Sponsor Bağlantılar


Koruyucu Aile Nedir, Nasıl Olunur, Şartları Nelerdir


Sponsor Bağlantı

Koruyucu Aile Nedir – Koruyucu Aile Olmanın Şartları Nelerdir, Kimler Koruyucu Aile Olabilir ve Koruyucu Aileler Maaş Alıyorlar mı gibi sizlerin bize sorduğu soruların yanıtlarını çeşitli kaynaklardan yaptığımız ayrıntılı araştırma sonucu elde ettiğimiz ham verilerden yaptığımız derleme ile sizlere yardımcı olmak istiyoruz.

Yurt ve yuvalarda kimsesiz çocukların yanı sıra ailesi olanlar da bulunuyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ‘koruyucu aile’ hizmetlerini çeşitli sebeplerle ailelerin bakamadığı bu çocuklar için uyguluyor.

Çocuklara aile sıcaklığında büyümeyi sağlayan bu hizmet, Türkiye’de uzun yıllardır var. Ancak toplum yeterince bilgi sahibi değil. Konuyla ilgili ‘Gönül Elçileri’ toplantıları Türkiye’nin dört bir yanında bilgi veriyor. İzmir, koruyucu ailede 289 aileyle ilk sırada. İstanbul’da ise 5 ay önce 70 olan aile sayısı 125’e ulaştı, 90 ailenin de işlemleri devam ediyor.

aile resimleri,aile

BAŞVURU İÇİN GEREKENLER

Yurt ve yuvalarda kalan çocukların koruyucu aileliği için Türk vatandaşı olmak, Türkiye’de sürekli ikamet etmek, 25-65 yaş aralığında bulunmak, en az ilkokul düzeyinde eğitim almak ve düzenli gelire sahip olmak gerekiyor. Çocuk ile yaş farkı en az 18 olan aileler il veya ilçe müdürlüklerine başvurabilir. Başvuruda, özgeçmiş sorularını doldurması, sabıka kaydı, devlet veya üniversite hastanesinden sağlık raporu, öğrenim belgesi, ikametgâhı isteniyor.

UYUM SAĞLAMASI GEREKİYOR

Müracaattan sonra ailenin referanslarıyla birlikte yaşadığı muhit, evi, şartlarının uygunluğu inceleniyor. Hepsi olumluysa komisyon kararıyla aileye çocuk verilmesi uygun görülüyor. Kurumda geçirilen uyum sürecinin ardından da çocuk aileye teslim ediliyor. Bakanlık aileye, 0-3 yaş çocukları için 350 lira, 4-5 yaşa 526 lira, 6-14 yaşa yaklaşık 620 lira, 15-18 yaş arası için de 684 lira destekleme ödemesi yapıyor

Koruyucu Ailede Hangi Çocuklara Bakılır?

Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuklar; öz ailesi bulunan, öz ailesince bir süre için bakılamayan, çeşitli nedenlerle evlat edindirilme şansını tümüyle yitirmiş olan, kız ya da erkek, sağlıklı ya da özürlü tek ya da kardeş olup, durumunun koruyucu aile yanına yerleştirilmeye uygun olduğu sosyal çalışmacı tarafından belirlenmiş çocuklardır.

Bu yasal çerçevede, haklarında korunma kararı alınmış çocukların koruyucu aileler yanına yerleştirilmeleri için öz ailelerinden muvafakat alınması zorunluluğu yoktur. Bu çocuklar ailelerinden izin alınmaksızın uygun kuruluşlara ya da koruyucu aileler yanına yerleştirilebilmektedir.

Koruyucu Aile Kaç Çocuk Yetiştirebilir? 

Koruyucu aile yanına en fazla 3 çocuk, aynı anda yerleştirilebilir. Ancak, buna karâr verilirken özellikle çocuklarla bire bir ilişki kurulma konusu irdelenir.

İl Müdürlükleri ile yanına çocuk yerleştirilen koruyucu aile arasında, Kurumun ve koruyucu ailenin yükümlülüklerini içeren bir sözleşme imzalanır. Sözleşmenin Valilikçe onayından sonra çocuk bir tutanakla aileye teslim edilir.

Kişi ya da Ailelerin Koruyucu Aile Olmasına Nasıl Karar Verilir? 

...

- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olup,
- Türkiye’de sürekli ikamet eden,
- Okur yazar olan,
- Çocuğa kanunen bakmakla yükümlü öz anne- baba ya da vasi dışındaki herkes koruyucu aile olmak üzere İl Müdürlüklerine başvurulabilmektedir. Eşlerin birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Özellikle çocuğun yakın çevresinde olan akrabalar, komşular ya da aile dostları tercih edilmektedir.

Koruyucu aile olmak isteyen kişi bekar ise yerleştirilecek çocuğa diğer ebeveynin yoksunluğunu hissettirmeyecek akraba ilişkilerine sahip olması konusu değerlendirilmektedir.

Başvuru sırasında ilgili Sosyal Çalılşmacı tarafından Koruyucu Aile Hizmetinin esasları, işleyişi ve aileye yerleştirilecek çocukların özellikleri hakkında bilgi verilmektedir.

Üçüncü aşamada, verilen bilgiler ışığında koruyucu aile olmaya kesin karar verilirse, Sosyal Çalışmacı tarafından evde, işyerinde, başvuran ailenin çocuklarıyla vb. bir dizi görüşmeler yapılmaktadır. Bu görüşmelerde amaç ailenin ve çevresinin yerleştirilecek çocuğa her açıdan uygun olup olmadığının belirlenmesidir. Bu bağlamda, koruyucu aile başvurusu kabul edilenler hakkında çevre ve ekonomik koşulları, yaşları, kişilik özellikleri, evlilik ve sosyal ilişkiler, çocuk yetiştirme konusunda tutum ve davranışları, diğer aile üyelerinin bu konudaki düşünceleri ve çocuk ile koruyucu aile ilişkileri açısından önem taşıyan benzeri hususlar dikkate alınarak yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilere ilişkin sosyal inceleme raporu hazırlanmaktadır.

Koruyucu Aile Adaylarının Hazırlaması Gereken Belgeler 

• Fotoğraf
• Nüfus cüzdanı örneği
• Evliler için evlenme cüzdanı örneği
• İkametgah belgesi
• İş ve gelir durumunu gösteren onaylı belge ,
• Adli sicil raporu
• Koruyucu aile olacak kişilerin çocuğun bakımını, psiko-sosyal gelişimini ve eğitimini etkileyecek ya da çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösterir rapor (Sosyal Çalışmacı gerekli gördüğü hallerde kişinin sağlığına, süreğen hastalığına veya bağımlılığına ilişkin ayrıntılı rapor da isteyebilir).

Koruyucu Ailelerin Yükümlülükleri Nelerdir? 

• Yanına yerleştirilen çocuğun öncelikle fiziksel ve psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı olabilmesi için gerekli koşulları sağlamak,

• Çocuğun yeteneklerinin ve becerisinin elverdiği ölçüde öncelikle eğitim ve öğretimi ya da iyi bir meslek sahibi edindirilmesi için gerekli çabayı göstermek,

• Çocuğun varsa öz ailesi ve akrabaları ile uygun görülen şekil ve zamanda görüşmesini sağlamak,

• Koruyucu aileye ve yerleştirilen çocuklara ilişkin olarak mesleki çalışmaları yürüten sosyal çalışmacıya gerekli koşulları hazırlamak,
• Adres ve ikametgah değişikliklerini bu değişiklik gerçekleşmeden önce İl Müdürlüğü’ne bildirmek,

• Görev veya tatil amacı ile çocukla birlikte yurt dışına gidilmek istenmesi durumunda, çocuğun veli ya da vasisinin izni gerektiğinden, yasal işlemlerin tamamlanmasına yetecek süre göz önüne alınarak, en kısa sürede durumu İl Müdürlüğüne bildirmek,
Koruyucu ailelerin yükümlülükleridir.

Bir önceki makalemiz olan Gayri Nizami Harp Tekniği Değil Bir Gerçek: Un iyi bir Patlayıcıdır başlıklı makalemizde gayri nizami harp, İlginç Bilgiler ve un bombası hakkında bilgiler verilmektedir.

Nasıl Buldular: koruyucu aile hakkında bilgikoruyucu aile nasıl olunurinternetten koruyucu aile nasıl olunurkoruyucu aile nasıl olunur İstanbulkoruyucu aileler nasıl olunurkoruyucu ailenin yasal yükümlülükleri nelerdiryetiştirme yurtlarından bir çocuğa nasıl koruyucu aile olunur

Koruyucu Aile Nedir, Nasıl Olunur, Şartları Nelerdir SerdarHan tarafından 29 Nisan 2013 tarihinde , Hukuk Bilgisi kategorisine eklenmiştir.
Sponsor Bağlantı
    yeni 10
Benzer Konular
Koruyucu Aile Nedir, Nasıl Olunur, Şartları Nelerdir isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.

Facebook Grubumuza Katılın!