-----Sponsorlu Bağlantılar-----
-

kira kontratı Nasıl Yapılır? Örneği


----- Sponsorlu Bağlantılar-----

---- Sponsorlu Bağlantılar ---

kira kontratı Nasıl Yapılır? Örneği Kontrat Nasıl Düzenlenir

Merhaba Arkadaşlar, Kira kontratı hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz ve nasıl kira kontratı hazırlarız gelin hep birlikte öğrenelim…Kira kontratı yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar:
Bilgi Yuvası – Kira kontratı yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar:

1-Kira kontratının ön yüzünde bulunan “DAİRESİ” ibaresinin karşısına mecbur bulunduğu il yazılmalıdır.
2-Kiracı, kiraya veren ve kefil tüm taraflar kontratı beraberce huzurda
imzalamalıdır.
3-Kira kontratına pul yapıştırmaktan kaçınılmaması; ayrıca pulun üzerine
kontratın imzalandığı tarih ve imza atılması gerekir.
4-Genelde ilk imzada nakit bir para söz konusu olduğundan, bu miktar kontratın arka yüzüne tarih atılıp belirtilmesi ve imzalanması gerekir.
5-Daha ilerki zamanlarda her iki tarafında bir tartışmaya maruz kalmamaları için muhakkak ‘demirbaş’ kısmını doldurmaları gerekir.
6-Kiracı, kiraya veren ve kefilin devamlı bulundukları açık adresleri ve telefonları muhakkak yazılması gerekmektedir.
7-Kiracıdan alınan depozito kontratın özel şartlarında belirtilmesi gerekmektedir. Kira kontratı hususi şartları:
8-Kiracı kiraladığı mecuru bir başkasına devir veya ciro edemez. Başkalarına kısmen veya tamamen istifade ettiremez, kiraya veremez.
9-Kiralanan, sözleşmede yazılı kullanma biçimi dışında kullanılamaz.
10-Dairenin; elektrik, su yakıt, çöp vergisi ayrıca Yönetim Giderleri (ısıtma, kapıcı, genel temizlik ve aydınlatma vs.) kiracı tarafından düzenli olarak ödenecektir. İlerde bu giderlerde meydana gelecek artışlar kiracıya ait olacaktır.
Kiracı, binanın ana yapısındaki masraflara katılmayacak; bu gibi masraflar malsahibi tarafından ödenecektir.
Kiracı daireyi boyalı, doğramalar sağlam ve temiz olarak teslim almıştır.
Tahliye halinde, malsahibine aynı şekilde teslim edecektir.
11-Kiracı, kiralananın içinde veya dışında yalnız başına ilave ve tadilat yapamaz. İlave ve tadilata mutlak zaruret varsa kiralayanların veya vekillerinin yazılı muvafakatlarını almak şartı ile tüm masrafları ve giderleri kendisine ait olmak üzere yapabilir. Ancak kira sözleşmesinin bitiminde veya her ne sebepten olursa olsun tahliyede herhangi bir bedel talep etmeksizin tümünü kiralayanlara bırakır. Mal sahipleri arzu ederlerse mecuru eski halinegetirtmekle mükelleftirler
12-Kiracı, kullanma biçiminde apartman boşluğu, merdiven aralığı, kapı önü, vs. gibi yerlere herhangi bir şey koyamaz. Balkonları, genel görünümü bozacak şekilde kullanamaz. Bina önünde veya otopark alanında başkalarını engelleyici araç ve gereç bırakamaz.
13-Kiracı, kira dönemlerinin sonlarında kira aktini uzatmak istediği taktirde, her yeni dönem için zam yapmayı kabul etmeye ve kira bedelini ………… kadar arttırmakla, ödemekle yükümlüdür.
14-Kira süresinin her ne suretle olursa olsun uzatılmasından kefil, kefaletinin devam edeceğini peşinen kabul eder.
15-Kontratın sona ermesinden 30 gün evvel taraflar birbirlerine yazılı olarak ihbarda bulunmadıkları takdirde, kontrat kendiliğinden otomatik olarak ikinci sene için yenilenecektir.
16-Kiracıdan depozit karşılığı olarak alınan ………… evde herhangi bir hasar olmadığı veya kira, yönetim giderleri, çöp vergisi,elektrik, su, yakıt borcu kalmadığı takdirde geri iade edilecektir.
17-Kiracı, kira bedelini her ayın ilk 5 günü içinde ……………… bankası
……………… şubesindeki ……………… numaralı ……………… adına kayıtlı
hesaba yatıracaktır. Kira bedeli üzerinden herhangi bir nedenle kesinti

yapılamaz. Yalnız bir aya ait kira alındı makbuzu, ondan önceki ayların kira bedellerinin ödenmiş olduğu anlamını taşımayacaktır.
18-Kira paralarından herhangi birisi zamanında ödenmediğinde, o döneme ait tüm kira bedellerinin hepsi birden talep edilecektir.
19-Kira paralarından herhangi birisi zamanında ödenmediğinde, o döneme ait tüm kira bedellerinin hepsi birden talep edilecektir.
20-Kiracı 1 ay zarfında elektrik, su saat mukavelesini üzerine geçirmek
zorundadır. Yapılmaması sözleşmeye aykırılık teşkil edecektir.
21-İş bu kira mukavelesinden doğan itilaflarda ………… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

kira kontratı damga vergisi, kira kontratı feshi, kira kontratı formu, kira kontratı nasıl doldurulur, kira kontratı nasıl yapılır, kira kontratı örneği, kira kontratı örnek, kira kontratı örnekleri, kira kontratı sözleşmesi

Bir önceki makalemiz olan Gayri Nizami Harp Tekniği Değil Bir Gerçek: Un iyi bir Patlayıcıdır başlıklı makalemizde gayri nizami harp, İlginç Bilgiler ve un bombası hakkında bilgiler verilmektedir.

Alternatif Başlıklar : kira kontrat rneikira kontrat rnei 2011kira kontratı nasıl düzenlenirkira sözleşmesi nasıl yapılırkira kontratı örneği 2011kira sözleşmesi dolu örneğidoldurulmuş kira kontratı örneğiwww bilgiyuvasi comkira sözleşmesi doldurulmuş örneğikira sözleşmesi nasıl hazırlanır

kira kontratı Nasıl Yapılır? Örneği SerdarHan tarafından 4 Eylül 2011 tarihinde , Hukuk Bilgisi kategorisine eklenmiştir.

------ Sponsorlu Bağlantılar ------
    yeni 10
Benzer Konular
kira kontratı Nasıl Yapılır? Örneği isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.