Yan Anlam Nedir ?Mecaz Anlam ve Yan Anlam Arasındaki FarklarYan Anlam Nedir ?Mecaz Anlam ve Yan Anlam Arasındaki Farklar

Edebiyat alanındaki konu anlatımlarımıza Yan Anlam nedir-Yan Anlam Ne Demektir sorusunun yanıtı ile devam ediyoruz. Ayrıca konumuz içinde Yan anlam örnekleri ile Yan Anlam ile Mecaz Anlam arasındaki Farklar nelerdir sorularının yanıtlarınıda bulacaksınız.

Yan Anlam Nedir ? Bir sözcüğün temel anlama bağlı olarak kazandığı yeni anlamlara Yan Anlam adı verilir.

Örnek:
Mağaranın ağzını kayalarla kapattı.
Üç çocuklu bir aileye bakıyordu.
Dağın sırtına doğru çıktık.

Not: Bir sözcüğün temel ve yan anlamları o sözcüğün Gerçek Anlamını verir.

Not: Bir sözcüğün temel anlamlarıyla yan anlamları arasında bir anlam bağı bulunmalıdır.

Soru:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?
A) Ortalık ağarırken ben ve arkadaşım yorgun adımlarla konaktan çıktık.
B) Bu sırada şişeyi devirmiş balık yağı da yere dökülmüştü.
C) Ordumuzun atılışına düşman, ancak iki gün dayandı.
D) Yapılan haksızlıklar karşısında iyice dolmuştu.
E) Kollarını, bacaklarını ovuyorlar, yüzüne tokat atıyorlardı.

Temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik anlamlara yan anlamdenir. Sözcüğün gerçek anlamının dışında, ancak gerçek anlamıyla az çok yakınlık taşıyan yeni anlamlar kazanması yan anlamı oluşturur. Bir sözcüğün yan anlam kazanmasında genellikle yakıştırma ve benzerlik ilgisi etkili olmaktadır.

Meselâ “göz” dendiğinde akla ilk gelen, kelimenin temel anlamı olan organ adıdır. Ama “iğnenin gözü”, “çantanın gözü”, masanın gözü”tamlamalarındaki anlamlar benzetme yoluyla kazandırılmış yeni anlamlardır. Bunlara da yan anlam denir.

Meselâ, “düşmek” kelimesi “Meyveler tek tek yere düştü” cümlesinde temel anlamda; “Çocuğun pantolonu düşüyordu”, “Bu yılın ilk karı düştü” ve “Kavakların gölgesi yola düştü” cümlelerinde yan anlamdadır.

Beşiktaş sırtlarına ağaç dikiyorlar. (arka taraf)
Gülün tomurcukları sabahleyin patlamış.
Uçağın kanadı havada parçalanmış.
Başı kırık bir çiviyi sökmeye uğraşıyor.
Bu dalda başarılı olabileceğimi sanıyorum.
Köprünün ayağına bomba koymuşlar.
Şişeyi boğazına kadar doldurdu.
Kapının kolunu kırınca babamdan azar işittim.
Benim yetiştirdiğim öğrenciler daha başarılı.
Yokuşun başına kadar koştuk.

Somutlaşma ve soyutlaşma: Dilimizde kelimeler sadece bir anlamda kullanılamaz. Yani bir kelime birden fazla yerde ve çok farklı anlamlarda kullanılabilir. Onun için somutlaşma ve soyutlaşma, dilimizdeki kelimeler için her zaman mümkündür. Somut anlamıyla “geçilen yer” demek olan “yol” kelimesi “yöntem, metot” anlamına gelerek soyutlaşmıştır.

Yakıştırmaca: Kendi adı olmayan ya da adı olduğu hâlde bilinmeyen varlıklar çeşitli özellikleri nedeniyle uygun olan kelimelerle adlandırılır. Buna yakıştırmaca denir. Uçağın kanadı, masanın gözü, ayakkabının burnu vb..

Mecaz Anlam ve Yan Anlam Arasındaki Farklar

Yan anlam,bir kelimeye temel anlamının dışında -yani aklımıza gelen ilk anlamının dışında- fakat temel anlamından yola çıkarak temel anlamıyla da benzerlik ilişkisi kurarak yüklediğimiz yeni anlama “yan anlam” denir.
göz:
Öğretmen:Peki bu anlattıklarımdan sonra bana kim yan anlam ile ilgili örnek verecek yavrucaklar?
Öğrenciler:Örtmenim ben,örtmenim ben…. Ör:Kitabım evimizdeki dolabın gözünde kaldı.

Mecaz anlam,bir kelimeye gerçek anlamının (yani temel ve yan anlam) tamamen dışında yüklediğimiz yeni anlama “mecaz anlam” denir.Bu da Huzeyran hocadan:”Mecaz anlamda benzerlik yoktur; kelime ilk anlamını yitirir.”
göz:
Öğretmen:Göz kelimesini mecaz anlamıyla kim cümle içinde kullanacak?
Öğrenciler:Örtmenim ben,örtmenim ben…. Ör:Tatil bitip köyden ayrılırken annemin gözleri doldu.


Yan Anlam Nedir ?Mecaz Anlam ve Yan Anlam Arasındaki Farklar SerdarHan tarafından 21 Mayıs 2011 tarihinde , Eğitim kategorisine eklenmiştir.

    yeni 10
Benzer Konular
Yan Anlam Nedir ?Mecaz Anlam ve Yan Anlam Arasındaki Farklar isimli bu konuyu ;
Google'de Ara
BlogSearch'te Ara
Buzzzy'de Ara
Twitter'da Ara
Bing'te Ara
İletişim
1 response to “Yan Anlam Nedir ?Mecaz Anlam ve Yan Anlam Arasındaki Farklar”
  1. suade aleyna pardi diyor ki:

    çok iyi tşk 😀

Sende Yorum Yaz

YORUM YAZMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ.