-----Sponsorlu Bağlantılar-----
-

Kaynakça Nedir,Nasıl Hazırlanır?


----- Sponsorlu Bağlantılar-----

---- Sponsorlu Bağlantılar ---

KAYNAKÇA NEDİR? HAKKINDA BİLGİ-KAYNAKÇA NASIL HAZIRLANIR

Kaynakça Nedir Ne Demektir konu ile ilgili merak ettiklerinizi çeşitli kaynaklardan derlenmiş olan paylaşıımızda bulabilirsiniz.

Çeşitli alanlardaki basılı malzemeyi konu, tür ya da yıl, ay gibi zaman birimleri göz önüne alınarak liste hâlinde tanıtan yayınların tümü; bilimsel çalışmaların ya da inceleme türündeki yazıların sonunda konuyla ilgili kaynakların belirtildiği liste, bibliyografi, bibliyografya. Yayınevlerinin, çeşitli kitaplıkların katalogları da kaynakça alanı içine girer. Kaynakça sözcüğünün Fransızca karşılığı olan “bibliographie” sözcüğü Türkçede ilk kez Ahmet Muhtar Paşa tarafından kullanılmış, ilm-i ahval-i kütüp tamlamasıyla karşılanmıştır. Edebiyatı Cedideciler ise “kitabiyat” terimini kullandılar. Kaynakçalar, düzenlenişleri bakımından söz konusu yapıtların yalnız künyelerini kapsayacağı gibi, o eserle ilgili açıklayıcı bilgileri içerebilir ya da eleştirel nitelik taşıyabilir. Alfabetik sıralama ise yazar ya da kitap adlarına, yapıtların konularına göre yapılabilir. Ayrıca belli bir zaman diliminde yayımlanmış yapıtları kapsayan kaynakçaların yanı sıra sürekli yayımlanan periyodik kaynakçalar da vardır.

Kaynakça, bibliyografya ya da bibliyografik künye, eser hazırlanırken başka eserlerden yararlanılınca, eserin sonunda belirtilmesidir. Kitapların hazırlanmasında başka kaynaklardan yararlanılıyorsa, bu kaynaklar kitabın son sayfasında, kaynakça başlığı altında yazılır.

Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayınevi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır. Bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül (,) işareti konulur.

Örnek:
Orhan Pamuk, Kar, OP Basımevi, Antalya, 2010.

Detaylı Kaynakça Yazımı:
Kaynakça Yazımı

§ Yazar adı (soyadı, adının baş harfi)
§ Yayın tarihi (ayraç içinde)
§ Eser adı (koyu ya da italik)
§ Basım kaydı (ayraç içinde; birinci basımlar belirtilmez.)
§ Yayın yeri (ardından: gelir)
§ Yayın evi

Kitap
Bulunması gereken bilgiler:

Örnekler:
Tek Yazarlı Kitaplar

Uçan, A. (1994). İnsan ve Müzik, İnsan ve Sanat Eğitimi. Ankara: Müzik
Ansiklopedisi Yayınları.

Çok Yazarlı Kitaplar
Fidan, N. ve Erden, M. (1986). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Kadlıoğlu
Matbaası.

Editörü Olan Kitaplar
De Vaney, A.,Stephan, G. ve Ma, Y. (Ed.). (2000). Technology & Resistance.
New York: Peter Lang

Kurum Yazarlığı Olan Kitaplar
Türk Standartlar Enstitüsü. (1992). Toplam Kalite. Ankara: Türk Standartları Enstitüsü.

Makale
Bulunması gereken bilgiler:

§ Yazar adı (soyadı, adı)
§ Yayın tarihi (ayraç içinde)
§ Makale Adı
§ Dergi adı (koyu ya da italik)
§ Cilt numarası
§ Sayısı
§ Sayfa numarası

Örnek:
Kızılçelik, S. (2002). Küreselleşme ve Post Modernleşmeye Karşı Ulusal Bağımsızlık
Hareketi. Eğitim Araştırmaları Dergisi. Sayı 7.( Nisan 2002).

Gazete
Eşme, E. (2002). Ezberci Eğitim: Depremden Beter. Cumhuriyet Gazetesi.
(5 Temmuz 2002).

Ansiklopedi
Donanım. (1998). Bilgi Dünyasına Yolculuk. 2.Basım, Cilt 15,
Ankara: 3B Yayıncılık

Bildiri
Sevgi, A.(2003). Nasıl Bir Müzik Öğretmeni.Cumhuriyetimizin 80.
Yılında Müzik Sempozyumu. (26 -31 Ekim 2003). Malatya: İnönü Üniversitesi.

Tez
Tekin, E. (2004). Müzik Alan Derslerinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı
Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Elektronik Kaynaklar
Bulunması gereken bilgiler

§ Yazar adı (soyadı, adının baş harfi)
§ Yayın tarihi (ayraç içinde)
§ Belgenin adı
§ URL (üçgen ayraç içinde)
§ Erişim tarihi

Alternatif Başlıklar : bibliyografik künye nedir vikipedibibliyografya nasıl hazırlanırbibliyografik künye nedirbibliyografik nasıl yazılırbibliyografik künyebibliyografik künye nasıl yazılırbibliyografya künye nedirbibliyografik künye araştırkaynakça nasıl hazırlanırkünye nedir resimle ilgili

Kaynakça Nedir,Nasıl Hazırlanır? SerdarHan tarafından 26 Nisan 2011 tarihinde , Eğitim kategorisine eklenmiştir.

------ Sponsorlu Bağlantılar ------
    yeni 10
Benzer Konular
Kaynakça Nedir,Nasıl Hazırlanır? isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.

s