlik olur.
Yatırımların dağılışında dengesizlik olur.
İşsizlik ortaya çıkar.
Konut sıkıntısı olur. Sonuçta gecekondulaşma olur.
Sanayi tesisleri (fabrikalar) kent içinde kalır.
Çevre sorunları artar.
Trafik, eğitim-sağlık problemleri olur.
Alt yapı hizmetlerinin götürülmesi zorlaşır.
Kültür çatışması olur.
Kırsal kesimdeki yatırımlarda verimsizlik olur.
Köyden Kente Göçü Önlemek İçin;
Sulamalı tarım yaygınlaştırılmalı,
Modern tarım yöntemleri yaygınlaştırılmalı.
Besi ve ahır hayvancılığı geliştirilmeli.
Eğitim –sağlık hizmetleri geliştirilmeli.
Tarıma dayalı sanayi kolları kırsal kesime  kaydırılmalı
Alt yapı hizmetleri geliştirilmeli (yol ,su, elektrik, haberleşme).
DIŞ GÖÇLER
Ülkeler arası yapılan göçlerdir.
Dış Göçlerin Nedenleri
Savaşlar, baskı, zulüm, tehdit.
Tabii afetler (Depremler, salgın hastalıklar, kıtlık gibi)
İşsizlik ve geçim sıkıntısı
Sınırların değişmesi
Uluslar arası antlaşmalarla sağlanan nüfus değişimi.
Dış Göçlerin Sonuçları
Ülkeler arası ekonomik ilişkiler gelişir.
Kültür alışverişi olur.
Turizmin gelişmesine katkı sağlar.
Döviz girdisi artar.
İşsizlik kısmen azalır.
Aileler bölünür.
Göç alan ülkede nüfus artar.

Bir önceki makalemiz olan Allah’ın Sıfatları: Zatı Sıfatlar başlıklı makalemizde Allah’ın zati sıfatları, Yüce Allah’ın Zati Sıfatları ve zati sıfatlar hakkında bilgiler verilmektedir.

Alternatif Başlıklar : göç çeşitlerigöç çeşitleri nelerdirgöç ve göç çeşitlerigöç türleridiş göç çeşitleridaimi göçlergöç nedir göçün çeşitleri göçün sebepleri göçün sonuçlarıgöçün çeşitleri nelerdirgöç çeşitleri ve nedenlerigöçlerin çeşitleri

Göç çeşitleri nelerdir? Hakkında Bilgi SerdarHan tarafından 26 Ekim 2011 tarihinde , Soru-Cevap kategorisine eklenmiştir.

------ Sponsorlu Bağlantılar ------
    yeni 10
Benzer Konular
Göç çeşitleri nelerdir? Hakkında Bilgi isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.