Sosyal Bilgiler 8. Sınıf Çalışma Kitabı Cevapları 2011-2012Sosyal Bilgiler 8. Sınıf Çalışma Kitabı Cevapları 2011-2012-2013 – Sosyal Bilgiler Çalışma Kitapları
8.Sınıf Öğrencisi Arkadaşlarımız İçin Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının yanıtlarını vermek istiyoruz. Yanıtlarımız Etutodasi. biz ve zevkli – forum sitesi ile diğer sitelerden alınarak derlenip hazınlanmıştır. Bu sitelerdede çalışma kitaplarına dair konuları bulabilirsiniz.

1 soru: Şemsi Efendi Okulu-Selanik1886
2 soru: Askeri Rüştiye-Selanik-1893
3 soru: Harp Akademisi-İstanbul-1902
4 soru: İstanbul Minber -1918

sayfa 17
mustafa kemalin askeri görevleri

Çanakkale Cephesi albay rütbesine yükseldi ve çeşitli madalyalar verildi
Kurtuluş Savaşı kurtuluş savaşını başlatıp türk millletini zafere ulaştırmıştır
31 Mart Olayı haraket ordusu istanbuldaki ayaklanmayı bastırarak düzeni sağladı
Trablusgarp mustafa k 1912 de italyanlara karşı büyük mücadele vermesi
Sakarya Meydan Savaşı başkumandanlık meydan muharebesini kazanmıştır
Gelibolu Kara Savşları arıburnu,conbayırı ve anafartalarda büyük başarılan kaznmıştır

1soru: trablusgarp savaşı,kafkasya savaşı,31 mart olayı,çanakkale savaşı ve kurtuluş savaşı
2 soru:çok istekli,zeki ilerigörüşlü olması büyük başarılar sağlamıştır

sayfa 19
1soru mustafa kemal idadide bazı fransız düşünrlerinin eserleriyle tanıştıbu düşünrlerin fikirleri üzerine arkadaşlarıyla tartışmalar yapmıştır
2soru:türk kültür ve tarihi ile ilgili okuduğu eserler sayesinde mustafa kemalin fikir hayatı şekillendi özellikle tarih bilinci bu dönemde oluşmaya başladı
3soruyu yapamadım
B’de sf 24ten yararlanabilirsin

sayfa 20
1soru:a)vatanseverliği:vatanı nı sevmesi onun savaşlarda başarılı olduğunu gösterir
b)cesareti:düşüncelerini cesaretle söylemesi onun açıksözlü olduğunu gösteriyor ve güzel konuşmalarıyla kısa zamanda tesiri altına altına alıyordu insanları
2 ve 3 soru kişisel ödev kendin yapabilirsin

sayfa 26
ingiltere=itilaf ham madde ve osmanlıyı paylaşma
fransa =itilaf ortadoğudaki topraklara göz dikiyorlar gayrimüslimlere göz dikiyorlar
almanya=ittifak ingiltere ve fıransanın alamadığı toprakları almak
avusturya-macaristan=ittifak ege denizlerine ulaşmak ve ruslara karşı rekabet içinde olmalarıdır
italya=itilaf daha önceden trablusgarpı almıştı ama amacı daha fazla toprak ele geçirmekti
3)yeni sömürgeler elde etmek ve dünyayı yeniden paylaşmak

sayfa 27
1Mustafa Kemal Paşa 20 ocak 1915te Tekirdağ’a tayin edildi MKemal böylece büyük savaşın başında maydos mıntıkasdı kumandanı olarak hizmete başladı
2MKemal Paşa’nın görüşleri kitaptaki görüşlerle anlam olarak çelişkilidir
3zaten verdim
4Vatan ve Millet sevgisi,ileri görüşlülüğü ve önder oluşu

sayfa 28
merhaba abicim nasılsın Beni sorasan ben çok iyim çanakkale cephesindeyim
Ben buraya askeri arabalarla geldimCephenin durumu çok iyi binlerce Türk askeri varKomutanlarımızda Çok iyi savaşın gidişatı iyi birden çok gemileri öldürdük Ben burda canımı türk askerine vermişim çokda iyim Kendine çok iyi bak ellerinden öpüyorum

sayfa 29
1soru
a:Boğazlardan geçip çarlık rusya’sına yardım etmek
b:İstanbul ve Anadolu arasındaki bağlantı kesilmiştirOsmanlı devletinin siyasi varlığını tehdit eder
2soru (5maddesi) sınırların korunması ve iç güvenligin saglanması dışında , osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir

3soru (7maddesi) itilaf devletleri güvenliklerini tedhit edecek bir durmun ortaya çıkması halinde herhangi bir staretejik yeri işgal etme hakkına sahip olacakdır

4(8):
a)osmanlı demir yollarında itilaf devletleri istifade edecekler ve osmanlı ticaret gemileri itilaf devletlerinin hizmetinde bulundurulacaktır

5soru (12maddesi) hükümet haberleşmesi dışında ,telsiz,telgraf ve kabloların denetimi , itilaf devletlerine geçecektir

O zamanlardaki tek iletişim aracı telsiz,telgraf itilaf devletleri bunlara el koyarak halkın iletişimine el koyuyor aslındaMesela İzmir işgal edildiğinde dışarıdan yardım çağıramayacaklar çünkü telsiz,telgraf denetim altında yada bunu dünyaya duyuramayacaklarHiçbir bölgenin birbirinden haberi olmayacak

İtilaf devletleri anlaşmaya direkt işgal maddesi koymayıp anlaşmanın imzalanmasını sağlamıştırBu madde oldukça ucu açık bir maddedirÇünkü hangi durumların kendi güvenliklerini tehdit edeceklerini belirtmemişlerİstedikleri zaman bir neden gösterip Osmanlı’ya saldırabilirlerOsmanlı işgale açık hale gelmiştir

itilaf devletleri saldırı yaptıklarında kendilerine direnecek Osmanlı ordusu olmamasını amaçlamışlardırOsmanlı saldırılara karşı askersiz(savunmasız) kalmıştır

30 sayfa

1 sorusunun cevabı =osmanlı devletini bölerek kendi devletini kurmak
2 sorusunun cevabı= tüm devletleri bir araya getirmek
sayfa 31

a)vatanın düşman elinde olduğu
b)beklentisi olmuş cemiyetlerin kurulduğu
c)” ” ” ”
biraz yardım edebildiysem ne mutlu bana

2 sorunun cevabı
a)düşmanın osmanlıyı kapışması
b)çaresizlik
c)cemiyetlerin kurulduğu

3sorunun cevabı
a)düşman basmış durumda
b)çaresizlik ve umut bekliyorlar
c)direniyorlar ve karşı koyuyorlar
4sorunun cevabı
a)bekliyorlar
b)çaresizler
c)direniyorlar

bu arada hani 1,2,3,4 ve şıklı olanlar şiirin her bölümde ana fikir nedir hangi olaydan bahsediliyor
anlatılan olaylardA TÜRK HALKININ durumu nasıl
olaylar karşısında türk halkı nasıl bir tutum sergiliyor
bu sorular yani şaşırma

şiirrin ana teması=osmanlının işgali
türk halkının işgale karşı duygu ve düşünceleri=çaresizlikle umut bekliyorlar
türk halkının işgale karşı faaliyetleri=milli cemiyetler kurmuşlar

SAYFA 32

1= vatan işgal altında
2=işgalin simgesi
3=devletin simgesi
4=askerin silahsız ve üzgün olması
5=düşmanların yurdun dört bir yanını sarması

33 sayfa
1soru : Batı Anadoluda devam eden direnişin son durumunu gözden geçirmek ve teşkilatlandırmayı tamamlayabilmek amacıyla Alaşehir Kongresi toplanmıştır
Balık Esiri bilmıyorum

sayfa 34

samsun:9ordu Müfettişi olarak görevlendirilmiştirrum çetelerinin bölgede faaliyetlerini kontrol altına almak için görevlendirilmiştir

Amasya: Amasya genelgesi yayınlanmıştır milli mücadelenin gerekçesi amacı ve yöntemi bu genelge ile kararlaştırılmıştır

Erzurum: Dogu vilayetlerinde Ermeni çetelerin (hınçak taşnak) yaptığı zararlı faaliyetleri engellemek amacıyla hazırlanan kongreye katılmıştırErzurum kongresi aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongre hüviveti kazanmıştır

Sivas: Sivas kongresi toplanmıştırerzurum kongresinde alınan kararlar aynen geçmiştir, cemiyetler tek çatı altında birleştirilmiştir,heyeti temsiliye yürütme organı görevi üstlenmiştir

sayfa 35

1 soru cevabı: yatacak yer, ekonomik sıkıntı, yeteri kadar yiyecek içecegin olmaması

2soru cevabı: halktan yardım alınmıştırosmanlı devletinin topladıgı vergilerin ankarada toplanmasına karar verilmiştirinsanlar yoksukluga gögüs germeyi ögrenmiştir

3soru cevabı: cesaretliliği, vatan severliliği, pes etmemesi, kararlı olması

4sorunun cevabı: daha çok çalışmamız gerektiğinipes etmememiz gerektiğini

sayfa 36
sayın meclis üyeleri
bezı arkadaşlar yoksulluğumuzu bahane ederak memlekerlerime dönmek zorunda kaldı ve gitttilerkimseyi zorla TBMM ye davet etmedimherkes karrında özgürdürben kutsal davaya inanmış biri olarak gitmeyeceğiminanaıyorumki yoksulluk bahane deyil tam tersi bizim çalışma azmimimizi artıracak bir unsuristerseniz hepiniz gidiniz ben ve mustafa kemal ,askerler kalacağızbir elimize türk bayrağını alır bir elimizede guru ve şerefi alır yola devam ederiztek kurşunumuz kalana dek vatanımızı savunuruzumarım vatanımızı ülkemizi bu sorunlardan kurtaracağız

sayfa 37

1sorunun cevabı: Askerler halk atatürk

2sorunun cevabı:bir isyandan çıktıkları için çoq üzüntülüler hüzünlüler oradaki kadın ise mustafa kemal’in konuşmalarından etkilenmiş ve hüzünlenmiştir

3sorunun cevabı:Mustafa Kemalin herşeye rağmen halkıyla ve kendisiyle gurur duyuyor , bayraga ve atatürk’e saygı duyuluyor

4sorunun cevabı: askerlere ve karşısındaki türk bayragına *** vermiştir

5sorunun cevabı: m kemal atatürk=Lider olması bayraga saygı duyulması ve bayragımızın bagımsızlıgımızı simge etmesi

6sorunun cevabı: orada duran kadın çünkü: kucagında çocuguyla beraber m kemal atatürk ü dinlemeye gelmiş olması

sayfa 38:
behçet bey: sevr antlaşmasının şartları çok ağırv e bu bizim yaşama hakkımızı resmen kısıtlamaktadır
joseph friday: sevr antlaşması gerçekten ağır bir antlaşma ama gücünü göstermek için gayet ideal
kara fatma: sevr antlaşması halkın yaşama hakkını elinden alacak şekilde düzenlenmiş ve savunmamız etkisiz hale getirilmeye çalışılmış
bozan ağa: sevr antlaşması ekonomiyi de etkiliyorSavaştan yeni çıkmış osmanlı devleti bunu kaldıramaz

44 SAYFA
SARIKAMIŞ
Sarıkamış Harekatı, her türlü imkansızlıklar içinde kırık bir ümidi gerçekleştirmeye yönelen ama sonu hazinle biten bir felakettir Sarıkamış/Beyaz Hüzün, tarihimizdeki bu hazin harekatın nasıl gerçekleştiğini anlatmak, askerimizin hem tabiatla, hem de Ruslarla olan mücadelelerini gözler önüne sermek ve Sarıkamış şehitlerinin hatırlanmasını sağlamak amacıyla kaleme almıştır Bu kitap; okurları tarihin acılarla dolu bir sayfasına, bütün olanaksızlıklara ve karakışa rağmen Osmanlı askerinin vatanını korumak için inançla ve azimle verdiği mücadeleye tanıklığa davet eden bir hüznün hikayesidir
1914-1915 sarıkamış harekatı bir dram degil kahramanlık destanıdır
CEVAPLARI
1 2006 Subat ayında İSMAİL BİLGİN
2 VARDIR;Çanakkale’ye gidenler,Gelibolu,Çanakkalenin isimsiz kahramanları, kurtulusa kosanlar
3
4 eserebir kahraman daha ilave etmek isteseydim MKemal Paşa olurdu
5 kurtulus Şavası,1 Dünya savası,trablusgarp vb

SAYFA 45
soru 1)cvp=Iinönü savaşından sonra yazılmıştır
soru 2)cvp=öyle görünüyor ki artık bagımsız olacagız
3)cvp=bau savaşın komutanı mustafa kemal paşadır
4)bahsedilen düşman yunanlılardır
5)cvp=biLmioRum yapamadım
6)cvp=bu savaştan sonra londro konferansı gerçekleşmiştir
7):S
8)cvp=düşmanın amacı batı anadoluyu hakimiyeti altına almaktıR yaRdımıımım dokuMduysa bi teşekkR yeteR:P

sayfa 46

1-Birinci kıta,birinci ve ikinci mısra
2-yurdumuzun tüten en son ocaga kadar bayrağın dalgalanması
3-senin için dökülen kanları helal olması için gül
4-birinci kıta, 3ve 4 üncü mısra

sayfa 47
Hamdullah Suphi , (d 1885 İstanbul, Osmanlı Devleti – ö 10 Haziran 1966 İstanbul, Türkiye), Çerkez asıllı Türk edebiyatçı, yazar, milletvekili, siyasetçi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk dönemlerinde büyükelçilik görevinde de bulunmuştur

Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında Meclis’te yaptığı coşkulu konuşmalarıyla tanınan siyaset adamı ve yazar Hamdullah Suphi Tanrıöver, Tanzimat Dönemi bilim ve siyaset adamlarından Abdüllatif Suphi Paşa’nın oğluydu Orta öğrenimini Mekteb-i Sultani’de (Galatasaray Lisesi) tamamladı ve meslek olarak öğretmenliği seçti Ayasofya Rüşdiyesi’nde hitabet ve Fransızca, Darülmuallimin’de edebiyat, Darülfünun’da Türk-İslam sanatı dersleri verdi İlk şiirini amcası Samipaşazade Sezai’nin Paris’te çıkardığı ‘Şura-yı Ümmet’ gazetesinde yayımladı (1902) 1909’da Fecr-i Ati topluluğuna katıldı 1911’de bu topluluktan ayrılarak Genç Kalemler çevresinde gelişen Milli Edebiyat Akımı’na bağlandı 1912’de milliyetçilik akımının İstanbul’daki merkezi olan Türk Ocağı’na girdi ve başkan oldu

İstanbul’daki işgalci güçlere karşı düzenlenen açık hava toplantılarında, daha sonra TBMM’de ve Kurtuluş Savaşı yıllarında hitabetin etkili örnekleri olarak gösterilen konuşmalar yaptı ve güçlü bir hatip olarak tanındıSon Osmanlı Meclis-i Mebusanı (1920) Antalya üyesi olarak seçilmiştir TBMM ilk döneminde Antalya, 1923’te İstanbul milletvekili olarak TBMM’de bulundu 1920 ve 1925 yıllarında iki kez Milli Eğitim Bakanı oldu 1927’de yeniden İstanbul milletvekili seçildi ve 1935’te Bükreş Büyükelçiliği’ne atandı ?te İçel ve 1946’da İstanbul milletvekili olarak yeniden Meclis’e girdi 1950 seçimlerinde Demokrat Parti (DP) listesinden bağımsız Manisa milletvekili, 1954’te yine DP’den İstanbul milletvekili seçildi 1957’de Hürriyet Partisi adayı olarak katıldığı seçimleri yitirdi ve 1966’da ölümüne kadar Türk Ocakları Merkez Heyeti’nin başkanlığını yürüttü

Kültür ve siyaset hayatının renkli simalarından ve coşkulu hatiplerinden biri olan Hamdullah Suphi Tanrıöver’in konuşmalarından seçmeler ‘Dağ Yolu’ (1928-1931), yazıları da ‘Günebakan’ (1929) isimli kitaplarda toplandı

Sayfa 48:

1 Mudanya kralı ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için başkomutanlığın kendine verdiği yetkiyi kullanarak Tekalif-i Milliye emirlerini yaymıştır

2 Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için istemiştir

3Askerlerin ihtiyaçlarını, cephanenin ihtiyaçlarını karşılamak için bu malzemeleri istemiştir

4 [buraya anlamını bilmediklerinizi yazın]

Sayfa 49:

6 Askerlerimiz aç kalmaması için askeri yemek yapılır

7 Her an savaş çıkmasından korkuyorlar ve olası ihtimallere karşı bulunduruyorlar

8 Düşmanlara karşı kendi canını ortaya koyan askerlerimizden kalmıştır

9 ORDUMUZ BU USTALAR SAYESİNDE SİLAH ELDE ETMİŞVE TAMİR İŞLERİNİ YAPTIRMIŞ OLABİLİR

10 BAZI TAŞITLAR HAYVAN GÜCÜYLE ÇALIŞTIGI İÇİN HAYVANLARA AT KONULMUŞ OLABİLİR

11 BEN BU DÖNEMDE HALKA CEPHELERİN DURUMUNU ANLATIR KENDİ KENDİME YARDIM EDERDİM

sayfa 53
1mustafa kemal paşa yukarıdaki sözüyle telgrafı kazım-ı karabekire çekmiştir
2yukarıdaki sözüyle tekaluf-i miliyi anlatmıştır
3Atatürk’e TBMM görevi 1920 tarihinde verilmiştir
4sakarya savaşını vermiş olduğu emir ya istiklal ya ölüm emridir
5 bunu da sen yap yardım edebildiysem bi tşk etmen yeterli

Sayfa 54:

2
15 Mayıs 1919’dan 9 Eylül 1922 tarihine kadar süren Kurtuluş Savaşı’nda cephede veya cephe gerisinde kahramanlık ve fedakarlık gösterenlere İstiklal Madalyası verilmiştir
20 Kasım 1920’den itibaren 1926 yılına kadar, milletvekili, kuvay-ı milliyeci, PTT memuru, mülk-i amir ve askerlerden oluşan toplam 6920 kişi TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir 1968’de 1005 sayılı yasanın (1 Mart 1968 tarihi itibariyle) kabulüne kadar geçen 47 yıl içinde 17557’si subay-astsubay ve 77704’ü erbaş ve er olmak üzere toplam 95261 kişiye “İstiklal Madalyası” verilmiştir
30 Ocak 1929 gün ve 3579 sayılı kanun gereğince; Kurtuluş Savaşı’nda milli orduda görev alan alay sancaklarına da birer İstiklal Madalyası verilmiştir
Türkiye’de ayrıca İstiklal Madalyası sahibi iki şehir bulunmaktadır Bunlar Kahramanmaraş ve İnebolu’dur
Kahramanmaraş, 21 Ocak 1920 – 11 Şubat 1920 arasında kurtuluş mücadelesi vererek şehri Fransız işgalinden kurtaran halkın kahramanlığı nedeniyle 5 Nisan 1925’te kırmızı şeritli istiklal madalyası ile ödüllendirildi Kurtuluş Savaşı sonrasında Meclis’ten gelen şehirde Kurtuluş Savaşı’na katılanların bildirilmesi şeklindeki yazı üzerine toplanan şehrin ileri gelenlerinin “Maraş’ta Milli Mücadele’ye katılmayan tek bir fert bile yoktur” cevabı üzerine TBMM, madalyayı fertlere değil bütün şehir halkına verme kararı almıştır 1925’ten beri 12 Şubat’ta gerçekleşen törenlerde şehrin İstiklal Madalyası bayrağa törenle takılarak bu olay canlandırırlı
İnebolu ise 9 Nisan 1924 tarihli TBMM kararıyla İnebolulu kayıkçıların gayretleri ve başarıları nedeniyle beyaz şeritli istiklal madalyası ile ödüllendirilmiştir Madalya, İnebolu Belediyesi’nde muhafaza edilmektedir Her yıl 9 Haziran’da tören alanında istiklal madalyası ile birlikte verilen berat açılıp okunur
İstiklal Madalyası, madalya sahibinin ölümü üzerine; varsa erkek oğullarından en büyüğüne, erkek oğlu yoksa kız çocuklarından en büyüğüne, kız çocuğu da yoksa babasına, o da yoksa annesine, o da yoksa karısına miras yoluyla intikal eder

Sayfa 55

A4-2
B8-8-2-9
C5-4-2
Ç5-1-2-6
D1-2-4-c
E3-2-8
F3-1-8

61SAYFA: A)Bölümü

Soru 1-Esas olarak millete mevcut olduğundan,milleti oluşturan fertlerin herbirine değil,milletin bütününe ait olduğu ve parçalanamaz,bölünmez olduğundan

Soru 2-Millete ait olan egemenlik başkasına mâl edilemez,devredilemeyeceği ve geçerliliği yitirmemesi içinEğer iki kişilik olursa anlaşmazlık çıkar

Soru 3-Kişi egemenliği olursa halk ezilir ve burda saltanata benzetiliyorAma millet egemenliği olursa halk gayet demokratik bir şekilde yaşar

Soru 4-Bütünümüze hitap ettiği ve milli olduğu için parçalanamaz ve bölünemez

Soru 5-Teşkilatımızda milli güçleri etken ve milli iradenin egemen olması esas kabul edilmiştir

B)Bölümü
Saltanat:Kişi Egemenliği
Meşrutiyet:Kişi Egemenliği-Meclis-Seçim
Cumhuriyet:Meclis-Seçim-Partiler-Milli Egemenlik-Kişi Hak ve Özgürlüklerine saygı-Anayasa

62SAYFA: 1BOŞLUK

Çünkü:Sevr antlaşmasında bağımsız ve özgür olmayan bir millet olarak ön plana çıkmamız bekleniyorFakat hiçbir millet bağımsız yaşamaya boyun eğemezTıpkı kürtlerin yaptığı gibi

2BOŞLUK

Lozan antlaşmalarında sevrde olduğu gibi bir tepki altında bir tehdit altında değildiLozan antlaşmasında ülke topraklarımız dahil kazanılmıştır

63SAYFA:

Kalkınma Planları:
1930 Göktürk’te modern türk donanması temaları alındı

Sanayi:
1927 Sanayi-i Teşvik Kanunları çıkarıldı
1934 Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı uygulamaya koyuldu
1935 Modern Etkik Arama Enstitüsü kuruldu

Bankacılık:
1924 TC Ziraat Bankası kuruldu

Tarım:
1903 Ulusal Sesler Fabrikası açıldı

Savunma Sanayi:
1930 Ankara’da sanayi kongresi toplandı

64SAYFA:

1TİK ‘de alınan kararlar daha sonra ekonomi ile ilgili yapılacak çalışmalara temel teşkil etmiştir

2 Bir toplantı ile herkese tasarrufun önemi bildirilebilir ya da afişlerle

3 Bu size ait bir soru (:

4 İlk önce olur olmaz şeylere para harcamamak,Lüzumsuz ise söndür sözü ile ışıkları gece gündüz açık bırakmamak

5 Su, Petrol, Doğal gaz

6 HEm ülkemize hem geleceğimize katkı sağlamış oluruz

7 TASARRUF ET ÇOCUĞUNUN GELECEĞİ KURTULSUN (:

8 Gösteriler yapabilir veya daha iyi açıklamak için tiyatroya çevirilebilir

65SAYFA:A)Bölümü

Ankara’nın başkent oluşunu etkileyen nedenler hep aynı yerde buluşmuşlar ve Ankara yönünde bir kuvvet oluşturmuşlardırKısaca;1)Ank ara’nın jeolojik stratejik ve coğrafi konumu2)Ankara’da oluşan Kuvay-i Milliye ruhu3)İstanbul’un siyasi ve toplumsal çevresine karşı duyulan güvensizlik

B)Bölümü

1 “tozlu ve sisli bir hava, yer yer toz hortumları havaya yükselip hava boğuklaşıyor

2 Bir gün gelecek şu çorak tarlalar, yeşil ağaçların çevrildiği villaların arasından uzanan yeşil sahalar asfaltlara dönüşecek Hem bunu hepimiz göreceğiz

3Türk’ün imkansızı imkan haline getirin kudretini Dünya’ya imkan haline getirmesi için

4 Türk milletinin tutum ve tasarrufu ile kurulmuştur

66SAYFA

DEMOKRATİK CUMHURİYET

Cumhuriyet,halkın oyları ile seçtiği millet vekilleri ve onlardan oluşan hükümet tarafından yönetildiği bir yönetim şeklidir Bu sistemde insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü esastır
Demokrasi ise, halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir İnsan hak ve hürriyetlerine saygı duyulan, kişilerin din, vicdan ve ibadet özgürlüklerinin kanunlarla teminat altına alındığı, toplumun kendi yöneticilerini kendi oyları ile belirlediği bir sistemdir Demokraside siyasi ve hukuki eşitlik esastır
Cumhuriyetçilik fikri Avrupa’da aydınlanma ile birlikte güç kazanmaya başladı Bundan önce ise egemenlik papa ile kral arasında paylaşılmıştı Halkın karar alma yetkisi veya siyasal bir katılımı kesinlikle yoktu
Tabi Avrupa bu duruma gelinceye kadar çok büyük bir bedel ödedi 1789 Fransız ihtilali ile Avrupa’da cumhuriyet fikri büyük bir çığ gibi büyüdü Halkta demokrasi fikri gelişmeye başladı Bunun yanında laiklikte Avrupa’da gelişmeye başladı Laiklik genel anlamda dinle devlet işlerinin bir birinden ayrılması olarak bilinirEsas anlamda ise din ve vicdan hürriyeti, din ve vicdan hürriyetinin güvencesidir

67 SAYFA: A)Bölümü

Tablodaki doldurulacak yerler:

a İnsanların çeşitli eğitim istemesi Örneğin Kürtlere ayrı çerkeslere ayrı vs

b Ordu siyasetten ayrılmalı çünkü askerlikle siyaseti birbirine karıştırıyorlar

cDinin bir parti gibi siyasetle karıştırılması

dTürkiye’nin hilafetlere karıştırılması

B)Bölümü

Eğitimin zaman kaybedilecek bir şey olmadığı için Atütürk bu sözü söylüyor

C)Bölümü

Bu kanunlar ortak olarak “Ülkeyi Kalkındırma” adına çıkarılmıştır

68SAYFA: A) Bölümü

Soru 1:Milli egemenlik temeline dayanan ve özellikle cumhuritet yönetimne sahip olmasıyla ilgili sözü
Soru 2:Herkes aynı fikirde olmayabilir,onun için farklı yöneticiler gerekiyordu
Soru 3:Kendisine karşıt olmasını beklemiştirBu sayede ilerleme olur
Soru 4:Ülkenin çok partili hayata tamamen geçtiğinin göstergesidir

B) Bölümü

Çok partili hayat demokrasiyle olurBu yüzden çok partili olmak gelişme cumhuriyet ve demokrasi için önemlidir

C) Bölümü

PARTİ ADI:Cumhuriyet halk fırkası
KURULUŞ TARİHİ:9 eylül 1923
PARTİ KURUCULARI:Mustafa Kemal Atatürk
PARTİ ADI:Terakki Perver Cumhuriyeti fırkası
KURULUŞ TARİHİ:17 kasım 1924
PARTİ KURUCULARI:Kazım Kar,Rauf Orbay,Ali Fuat
PARTİ ADI:Serbest Cumhuriyet Fırkası
KURULUŞ TARİHİ:12 Ağustos 1930
PARTİ KURUCULARI:Fathi Okyar

1)Terakki Perver Cumhuriyet fırkası partiye katılacak insanları daha dikkatli seçerdim

sayfa 69

a:inkilabı:din kurumlrının düzenlenmesi
gerekçesi:asıl özelliklerini kaybetmeleri
sonuçları:30kasım 1925

b:inkilabı:kıyafette değişiklik
gerekçesi:çağdaşlaşma
sonuçları:25 kasım 1925

c:inkilabı:takvim ve saat ölçüleri
gerekçesi:batı uygarlığı
sonuçları:26 aralık 1925

d :inkilabıoyadı kanunu
gerekçesi:lakap sorunu
sonuçları:21 haziran 1934

e:inkilabı:kadının türk toplumundaki yeri
gerekçesi:kadınların ezikliği
sonuçları:3 nisan 1930

f:inkilabıağlık hizmetleri
gerekçesiağlık ve sosyal yardım bakanlığı
sonuçları:2 mayıs 1920

en aşağıdaki sorunun cevabı da :çağdaşlaşmaya dogru giden adımlar

sayfa 70 cevapları

1soru cevabı=> Cumhuriyet halk fırkası

2soru cevabı=> Nedini sudur=> Biz hilafeti yeniden isterizbiz yeni kanunlar istemeyizbize mecelli yeterlidirmedreseler,tekkeler ,şeyhler,müritler biz sizi koruyac**ızçünkü mustafa kemalın partisi hilafeti kaldırdı bunlar kıskırtmanın nedenleri olmustur

3sorunun cevabı=> Mustafa kemalın hilafeti kaldırmasınıYeni partinin kullanıldıqı sloganın gerici haykırışlarla dolu olmasını savunuyorlar

4sorunun cevabı=> Hükümet ve meclis tedbirler almayı gerekli görmesi ,takrir-i sükun kanunununçıkması,istiklal mahkemelerini kurması vs

5sorunun cevabı=> Zararlı partiler, hilafeti yeniden isteyenler, yeni kanunları istemeyenler, hilafeti kaldıranlar qibi önlemler

6sorunun cevabı=> Terakkiperver cumhuriyet fırkası denilen zaralı siyasi kurulusun kapanmasıİstiklalin mahkemelerini kurması vs

7sorunun cevabı=> Nutuk büyük bir kaynak kitaptırçünkü ütün önemli şeylerin bir arada olmasını istedigi için mustafa kemal bir araya toplamıstır

8sorunu cevabı=> Cumhuriyetçi ve yenilikçi olduklarını zannettirmek isteyenlerin yine bu bayrakla ortaya atılmalarını çözememiştir

9sorunun cevabı=> Terakkiperver cumhuriyet partisi zararlı siyasi kuruluşudurbunun için kapatılması esas olmuştur

Sayfa 71

A BÖLÜMÜ:

Y
D
Y
Y
D
D
D
Y
D
Y
D
Y
D
67.
A)
Tablodaki doldurulacak yerler:

a… İnsanların çeşitli eğitim istemesi. Örneğin Kürtlere ayrı çerkeslere ayrı vs.

b. Ordu siyasetten ayrılmalı çünkü askerlikle siyaseti birbirine karıştırıyorlar.

c..Dinin bir parti gibi siyasetle karıştırılması.

d..Türkiye’nin hilafetlere karıştırılması

B) Eğitimin zaman kaybedilecek bir şey olmadığı için Atütürk bu sözü söylüyor.

C) Bu kanunlar ortak olarak “Ülkeyi Kalkındırma” adına çıkarılmıştır.

68.
a)
1.”Milli egemenlik temeline dayanan ve özellikle Cumhuriyet yönetimine sahip bulunan ülkelerde siyasal partilerin varığı doğaldır” Atatürk

2. Demokrasi yoluyla aynı görüşteki insanların amaçlarını dile getirebilmesi için istemiştir

3. Ülkei demokrasi ile en iyi şekilde yönetmek istemiştir.

4.Ülkenin çok partili hayata tamamen geçtiğinin..

B) Siyasal partiler ülkeyi demokrasi ile kalkındırarak ülkenin gelişmiş, yenilikçi bir seviyeye çıkmasına katkı sağlamıştır.

c)
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası.. 17 Kasım 1924 Kazım Karabekir, Furat Orbay

Cumhuriyet Halk Fırkası 9 Eylül 1923 M.Kemal Paşa
74 B B**ÜMÜ
1)giderek artmış.okullarda artar.
2)okumayazma oranı artıp,cahillik azalır.
sayfa 75 1. soru
türk çocuklarını geçmişini,tarihini bilirlerse gururlanıp kendinde kuvvet bulup daha büyük işker için uğrasacaktır
2.soru
türk tarih kurumundan eserler
tablo projeler
başlangıctan günümüze türk dünyası tarihi projesi,türkiyenin sosyal ve kültürel tarihi projesi,yurtdışındaki tarihi türk eserlerinin tarihi projesi
bilimsel toplantılar
1909 adana olayları sempozyum,6.türkiye-iran ilişkileri sempozyumu,1909 adana olayları paneli,15.türk tarih kongresi
yeni çıkan yayınlar
samsat,lüva-i resmo,kuleli vakası hakkında bir araştırma,türk yılı 1928
sayfa 76
1)çünkü bir milletin medeni seviyesi ancak o milletin duyduğu heyecanların güzelliği ile ölçülür.
2)kesinlikle olumlu bakıyorum çünkü burada vatan için uğrasan bir insan var ve onun kafası kesilip vahsice öldürülüyor bunu yasatmak içinde anıt dikiliyor
sayfa 77
cumhuriyetin ilk yıllarındaki şehir merkezimiz şimdiki şehir merkezimize göre birçokolumsuzluklar var.şimdiki şehir merkezimize bakarsak teknoloji ilerlemiş;barajlar,yollar,köpr üler,yüneller,hastaneler,kütüp haneler,okullar,alışveriş merkezleri,mağazalr… var.fakat eskisine bakıldığında böle şeyleri görmek neredeyse imkansız.
2)(denizlide bulamadığım için samsun yaptım çünkü bnde denizliliyim sende)
nerede yapıldı:samsun
ne zaman :1928-1931 yılları arası
kim tarafından:avusturyalı heykeltras heinz kriphel tarafından
anıt hakkındaki düşüncelerim:atatürkün şaha kalkmış at üzerinde heykeli var buda milli mücadeleyi simgeliyor bnce
sayfa 78

1-Eğitime verdiği önemden dolayı
2-eğitimde üniversite insanların düzeyini attırır.Devlete yardım artar

sayfa 80

1-Sürekli düşmüş yani ters orantılı
2-her yıl ilerlediğimizden dolayı
3-Çok kötü etkilenmiştir

sayfa 81

1-ilerigörüşlü,vatansever,mantık lı
2-Güçlülüğü,savaş azmi,vatanseverliği

sayfa 82

1- sanat, cumhuriyet dönemi. zamanlar savaş olduğu için sanatla ilgilenen yoktu
sanat,günümüz:Sanat okulları,güzel sanatlar okulları açıldı.sanata önem verildi

spor,cumhuriyet dönemi:ülke bağımsızlık mücadelesiyle uğraştığı için sporla kimse ilgilenmiyordu.
spor,günümüz: spor okulları çoğaldı,spora ilgi arttı,faaliyetler düzenlendi

2-Atatürk türkmilletini herzaman güçlü azimli kararlı zeki idari çevik vicdanı hür olmasını ister

3-çok zor ve kötü olurdu.insanlarkendilerini ifade edemezlerdi

4-Sanat,adı ile kalırdı… hiçbirgelişme olmazdı

sayfa 83

1- kadınlarımızı koruyan birkaç birlik tarafından
2- kadınlar çok önemlidir.onlara sevgi vermeliyiz şiddet değil.kadın dövülmez.kadın öpülür,sevilir:d
3-kadınlara şiddet uygulayan ahmaklara
4-kadınlarımıza önem verildiğini
82.sayfa
1) batı :yunanlılar
güney :Fransızlar,ermeniler
doğu: ermeniler
2) kuvayimilliye
3) düzenli ordu komutanların gözetiminde daha başarılı sonuçlar elde etmek için kurulmuştur.düzenli ordunun kazandığı ilk zafer:1.inönü zaferidir.
4)sakarya savaşı,büyük taarruz savaşı
5)doğu trakyanın teslimi

c:1
d:2
e:3
b:4
a:5
ı:6

c) Y,Y,Y,D,D

D) 1:B 2:C 3 4 5:B 6:B

Arkadaşlar sayfa 83:
1)kadınlarımızı koruyon birkaç birlik tarafından yayımlanmaktadır
2)kadınlarımızın değerini bilmemiz ve onları ezmememiz mesajını çıkarırız
3)afişlerin hedef kitlesi genç kızlar ve kadınlardır
4): eğer kadınlarımız ezilmek istemiyorlarsa okuyup çalışmalıdırlar.

Sayfa 86.

1.Okulun çok küçük olması,
Herkesin aynı oda içinde ders görmesi,
Geçim sıkıntısından dolayı okula gidilemediğini,
Eğitim hakkının kısıtlandığını anlatıyor..

2.Temiz bir ortamda eğitim görme hakkını dile getiriyor..

3.(bunu siz cevaplamalısınız)

4.Kadınların yetiştireceği fedakar ilerlemiş çocuklarla geleceğin parlak olacağını düşündüğü için..

sayFa 87:
1)eski çağdaşlık denilen şeyh sait birliklerinin hilafeti geri döndrmek istedikleri şeyler ve de MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN bize sagladığı çagdaşlıklar
2)sözleşmeler yürürlüğe girmişdir

A bölümü
1.soru
doğuda=ermeni
güneyde=ermeni ve fransız
batıda=yunanlılar
2.soru
doğuda ermeni devleti kurmak
3.soru
kuvayi milliye
4.soru
askeri başarı sağlamak için–1.inönü savaşı
5.soru
sevr antlaşmasını gözden geçirmek
6.soru
sakarya savaşı
7.soru
doğu trakyanın teslimi

B bölümü
1.C
2.D
3.E
4.B
5.A
6.I

C bölümü
y
y
y
d
d

D bölümü var

b
c
a
d
b
b


Sosyal Bilgiler 8. Sınıf Çalışma Kitabı Cevapları 2011-2012 SerdarHan tarafından 29 Eylül 2011 tarihinde , Eğitim kategorisine eklenmiştir.

    yeni 10
Benzer Konular
Sosyal Bilgiler 8. Sınıf Çalışma Kitabı Cevapları 2011-2012 isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.