-----Sponsorlu Bağlantılar-----
-

Lozan Barış Antlaşması’nın Maddeleri Sonuçları ve Önemi


----- Sponsorlu Bağlantılar-----

---- Sponsorlu Bağlantılar ---

Lozan Barış Antlaşmasının Maddeleri

Türk Kurtuluş savaşından sonra T .B.M.M. hükümetiyle itilaf devletleri (İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan) arasında yapılan antlaşma (24 temmuz 1923). Kurtuluş savaşını başarıya ulaştıran Mustafa Kemal Paşa’nın başında bulunduğu T.B.M.M. hükümetiyle itilaf devletleri arasında önce (Mudanya) mütarekesi imzalandı (11 ekim 1922). Buna göre, kısa bir süre sonra barış yapılması gerekliydi. itilaf devletleri, barış görüşmelerine T.B.M.M. hükümetiyle Osmanlı hükümetini davet ettiler. Bu durum T.B.M.M. HÜKÜMETİ tarafından olumlu karşılandı. Yapılan toplantıda Ankara hükümeti, Osmanlı hükümetiyle ilişkisi bulunmadığını ve Türkiye’yi yalnız Ankara hükümetinin temsil edebileceğini, aksi halde toplantıya katılmayacağını itilaf hükümetlerine bildirdi.
a) Sınırlarla ilgili maddeler:
1. Trakya’da Yunanistan ile olan sınır, Mudanya Ateşkes Anlaşması’nda belirlenen şekliyle kabul edildi.

2. Suriye sınırı Ankara Antlaşması’nda belirlenen şekliyle kabul edildi.
Yorum:
Böylece Lozan antlaşmasında Hatay sınırlarımız dışında kalmıştır.Fakat 1936’dan sonra Hatay ile ilgili görüşmeler yeniden başlamış,1939’da ise Hatay’ın Türkiye’ye bağlanması sağlanmıştır.

3. Irak sınırının Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak ikili görüşmelerle belirlenmesi kararlaştırıldı.
Yorum:
Lozan antlaşmasında belirlenemeyen tek sınır Irak sınırı olmuştur.

4. Irak sınırı 1926’da yapılan Ankara Antlaşması ile çizildi.

b) Boğazlarla ilgili maddeler
1. Barış zamanında savaş gemileri hariç bütün gemiler Boğazlardan serbestçe geçebilecekti. Savaş zamanında ise Türkiye Boğazlar üzerinde istediği gibi davranma hakkına sahip olacaktı.

2. Boğazların her iki tarafı askerden arındırılacaktı.

3. Boğazların yönetimi başkanı Türk olan uluslar arası “Boğazlar Komisyonu”na bırakılacaktı.
Yorum:
1841 Londra Boğazlar sözleşmesinden itibaren Avrupalı devletlerin de söz hakkı kazandığı Boğazlar sorunu böylece netleşmiştir. Boğazlar Komisyonunun varlığı Türkiye’nin bağımsızlığına ve hakimiyetine gölge düşürmüştür. Boğazların silahsızlandırılması güvenlik sorunlarını ortaya çıkarmıştır. Bu durum II.Dünya Savaşı öncesinde Boğazların Almanya ve İtalya tarafından işgal edilme ihtimali ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Boğazlar konusu daha sonra tekrar gündeme getirilmiş 1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar sözleşmesiyle yeni bir düzenleme yapılmıştır.

c) Adalar ile ilgili madde
1. Bozcaada ve Gökçeada Türkiye’ye verildi. Balkan Savaşları sonunda kaybedilen adalardan Türk sınırına yakın olanlar, askersiz hale getirildi.

d) Kapitülasyonlar ile ilgili madde
1. Kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı.

e) Savaş Tazminatı ile ilgili madde
1. Yunanistan’ın savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı vermesi kararlaştırıldı.

f) Ermeni Devleti ile ilgili madde
1. Doğu Anadolu’da bir Ermeni devletinin kurulması fikrinden vazgeçildi. Bölgenin Türk toprağı olduğu kabul edildi.

g)Azınlıklar:
Azınlıkların ayrıcalıkları kaldırılmış Türk vatandaşlarına tanınan bütün haklardan eşit şekilde yararlanmaları sağlanmıştır.
Yorum:
Böylece Avrupalı devletlerin Türkiye’nin iç işlerine karışmaları önlenmiştir.

h) Nüfus Mübadelesi:
Türkiye’de İstanbul dışında yaşayan Rumların Yunanistan’a gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Buna karşılık Yunanistan’da batı Trakya dışında yaşayan Türklerin ise Türkiye’ye gönderilmesi kararı alınmıştır.

Yorum:
Böylece İstanbul’daki Rumların ve Batı Trakya’daki Türklerin yasal hakları da korunmuştur.Türkiye’de azınlık sorunlarının kesin olarak çözümlenmesi amaçlanmıştır. Fakat Yunanistan İstanbul’da daha fazla Rum bırakmak istediği için farklı uygulamalar gerçekleştirmiş bu nedenle bu konu yeniden sorun olmuştur.

ı) Yabancı Okullar
Türkiye’de Yabancı okulların öğreniminin Türk Hükümeti tarafından düzenlenmesi ve buna saygılı olunması kararlaştırılmıştır.

Yorum:
Böylece eğitimde birlik ve eşitlik sağlanması amaçlanmış bu okullardaki eğitim kontrol altına alınarak dini ve siyasi içerikli eğitim yapmaları engellenmiştir. Bu konu daha sonra Fransız ve Vatikan ile Türkiye arasında tekrar sorun haline gelmiştir.

i) İstanbul’un Durumu:
Lozan antlaşmasının TBMM tarafından onaylanmasından altı hafta sonra İtilaf Devletlerinin ordularının İstanbul’u boşaltmaları kabul edilmiştir.

Yorum:
Bu karara uyan İtilaf Devletleri kuvvetleri 6 Ekim 1923’te İstanbul’u terk etmişlerdir.

j) Patrikhane:
Dünya’daki bütün Ortodoksların dini merkezi konumundaki Patrikhanenin siyasi yetkilerden arındırılması kaydıyla İstanbul’da kalması kararlaştırılmıştır.

k) Dış Borçlar:
Osmanlı Devletinin 1854’ten beri almış olduğu dış borçlar I.Dünya Savaşı sonunda ödenemez hale gelmiştir.TBMM Heyeti bu borçların bir kısmını ödemeyi kabul etmiştir.Bu borçlar Osmanlı devletinden ayrılmış olan devletler arasında paylaşıldıktan sonra Türkiye’nin payına kalan borçların taksitler halinde Türk Lirası veya Fransız Frangı olarak ödenmesine karar verilmiştir. Böylece Düyun-u Umumiye İdaresi yani Genel Borçlar Yönetimi’de kaldırılmıştır.

Yorum:
Bu konu Lozan antlaşmasından sonra özellikle Fransa ile Türkiye arasında problem olmuş fakat sorun yine Türkiye’nin istediği şekilde çözümlenmiştir.
Borçların Osmanlı Devletinden ayrılan devletler arasında paylaştırılması Türkiye’yi daha büyük bir borç ödeme yükünden kurtarmıştır. Dış borçlar idaresinin kaldırılması Osmanlı ekonomisinin bağımsızlığını kazanmasında önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Lozan Antlaşmasının Önemi Hakkında Bilgi

1 Türkiye uluslar arası ilişkilerde eşit şartlarda temsil edilmiştir.
2 Osmanlı Devleti uluslar arası sahada hukuken sona ermiştir.
3 Misak ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir.
4 Asırlarca Avrupalıların peşinde koştukları “Şark Meselesi”(Türkleri Anadolu’dan ve Avrupa’dan atmak projesi) iflas etmiştir.
5 Ermeni ve Rum iddiaları ortadan kalkmıştır.
6 Türk dış politikasın esasları belirlenmiştir.
7 Kapitülasyonlar kaldırılarak ekonomik bağımsızlık sağlanmıştır.
8 Lozan’dan sonra batılı ülkelerle ilişkiler yumuşamaya başlamıştır.
9 Türk milletini adeta esir eden Mondros ve Sevr antlaşmaları geçersiz kılınmıştır.
10 Bağımsızlık mücadelesi veren pek çok devlete ışık tutmuştur.
11 Geçerliliği günümüze kadar süren yüzyılımızın en uzun süreli barış antlaşmasıdır.
12 Siyasi,sosyal,hukuki ve kültürel alanda yapılacak İnkılaplar için uygun ortam oluşturmuştur.
13 I.Dünya savaşını sona erdiren son barış antlaşmasıdır

Lozan Antlaşmasının Sonuçları Nelerdir

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)
Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçları ile Lozan Barış Antlaşması sonucunda, lehimize ve aleyhimize çözüme kavuşturulan konular hakkında bilgiler.

Lozan Barış Antlaşması sonucunda lehimize çözümlenen konular

– Kapitülasyonlar: Her türlü kapitülasyonlar kaldırılmış böylece ekonomik bağımsızlığın kazanılması yönünde önemli bir adım atılmıştır.
– Savaş Tazminatı: Türkiye hiçbir devlete savaş tazminatı ödememiştir. Buna rağmen Yunanistan verdiği zararın karşılığı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye vermiştir.
– Azınlıklar: Azınlıklar konusunda ödün verilmemiştir
– İstanbul’un İtilaf devletlerince boşaltılması

Ayrıca, aleyhimize çözümlenmesine rağmen 1936’da Boğazlar, 1939’da Hatay sorunu Misak-ı Milli’ye uygun şekilde sonradan lehimize olacak şekilde çözüme kavuşturulmuştur.

Lozan Barış Antlaşması sonucunda aleyhimize çözümlenen konular

– Batı Trakya
– Oniki Ada bir daha alınamamıştır
– Patrikhanenin İstanbul’dan taşınması kabul edilmemiştir
– Osmanlı borçları

Lozan Barış Antlaşması hakkında önemli kısa bilgiler

Lozan Barış Antlaşması’nda çözüme kavuşturulamayan tek konu Musul meselesi’dir. Çözüme kavuşturulamayan bu mesele sebebiyle Irak sınırı çizilememiştir.

Yunanistan savaş suçlusu ilan edilmiştir.

TBMM boğazlar konusunda taviz vermiştir.

Lozan Antlaşması II.TBMM döneminde onaylanmıştır.


Etiketler:lozan barış antlaşmasında boğazlarla ilgili alınan karar nedir,lozan barış antlaşmasında kimler vardı ,lozan barış antlaşmasındaki sınırlar,lozan barış antlaşmasının gizli maddeleri,lozan barış antlaşmasının maddeleri,lozan barış antlaşmasının maddeleri ,lozan barış antlaşmasının maddeleri ve yorumları,lozan barış antlaşmasının önemli maddeleri

Bir önceki makalemiz olan Sisli Havalarda Nasıl Araba Kullanmalıyız başlıklı makalemizde Pratik Bilgiler, püf noktaları ve sisli havada araba nasıl sürülmeli hakkında bilgiler verilmektedir.

Alternatif Başlıklar : lozan barış antlaşmasının maddeleri nelerdirlozan barış antlaşması maddelerilozan barış antlaşmasının sonuçları nelerdirlozan barış antlaşması önemi ve sonuclarılozan barış antlaşması maddeleri nelerdirlozan antlaşmasının sonuçları nelerdirlozan barış antlaşmasının önemi ve sonuçlarılozan barış antlaşması maddeleri ve önemilozan barış antlaşmasının en önemli maddeleri nelerdir (kısaca)lozan barış antlaşmasının maddeleri ve önemi

Lozan Barış Antlaşması’nın Maddeleri Sonuçları ve Önemi SerdarHan tarafından 27 Şubat 2011 tarihinde , Tarih-Türk Tarihi kategorisine eklenmiştir.

------ Sponsorlu Bağlantılar ------
    yeni 10
Benzer Konular
Lozan Barış Antlaşması’nın Maddeleri Sonuçları ve Önemi isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim