Satır Sonuna Sığmayan Sözcükler Nasıl Yazılır?Yazımı Nasıl OlurSATIR SONUNA SIĞMAYAN SÖZCÜKLERİN YAZIMI NASIL OLUR
Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı Nasıl Olur ve Satır Sonuna Sığmayan sözcükleri Nasıl yazabiliriz. Sınavlara Hazırlanan Kardeşlerimizi aydınlatmak için hazırladığımız yeni yazımızda bu sorunun yanıtını bulabilirsiniz.
Yanlış yazım                                            Doğru yazım

 • Yarın size gelmek istiyor-                           Yarın size gelmek istiyo-
  um.                                                        rum.
 • En çok sevdiğim çiçek hanım-                   En çok sevdiğim çiçek hanı-
  elidir.                                                   melidir.
 • Dün beni evden arayan Ahmet’-                Dün beni evden arayan Ahmet’
  miş.                                                     miş.
 • Senin geldiğini dün Ali-                           Senin geldiğini dün Ali’
  ye söyledim.                                          ye söyledim.
 • İki gün önce, orada seni-                         İki gün önce, orada seni
  de görmüşler.                                        de görmüşler.
 • Bunları sana söyleyen Ali’                          Bunları sana söyleyen Ali
  miydi?                                                    miydi?
 • Gel de birlikte gidelim o-                         Gel de birlikte gidelim
  raya.                                                     oraya.
 • En sevdiğim yapıtı “Yaban”‘                        En sevdiğim yapıtı “Yaban”
  dır.                                                       dır.

Açıklama:

 • 1. örnekte sözcük hecelerine yanlış ayrılmış, yani hece bölünmüştür.
 • 2. örnekte sözcük yine hecelerine yanlış ayrılmıştır. Bileşik sözcükler hecelerine, basit ya da türemiş sözcükler gibi ayrılır. Hanımeli, aslanağzı, Kırklareli… gibi aralarında ulama bulunan sözcüklerin heceler¬ine ayrımında ulama da dikkate alınır:  ha – nı – me – li, as – la – nağ – zı, Kırk – la – re- li… gibi.
 • 3. örnekte özel adların sonlarındaki ekler satır sonuna sığmazsa kesme imiyle kısa çizgi bir arada kullanılamaz. Kısa çizgi, “eğer ek satır sonuna sığsaydı sözcüğe bitişik olarak yazılırdı” anlamı içerir. Oysa bu ek kesme imiyle ayrılmak zorundadır.
 • 4. örnekteki yanlış da 3.örnekteki gibidir.
 • 5. örnekte satır sonuna sığmayan “de” ek değil; bağlaçtır. Bir sözcük olduğu için kısa çizgiyle ayrılamaz.
 • 6. örnekteki “mi” soru eki her zaman ayrı yazılan bir ek olduğundan bu da kesme imiyle ayrılamaz.
 • 7. örnekte satır sonunda tek sesli bırakılmıştır. Bir sözcük satır sonuna sığmazsa yer kazanmak amacıyla hecelerine ayrılır. Oysa tek sesliyle yer kazanmak olamaz.
 • 8. örnekte tırnak içine alınmış bir sözcük var. Tırnak, kesme iminin de görevini üstleniyor. Bu nedenle kesme imi kullanılamaz


Satır Sonuna Sığmayan Sözcükler Nasıl Yazılır?Yazımı Nasıl Olur SerdarHan tarafından 22 Şubat 2011 tarihinde , Egitim - Dersler - Taban Puanlar kategorisine eklenmiştir.

  yeni 10
Benzer Konular
Satır Sonuna Sığmayan Sözcükler Nasıl Yazılır?Yazımı Nasıl Olur isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.