-----Sponsorlu Bağlantılar-----

Kimler Sözleşmeli Er veya Erbaş Olabilir? Sözleşmeli Er veya Erbaşın Alımı ve Özellikleri Nelerdir?


----- Sponsorlu Bağlantılar-----

Sponsor Bağlantı

Kimler sözleşmeli er ve erbaş olabilir?,Kimler Sözleşmeli Er veya Erbaş Olabilir?
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onaylamasıyla yürürlüğe giren sözleşmeli er veya erbaş kanunu ile artık ülkemizde de profesyonel ordu olmuş olacak. Pek çok vatandaşımız için iş umudu, vatanı koruma görevi gibi özellikleri olan sözleşmeli er veya erbaş kanununun özellikleri, başvuranlarda aranan şartlar, ödenecek ücretler gibi pekçok merak edilen konunun ayrıntıları belli oldu. İşte ayrıntılar;

Türk Silahlı Kuvvetleri ve bağlı birliklerde istihdam edilecek, sözleşmeli erbaş ve erlere ilişkin 6191 sayılı Kanun, 22 Mart 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Kanun ile genel düzenlemeler yapılmış olup, Kanunun 9. maddesi gereğince daha detaylı düzenlemeler, yönetmelikle yapılacaktır. Hali hazırda sadece sözleşmeli erbaş ve er istihdamının yasal alt yapısı yürürlüğe girmiş olup, ilan ve duyuru süreci yönetmelik sonrasında olacaktır.

Başvuranlarda Aranan Mezunet Şartı; Başvuranlar En Az İlkokul Mezunu Olmalı

Kanunun 3. maddesine göre, en az ilköğretim veya yurtdışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlar sözleşmeli er olabilir.

 

Terhisin Üzerinden 3 Yıl Geçmemiş Olmalı, 26 Yaşından Gün Alınmamış Olmalı

Kanunun 3. maddesine göre, terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yirmialtı yaşından gün almamış olanlar sözleşmeli er olabilir.

 

SÖZLEŞMELİ ERLER, 29 YAŞINA KADAR ÇALIŞTIRILABİLECEK

Kanunun 4. maddesine göre, sözleşmeler azamî yirmidokuz yaşın bitirildiği yılın aralık ayı sonuna kadar uzatılabilir.

ÖNCE ÖN SÖZLEŞME, SONRA ANA SÖZLEŞME YAPILACAK

Kanunun 4. maddesine göre, sözleşmeli er adayları, ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az üç yıldan fazla olmamak şartıyla azamî yirmidokuz yaşın bitirildiği yılın aralık ayı sonuna kadar uzatılabilir.

SÖZLEŞMELİ ERLİKTE RÜTBE BEKLEME SÜRELERİ

Sözleşmeli erlikte en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde sözleşmeli onbaşılığa;

...

sözleşmeli onbaşılıkta en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde sözleşmeli çavuşluğa geçirilir.

ÖN SÖZLEŞME YAPILAN SÖZLEŞMELİ ER ADAYINA ÖDENECEK ÜCRET

Sözleşmeli er adaylarına, sözleşmeli erlerin birinci hizmet yılı için öngörülen ücretin üçte ikisi oranında, aynı esas ve usuller çerçevesinde aylık ücret ödenir. Ödemeler, her ayın başında peşin olarak yapılır. Sözleşmeli er adayları, ön sözleşme tarihinden itibaren ücrete hak kazanırlar. Sözleşmeli er adaylarının, ön sözleşme dönemindeki iaşe ve ibateleri, Devlet tarafından karşılanır.

 

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLERİN ÜCRETLER

Sözleşmeli erbaş ve erlere, asgari brüt ücret tutarının hizmet yıllarına göre bu Kanuna ekli (1) sayılı Cetvelde belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ücret verilir. Bu miktarlar şu şekildedir:

Bir örnek verecek olursak; bugün itibariyle asgari ücret, 16 yaşından büyükler için, brüt olarak 796,50 liradır. Eğer sözleşmeli er örneğin 3. yılında ise bu miktar 2,00 ile çarpılacak, bu da 1.593 liradır. Bu ücretten, damga vergisi kesilecek (5-15 lira arası), başkaca bir kesinti yapılmayacaktır.

Ekli (l) sayılı Cetvelde belirlenen oran, komando birliklerinde görevli sözleşmeli erbaş ve erlere yüzde sekiz, sınır birliklerinde görevli sözleşmeli erbaş ve erlere yüzde üç arttırımlı uygulanır.

Sözleşmeli erbaş ve erlere ödenecek ücretten, damga vergisi dışında herhangi bir vergi kesilmez.

GÖREVDEN DOLAYI SALDIRIYA UĞRAYANLAR İYİLEŞİNCEYE KADAR İZİNLİ SAYILACAK

Sözleşmeli erbaş ve erlerden barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalananların, iyileşinceye kadar ilişikleri kesilmez, izinli sayılırlar. Sıhhî arızası devam edenler ve kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılanlar hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır

 

45 GÜN YILLIK İZİN HAKKI

Sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl kırkbeş gün izin alma hakkı vardır. Bu müddete yol dâhil değildir. Bu iznin onbeş günü mazeret izni olarak kullanılır. Yıllık izinlerin verilmesi, zamanı ve süresi hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, karargâh ve kurum amirlerince düzenlenir. Onbeş günlük mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere;

  1. Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü hâlinde on gün,
  2. Yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde otuz güne kadar, mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez. İzinler, ilgili yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.

Bir önceki Makalemiz olan Erkeklerin Hoşlandığı Sözler ve İltifatlar başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Nasıl Buldular: Sözleşmeli er lerden görev anlatimlari

Kimler Sözleşmeli Er veya Erbaş Olabilir? Sözleşmeli Er veya Erbaşın Alımı ve Özellikleri Nelerdir? SerdarHan tarafından 24 Mart 2011 tarihinde , Genel kategorisine eklenmiştir.

------ Sponsorlu Bağlantılar ------
    yeni 10
Benzer Konular
Kimler Sözleşmeli Er veya Erbaş Olabilir? Sözleşmeli Er veya Erbaşın Alımı ve Özellikleri Nelerdir? isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.

Facebook Grubumuza Katılın!