Atatürk Sözleri (Anlamlı ve Özlü Sözler)

Atatürk’ün Sözleri Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz. Adımlarını, attığımız uygarlık ve yenilik adımlarına uydurmak istemeyenler ne tâlihsizdirler! Bu gibiler, hâlâ milleti aldatacaklarını ümit ediyorlarsa bu ümitleri, kendilerinin zarara uğramalarından başka bir sonuç vermeyeceğine şimdiden emin olabilirler. Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlar... DEVAMINI OKUYUN >>

By SerdarHan on 15 Nisan 2011 | Eğitim | A comment?

Çiçek motifini işleyen şiirlerin derlenmesi incelenmesi

Çiçek motifini işleyen şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi Edebiyat ödev konularından olan Çiçek motifini işleyen şiirlerin derlenmesi incelenmesi konusunda sizlere yararlı olabilecek bir paylaşım sunmak istedik.Tacikistanda Bir çiçeğin anlatılışı konulu paylaşımı size sunuyoruz. Her çiçeğin bir hikâyesi var mutlaka. Çiçek motifi, bütün çağlarda şiir dünyasının vazgeçilmez unsuru olarak yerini almıştır. Bizim klasik şiirimiz, biraz da güller şiiridir denilse yeridir. Gül motifi, sadece bizim şiirimizin değil, Şark şiirinin de en temel motifi olarak hep ön planda yer almıştır. Gül, bazen güçlü bir benzetme unsuru olarak sevgilinin yan... DEVAMINI OKUYUN >>

By SerdarHan on 30 Mart 2011 | Eğitim | 1 comment

Yunus Emre Kimdir Şiirleri Hayatı Eserleri

Yunus Emre’nin Hayatı Yunus Emre Bir büyük türk bilgesi, şairi, Tasavvuf insanı. İnsanlara yön veren fikirleriyle bir büyük üstad. Sizlere Yunus’un hoşgörüsünü ve insan sevgisini eserlerini anlatmak istersek bunun gibi onlarca konu hazırlamamız gerekiyor ancak biz kısa bir özet ile size yardımcı olmak istedik. Yunus Emre Kimdir Özet Yunus Emre İsmail Hacının torunudur ve Karaman’da H:638/M:1240 yılında dünyaya gelmiştir. Doğum ve vefat tarihlerin tam olarak bilinmemekle birlikte bu tarihler tahmini olarak yazdığı kitap olan Risüaletünnushıyye’ den çıkarılmaktadır.Yunus Emre’nin dedesi İsmail Hacı Horasan’dan Anadolu’ya göç et... DEVAMINI OKUYUN >>

By SerdarHan on 11 Mart 2011 | Eğitim | A comment?
Etiketler:

Atatürk’ün Sosyal Bilimlere Verdiği Önem Nedir

ATATÜRK VE SOSYAL BİLİMLER Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Sosyal bilimlere verdiği önemi açıklamak sadece bir yazı ile yapılacak bir şey değil. Ancak Bilgi Yuvası olarak biz size bu konuyu kısa bir özet olarak hazırladık. Türk Milletini Her Alanda Değişim ve Yenileşim İçinde Büyük Bir devlet Yapan Ulu Önderimizi Saygı ile anıyoruz. Atatürk, sosyal Bilimlere çok önem vermiştir. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni çağın uygarlık seviyesine ulaştırmak için çalışmalar yapmıştır. Eğitime, bilime, teknolojiye, sanata, araştırmaya, öğrenmeye önem vermiştir. Atatürk döneminde; Türkiye’den, Avrupa ülkelerine,... DEVAMINI OKUYUN >>

By SerdarHan on 1 Mart 2011 | Eğitim | A comment?

Aristo (Aristoteles) kimdir Hayatı eserleri

ARİSTOTELESİN HAYATI VE ESERLERİ Aristoteles Yani Kısaca Aristo. Bir Filozof, Bir fikir adamı felsefi düşünceleri ile çağının ötesinde birisi..Eserleri ile insanlara yol gösteren Aristoteles hakkında bir paylaşım hazırlayarak sizlerin yararlanmasını istedik. ARİSTOTELES’İN HAYATI HAKKINDA BİLGİ[1] Aristoteles İÖ 384’de Khalkidiko Yarımadası’nın kuzeydoğu kıyısında günümüzde Stavro denilen küçük bir kent olan Stageira’da doğdu. Zaman zaman karakterinde Yunan olmayan bir yanın varlığını keşfetmek ve bunu da Yunanistan’ın kuzeyinde doğmuş olmasına bağlamak yönünde girişimler olmuştur[2]. Ancak Stageira, Andros ve Khalkis’ten it... DEVAMINI OKUYUN >>

By SerdarHan on | Eğitim | A comment?

Atatürkün eğitim ile ilgili söylediği özlü sözler nelerdir

Atatürkün eğitim ile ilgili söylediği sözler Merhaba Arkadaşlarım Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Eğitim Konusu İle ilgili olarak Söylemiş olduğu özlü sözleri bu konu başlığında bulabileceksiniz. 1923 tarihinde eğitim için; - Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır. 1927 tarihinde öğretmenler için; - Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutan bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.... DEVAMINI OKUYUN >>

Atatürk’ün eğitim ile ilgili sözleri

• Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. • İsterim ki, daima idealimi gençlere aşılayasınız ve daima korumak hususunda çalışasınız. (Şemsettin Günaltay, 1951 Olağanüstü Türk Dil Kurultayı) • İlk ve orta öğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi ve tekniği versin, fakat o kadar pratik bir tarzda versin ki çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkûm olmadığına emin olsun. (Gazi’nin Nutuklarından Alınmış Vecizeler, Muhit Mecmuası, No:32, 1931) • Devlet bünyesinde yüzyıllar boyu derin idari ihmallerin neden olduğu yararları iyileştirmede verilecek emeklerin en büyüğünü hiç kuşku yok ki irfan yolunda esirgememiz... DEVAMINI OKUYUN >>

Atatürk’ün eğitim ile ilgili sözleri

Atatürk’ün eğitim ile ilgili sözleri Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Eğitim ile ilgili olarak söylemiş olduğu sözleri sizler için bir araya getirdik umarım sizlere yol gösterecek ve faydalı olacaktır. • Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. • İsterim ki, daima idealimi gençlere aşılayasınız ve daima korumak hususunda çalışasınız. (Şemsettin Günaltay, 1951 Olağanüstü Türk Dil Kurultayı) • İlk ve orta öğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi ve tekniği versin, fakat o kadar pratik bir tarzda versin ki çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkûm olmadığına emin olsun. (Gazi’nin Nutuklarından... DEVAMINI OKUYUN >>

Atatürkün Türk Diline Verdiği Önem

ATATÜRK’ÜN TÜRK DİLİNE VERDİĞİ ÖNEM Sözlük, bir dilin temel malzemesini yani sözvarlığını toplayan ve koruyan bir hazinedir. Bir anlamda sözlükler, bir dilin iyi işlenmişliğinin göstergesidir, belgesidir. Kısacası bir dilin olgunluğu, iyi işlenmişliği ve zenginliği o dilin sözlüklerinde yansır. Bu noktada “söz varlığı” üzerinde de bir parça durmak istiyorum. Bu terim, Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük’ünde şöyle tanımlanmış: “Bir dildeki sözlerin bütünü, söz hazinesi,söz dağarcığı, vokabüler, kelime hazinesi.” Bir dildeki sözlerin bütünü, söz hazinesi veyasöz dağarcığı nedir? Onu da şöyle açıkl... DEVAMINI OKUYUN >>

Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri Nelerdir

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Eğitim ile ilgili olarak söylemiş olduğu sözleri sizin için bir araya getirdik. Yararlı olacağını umuyorum.. • Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. • İsterim ki, daima idealimi gençlere aşılayasınız ve daima korumak hususunda çalışasınız. (Şemsettin Günaltay, 1951 Olağanüstü Türk Dil Kurultayı) • İlk ve orta öğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi ve tekniği versin, fakat o kadar pratik bir tarzda versin ki çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkûm olmadığına emin olsun. (Gazi’nin Nutuklarından Alınmış Vecizeler, Muhit Mecmuası, No:32, 1931) • Devlet bünye... DEVAMINI OKUYUN >>